ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 4 / Mελέτη των συγγενών ελλείψεων των μόνιμων δοντιών σε ορθοδοντικούς ασθενείς

Mελέτη των συγγενών ελλείψεων των μόνιμων δοντιών σε ορθοδοντικούς ασθενείς

Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ, Ν. ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(4):232-238

Οι συγγενείς ελλείψεις των μόνιμων δοντιών αποτελούν μια συχνή οδοντική ανωμαλία με αισθητικές και λειτουργικές επιπτώσεις στη στοματική υγεία των ασθενών. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετηθούν η κατανομή και η συχνότητα των συγγενών ελλείψεων των μόνιμων δοντιών, με εξαίρεση τους τρίτους γομφίους, σε ασθενείς που προσήλθαν για ορθοδοντική θεραπεία. Η πραγματοποίηση του σκοπού έγινε με τη μελέτη ορθοπαντομογραφημάτων, 1628 ασθενών (695 αγόρια και 933 κορίτσια) ηλικίας 6 έως 30 ετών, οι οποίοι προσήλθαν για ορθοδοντική θεραπεία, σε ιδιωτικό ιατρείο. Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν σύμφωνα με μεθόδους στατιστικής, χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS_version_19. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συγγενείς ελλείψεις παρουσιάζει το 4,3% (71 άτομα) του συνόλου των ασθενών. Ανάλογα με το φύλο, συγγενείς ελλείψεις υπήρχαν στο 3% των κοριτσιών (49 άτομα) και στο 1,3% των αγοριών (22 άτομα). Πιο συχνή ήταν η έλλειψη των κάτω δεύτερων προγομφίων, με ποσοστό 42,3% για τον κάτω αριστερά προγόμφιο (35 άτομα) , 43,7% για τον κάτω δεξιά προγόμφιο (31 άτομα) και 54,9% στο σύνολο των 71 ατόμων που εμφάνισαν συγγενείς ελλείψεις. Αμφίπλευρες ελλείψεις παρατηρήθηκαν σε 56 άτομα με το μεγαλύτερο ποσοστό (31%) στους κάτω δεύτερους προγόμφιους. Κατοπτρική έλλειψη παρατηρήθηκε σε 25 άτομα με τα μεγαλύτερα ποσοστά στους άνω και κάτω δεύτερους προγόμφιους (15,5%). Στις δύο γνάθους η κατανομή των συγγενώς ελλειπόντων δοντιών βρέθηκε η ίδια με 83 δόντια να λείπουν τόσο στην άνω όσο και στην κάτω γνάθο.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Συγγενείς ελλείψεις, κατανομή, επικράτηση