ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 1 / Giomers – Μία νέα κατηγορία υβριδικών αισθητικών εμφρακτικών υλικών

Giomers – Μία νέα κατηγορία υβριδικών αισθητικών εμφρακτικών υλικών

Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):61-72

Για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων των υαλοϊονομερών κονιών έγινε προσπάθεια κατασκευής νέων υβριδικών υλικών που να συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των υαλοϊονομερών κονιών με αυτά των σύνθετων ρητινών. Τέτοια υλικά είναι οι ρητινώδεις τροποποιημένες υαλοϊονομερείς κονίες, τα compomers και τα giomers, τα οποία είναι μια νέα κατηγορία φθοριούχων υβριδικών υλικών αισθητικών αποκαταστάσεων.
Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση των, μέχρι σήμερα, διαθέσιμων πληροφοριών για τη σύνθεση, καθώς και την κλινική και εργαστηριακή έρευνα που σχετίζεται με τα giomers.
Τα giomers είναι νέα υβριδικά αισθητικά υλικά για οδοντικές αποκαταστάσεις και περιέχουν ένα νέο τύπο ενισχυτικών ουσιών, ο οποίος αποτελείται από τα προϊόντα χημικής αντίδρασης σκλήρυνσης μιας φθοριοαλουμινοπυριτικής υάλου και ενός πολυακρυλικού οξέος και ονομάζονται ενισχυτικές ουσίες από προ-αντιδράσαντα συστατικά υαλοϊονομερούς κονίας (PRG-fillers). Τα giomers αποτελούνται από συστατικά υαλοϊονομερούς κονίας και σύνθετης ρητίνης, αλλά δεν εντάσσονται στην κατηγορία των compomers, στα οποία υπάρχει αφυδατωμένο πολυακρυλικό οξύ στη ρητινώδη μήτρα και το οξύ δεν αντιδρά με την ύαλο μέχρι να πραγματοποιηθεί  απορρόφηση νερού.
Τα giomers τοποθετούνται σε μια ιδιαίτερη κατηγορία υλικών και είναι γνωστά ως σύνθετες ρητίνες και συνδετικοί παράγοντες με ενισχυτικές ουσίες του τύπου PRG.
Τα giomers διατηρούν περισσότερα χαρακτηριστικά των σύνθετων ρητινών παρά των υαλοϊονομερών κονιών και θεωρούνται τροποποίηση των σύνθετων ρητινών. Τα giomers παρουσιάζουν  σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα απελευθέρωσης φθορίου από τις υαλοϊονομερείς κονίες και έχουν την ιδιότητα της επαναπρόσληψης και επαναπελευθέρωσης φθορίου στο στοματικό περιβάλλον. Είναι βιοσυμβατά, μπορούν να λειανθούν και να στιλβωθούν σε ικανοποιητικό επίπεδο και έχουν  πολύ καλή αισθητική απόδοση. Εμφανίζουν ισχυρή και μα-κράς διάρκειας συνδετική  ικανότητα  στους οδοντικούς ιστούς και κλι- νική σταθερότητα.  Είναι πολλά υποσχόμενα νέα υβριδικά υλικά, τα οποία συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: giomers, υβριδικά υλικά, ενισχυτικές ουσίες PRG