ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 47 (2019)"

Τόμος 47 (2019)

Προσθετική σε νεογιλά δόντια: αναφορά περίπτωσης αντιμετώπισης πρόωρης απώλειας νεογιλών

ΣΤΟΜΑ 2019; 3: 107-114 Α. M. ΘEOΔOΣAKH, Κ. ΑPAΠOΣTAΘHΣ, Ε. ΚΩTΣIOMYTHΕργαστήρια Προσθετικής και Παιδοδοντιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ Περίληψη Εισαγωγή: Η χρησιμότητα των νεογιλών δοντιών στην ανάπτυξη του παιδιού τόσο σωματικά όσο και σε κοινωνικούς τομείς είναι γνωστή. Συχνά όμως αυτά χάνονται πολύ νωρίτερα της φυσιολογικής απόπτωσής τους, κυρίως λόγω τραυματισμού ή τερηδόνας. Για την προσθετική αντιμετώπιση των νωδών περιοχών που δημιουργούνται, έχουν προταθεί διάφορες συσκευές, ακίνητες ή κινητές, οι οποίες μιμούνται την φυσική οδοντοφυΐα και υποκαθιστούν τα δόντια που χάθηκαν μέχρι την ανατολή των μονίμων. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της αντιμετώπισης ενός 4χρονου κοριτσιού το οποίο, λόγω πολυτερηδονισμού, υποβλήθηκε σε εξαγωγή 5 νεογιλών δοντιών της άνω γνάθου (#53-#62). Μέθοδος: Για την αποκατάσταση των εξαχθέντων δοντιών κατασκευάστηκε μια…

Νεότερα δεδομένα για τις εφαρμογές του laser στη σύγχρονη οδοντιατρική πράξη. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Εφαρμογές στον τομέα της Προσθετικής

ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 077-090 M. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ζ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, A. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Η τεχνολογία του laser εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς καθιστώντας πλέον τα οδοντιατρικά lasers ένα αξιόπιστο κλινικό εργαλείο, ικανό να διασφαλίσει συγκρίσιμα ή πολλές φορές και καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα από τις συμβατικές θεραπευτικές τεχνικές. Ωστόσο, η χρήση των οδοντιατρικών lasers στον τομέα της Προσθετικής είναι σχετικά περιορισμένη. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης λοιπόν είναι η διερεύνηση και ανάλυση των νεότερων επιστημονικών δεδομένων όσον αφορά στις εφαρμογές των σύγχρονων lasers στον τομέα της Προσθετικής. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι λόγω της εξαιρετικής χειρουργικής ακρίβειάς τους, της αιμόστασης και της ομαλής επούλωσης που εξασφαλίζουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη διαμόρφωση και προετοιμασία των ούλων πριν από τη λήψη του τελικού αποτυπώματος, για τη χειρουργική επιμήκυνση μύλης κλπ….

Κροταφογναθικές Διαταραχές: Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση

ΣΤΟΜΑ 2019; 4: 141-150 Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ Με τον όρο κροταφογναθικές διαταραχές (ΚΓΔ) χαρακτηρίζουμε το σύνολο των παθολογικών καταστάσεων, οι οποίες προσβάλλουν τους μασητήριους μύες, τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις (ΚΦΓΔ) και τις παρακείμενες ανατομικές δομές, ξεχωριστά ή όλα μαζί. Η αιτιολογία των ΚΓΔ θεωρείται πολυπαραγοντική, με διάφορους ανατομικούς, νευρομυϊκούς, ψυχολογικούς, συστηματικούς και γενετικούς παράγοντες να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των διαταραχών, στα πλαίσια ενός βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου που ισχύει για τις μυοσκελετικές παθήσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση των νεότερων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τη διάγνωση και τη συντηρητική αντιμετώπιση των κροταφογναθικών διαταραχών. Για την διάγνωση και ταξινόμηση των ΚΓΔ καθιερώθηκε, πρόσφατα, το τυποποιημένο και επικυρωμένο κλινικό πρωτόκολλο των Ερευνητικών Διαγνωστικών Κριτηρίων για ΚΓΔ (ΕΔΚ/ΚΓΔ) που δομήθηκε σε δύο άξονες: Άξονας Ι (ιστορικό και…

Αποκαταστάσεις με επέκταση στον μυλικό θάλαμο (endocrowns) για ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια

ΣΤΟΜΑ 2019; 4: 135-140 Μ. ΤΣΙΑΦΙΤΣΑ, Ο. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Ο. ΝΑΚΑ Η χρήση των στεφανών ολικής κάλυψης σε συνδυασμό με την τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα και δημιουργία ψευδοκολοβώματος αποτελούσε για πολλά χρόνια τη θεραπεία εκλογής για την αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Τα αυξημένα ποσοστά αποτυχίας λόγω καταγμάτων ή διατρήσεων οδήγησαν στην αναζήτηση λιγότερο παρεμβατικών τεχνικών. Η οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης και η εξέλιξη των τεχνικών συγκόλλησης, έστρεψαν το κλινικό ενδιαφέρον προς τις έμμεσες αποκαταστάσεις με επέκταση στον μυλικό θάλαμο (endocrowns). Κάτω από αυτό το πρίσμα, η παρούσα ανασκόπηση είχε ως στόχο την παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις συγκεκριμένες αποκαταστάσεις. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους όρους ευρετηριασμού καιπροκαθορισμένα κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού. Η τελευταία αναζήτηση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2019. Από τα…

Ο Φθοριούχος Διαμμινοάργυρος (Silver Diammine Fluoride -SDF) στην κλινική οδοντιατρική πράξη

ΣΤΟΜΑ 2019; 4: 123-134 Χ. ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ, Σ. ΔΑΥΪΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, Ε. ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ, Κ. ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον Φθοριούχο Διαμμινοάργυρο (Silver Diammine Fluoride- SDF), τις ενδείξεις και αντενδείξεις χρήσης του, το μηχανισμό δράσης, την τοξικότητα καθώς και την κλινική εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του. Το SDF είναι ένα άχρωμο διάλυμα αμμωνίας που περιέχει άργυρο και ιόντα φθορίου. Η χρήση του αποσκοπεί τόσο στην πρόληψη και αναχαίτηση της τερηδόνας όσο και στην απευαισθητοποίηση της οδοντίνης. Η αλλεργία στον άργυρο ή/και στα βαρέα μέταλλα, η εγκυμοσύνη ή η ένδειξη πολφικής φλεγμονής, αποτελούν αντενδείξεις για την εφαρμογή του. Η έρευνα για τομηχανισμό δράσης του SDF έχει προσανατολιστεί σε τρεις κύριες κατευθύνσεις που αφορούν την απόφραξη των οδοντινοσωληναρίων,τη μικροβιοστατική του…

Οι επιπτώσεις του υδραργύρου στην υγεία και οι νεώτερες εξελίξεις σχετικά με το οδοντιατρικό αμάλγαμα

ΣΤΟΜΑ 2019; 4: 115-122 Δ. ΔIΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση των σύγχρονων απόψεων σχετικά με την επίδραση του Hg στην υγεία, καθώς και την ενημέρωση των οδοντιάτρων για τις νεώτερες εξελίξεις σε σχέση με τη χρήση του οδοντιατρικού αμαλγάματος. Το οδοντιατρικό αμάλγαμα χρησιμοποιείται με επιτυχία στην οδοντιατρική ως εμφρακτικό υλικό για περισσότερο από 160 χρόνια λόγω της ευκολίας τοποθέτησής του, της αντοχής του στην αποτριβή, του χαμηλού κόστους και της μακράς του παραμονής στο στόμα. Τα τελευταία χρόνια η χρήση του έχει ελαττωθεί σημαντικά για αισθητικούς λόγους και για τον προβληματισμό των ασθενών για πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι το αμάλγαμα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στηνυγεία, οι οδοντίατροι θα πρέπει να γνωρίζουν…

Ιατρογενείς βλάβες του κάτω φατνιακού νεύρου στη χειρουργική στόματος.Επιπλοκές και αντιμετώπιση

ΣΤΟΜΑ 2019; 3: 099-106 Μ. ΧΑΪΤΙΔΟΥ, Μ. ΣΙΔΕΡΗ, Ε. ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ, Θ. ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ, Β. ΚΥΡΟΣ Εισαγωγή: Η βλάβη του κάτω φατνιακού νεύρου αποτελεί μία σοβαρή ιατρογενούς φύσεως επιπλοκή, η οποία μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια πολλών οδοντιατρικών πράξεων, εκ των οποίων, συχνότερες είναι οι διαδικασίες χειρουργικής στόματος. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την ανατομία και την πορεία του κάτω φατνιακού νεύρου στην περιοχή της κάτω γνάθου και την καταγραφή των περιπτώσεων στις οποίες ενδεχομένως να προκληθεί τρώση και βλάβη του νεύρου. Αποτελέσματα: Ιατρογενείς βλάβες μπορούν να προκύψουν από συμβάματα κατά την εξαγωγή σωφρονιστήρων, την τοποθέτηση εμφυτευμάτων και τη χειρουργική αφαίρεση κύστεων. Στην εργασία αναφέρονται επίσης, οι διαθέσιμοι φαρμακευτικοί και χειρουργικοί τρόποι αντιμετώπισης των βλαβών, η…

1 2 3