ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 2 / In vitro έλεγχος της αποφρακτικής ικανότητας τριών τεχνικών έμφραξης των ριζικών σωλήνων

In vitro έλεγχος της αποφρακτικής ικανότητας τριών τεχνικών έμφραξης των ριζικών σωλήνων

Ν. Αποστολίδου, Β. Τασιούλα, Μ.Α. Ασβεστά, Χ. Μπελτές
ΣΤΟΜΑ 2003;31:111-116

Σκοπός της εργασίας είναι ο έλεγχος της αποφρακτικής ικανότητας της προσφάτως προτεινόμενης τεχνικής έμφραξης ριζικών σωλήνων «System B» σε σύγκριση με τις κλασικές τεχνικές, της πλάγιας συμπύκνωσης κώνων γουταπέρκας και της κάθετης συμπύκνωσης θερμής γουταπέρκας. Για τον έλεγχο της αποφρακτικής ικανότητας εφαρμόστηκε η τεχνική της μικροδιείσδυσης χρωστικής και διαφανοποίησης των δοντιών. Χρησιμοποιήθηκαν 90 μονόριζα δόντια, τα οποία προπαρασκευάστηκαν με την τεχνική step-back. Τα δόντια χωρίστηκαν ανά 30 σε τρεις ομάδες Α, Β και Γ. Τα δόντια της ομάδας Α εμφράχθηκαν με την τεχνική της πλάγιας συμπύκνωσης κώνων γουταπέρκας, της ομάδας Β με την τεχνική της κάθετης συμπύκνωσης θερμής γουταπέρκας και της ομάδας Γ με την τεχνική «System B». Με τη μέθοδο της μικροδιείσδυσης χρωστικής και της διαφανοποίησης των δοντιών μετρήθηκε η γραμμική μικροδιείσδυση χρωστικής με τη βοήθεια στερεοσκοπικού μικροσκοπίου. Μετά την ανάλυση των ευρημάτων δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς τη γραμμική μικροδιείσδυση μεταξύ των τριών τεχνικών έμφραξης.