ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 2 / Νεότερα δεδομένα για τις εφαρμογές του laser στη σύγχρονη οδοντιατρική πράξη. ΜΕΡΟΣ Ι: Γενικά στοιχεία

Νεότερα δεδομένα για τις εφαρμογές του laser στη σύγχρονη οδοντιατρική πράξη. ΜΕΡΟΣ Ι: Γενικά στοιχεία

Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ζ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 043-053

Από το 1960 που παρουσιάστηκε η πρώτη μελέτη για την εφαρμογή του laser στους οδοντικούς ιστούς μέχρι και σήμερα έχουν δημοσιευθεί πολυάριθμες μελέτες για τις εφαρμογές του laser στην οδοντιατρική. Λόγω της γρήγορης εξέλιξης της τεχνολογίας και των θετικών θεραπευτικών αποτελεσμάτων όλο και περισσότεροι οδοντίατροι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν συσκευές laser και να επωφεληθούν από τις θεραπευτικές δυνατότητες που προσφέρουν. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η μελέτη της χρήσης και του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων lasers στην Οδοντιατρική, η διερεύνση των εφαρμογών τους στους σκληρούς και μαλακούς ιστούς της στοματικής κοιλότητας και η παράθεση κατευθυντήριων οδηγιών για την ασφαλή χρήση τους στην κλινική πράξη. Η ακτινοβολία του laser αλληλεπιδρά με τους ιστούς με: ανάκλαση, σκέδαση, διάδοση και απορρόφηση. Η αλληλεπίδραση laser και ιστών επηρεάζεται από μία πληθώρα παραγόντων. Αρκετά είδη laser διατίθενται για οδοντιατρική χρήση, τα οποία εκπέμπουν σε διαφορετικά μήκη κύματος και επιλέγονται με βάση τα χαρακτηριστικά τους και το είδος των ιστών που πρόκειται να ακτινοβολήσουν. Για τους σκληρούς ιστούς ενδείκνυνται υψηλά μήκη κύματος, ενώ για τους μαλακούς ιστούς υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Η θεραπεία με lasers χαμηλής ενέργειας αξιοποιεί lasers χαμηλού μήκους κύματος για την επούλωση μαλακών ιστών. Συνοψίζοντας, τα οδοντιατρικά lasers εξελίσσονται συνεχώς. Ο σημερινός οδοντίατρος έχει να επιλέξει ανάμεσα σε αρκετά είδη laser και μήκη κύματος. Οφείλει, επομένως, να είναι ενημερωμένος για τις διαθέσιμες επιλογές, ώστε να μπορεί να τα συγκρίνει και να επιλέγει το κατάλληλο laser κατά περίπτωση λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: οδοντιατρικά lasers, σκληροί οδοντικοί ιστοί, μαλακοί στοματικοί ιστοί, θεραπεία laser χαμηλής ενέργειας, ασφάλεια με laser