ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / Τεύχος 2 / To OraVerse στην Οδοντιατρική. Εφαρμογές και αποτελέσματα

To OraVerse στην Οδοντιατρική. Εφαρμογές και αποτελέσματα

Α. ΣΙΟΥΛΗ, Α.Χ. ΣΑΜΙΟΥ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ
ΣTOMA 2015;43(2):61-66

Το OraVerse είναι ο πρώτος και μοναδικός παράγοντας αποδρομής της τοπικής αναισθησίας των μαλακών μορίων (χείλη και γλώσσα) στην Οδοντιατρική, μετά από μια ενδοστοματική υποβλεννογόνια έγχυση τοπικού αναισθητικού με αγγειοσυσπαστικό. Η μεζυλική φαιντολαμίνη, που αποτελεί τη δραστική ουσία του OraVerse, είναι ένας παράγοντας που μπλοκάρει τους α-αδρενεργικούς υποδοχείς. Το OraVerse χορηγείται σε ενήλικες και σε παιδιά μεγαλύτερα των 6 ετών για μη χειρουργικές περιοδοντικές και επανορθωτικές εργασίες. Μπορεί επίσης να χορηγηθεί και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι έγκυοι, οι γηριατρικοί ασθενείς, οι μητέρες που θηλάζουν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το OraVerse διατίθεται σε συμβατικές οδοντιατρικές φύσιγγες των 1,7 ml, σεσημασμένες με μια πράσινη επιγραφή για εύκολη αναγνώριση. Χορηγείται με μια συμβατική οδοντιατρική σύριγγα, μετά το πέρας της οδοντιατρικής διαδικασίας τοπικής αναισθησίας, στην ίδια περιοχή και με την ίδια τεχνική που έγινε η έγχυση του τοπικού αναισθητικού. Χορηγείται σε αναλογία 1:1 με το τοπικό αναισθητικό. Ο οδοντίατρος, το εγχέει στην περιοχή του στόματος πάνω στην οποία δουλεύει και είναι ήδη αναισθητοποιημένη, με τελικό αποτέλεσμα οι ασθενείς να χάνουν την αίσθηση του μουδιάσματος.
Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται, ότι εάν το OraVerse χορηγηθεί σωστά, μειώνει το αίσθημα του μουδιάσματος, που μπορεί να κυμαίνεται από 1-2 ώρες (3% μεπιβακαΐνη) έως 5-6 ώρες (αρτικαΐνη, λιδοκαΐνη, πριλοκαΐνη με αγγειοσυσπαστικό) στο μισό χρόνο. Με κατάλληλο υπολογισμό της διάρκειας της οδοντιατρικής πράξης, είναι δυνατόν με την έγχυση OraVerse και πριν την ολοκλήρωσή της, οι ασθενείς να φύγουν από το ιατρείο χωρίς καθόλου μούδιασμα. Συμπερασματικά το OraVerse, αποτελεί ένα ασφαλές και αποτελεσματικό σκεύασμα για την συντομότερη επαναφορά των μαλακών μορίων των ασθενών στη φυσιολογική αίσθηση και λειτουργία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: τοπική αναισθησία, αποδρομή αναισθησίας, φαιντολαμίνη, OraVerse