ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 46 (2018) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Αγωγή Στοματικής Υγείας – Εκπαιδεύοντας φοιτητές και παιδιά

Θ. Μ. ΒΕΝΟΥ, Ι. ΤΣΟΛΙΑΝΟΣ, Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ, Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Β. ΤΟΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 75-84 Εισαγωγή: Η έννοια του ανοικτού, στην κοινωνία, Πανεπιστημίου, έδωσε την ιδέα στους ιθύνοντες του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, να ζητήσουν την αρωγή του Τμήματος Οδον τιατρικής για ένα πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας σε παιδιά. Σκοπός: Η προσπάθεια συγκερασμού των εκπαιδευτικών επιδιώξεων της Πρωτοβάθμιας και της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς όφελος των παιδιών και των προπτυχιακών φοιτητών. Υλικά και Μέθοδοι: Ομάδα-στόχο αποτέλεσαν τα παιδιά διαφόρων Δημοτικών Σχολείων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Ομάδα-δράσης αποτέλεσαν προπτυχιακοί φοιτητές, ως άσκηση πεδίου στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνική Οδοντιατρική». Ως χρόνος και τόπος υλοποίησης ορίσθηκε η Άνοιξη του 2016 και η αίθουσα παιδικής βιβλιοθήκης στο Βαφοπούλειο. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία κατά το Μοντέλο Αγωγής Υγείας...

Νευροϊνωμάτωση. Στοματικές εκδηλώσεις και τυφλοκώφωση

Α. ΔΕΡΜΑΤΑ, Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 85-90 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την νευροϊνωμάτωση, η περιγραφή της κλινικής εικόνας των δυο συχνότερων τύπων (τύπου Ι και ΙΙ) καθώς και των στοματικών εκδηλώσεων της νόσου. Η νευροϊνωμάτωση τύπου Ι (αυτοσωμικό επικρατές νόσημα) χαρακτηρίζεται από την παρουσία café-au-lait κηλίδων κατά τη βρεφική ηλικία ενώ συνήθως αργότερα εμφανίζονται δερματικά νευροϊνώματα, σκελετικές ανωμαλίες και κακοήθεις νεοπλασίες. Παθογνωμονικό εύρημα αποτελούν τα οζίδια του Lisch. Η νευροϊνωμάτωση τύπου ΙΙ (αυτοσωμικό επικρατές νόσημα) χαρακτηρίζεται από την τάση ανάπτυξης όγκων όπως νευροϊνωμάτων και σβαννωμάτων στα αιθουσαία κυρίως νεύρα καθώς και ενδοκρανιακών ή ενδονωτιαίων μηνιγγιωμάτων. Κύρια κλινικά συμπτώματα αποτελούν η μερική η πλήρης κώφωση, οφθαλμολογικές και δερματικές εκδηλώσεις ανάλογα με την εντόπιση των όγκων. Ενδοστοματικά...

Νόσος Alzheimer και χρόνια περιοδοντίτιδα: τα δεδομένα και οι παθογενετικοί μηχανισμοί υποδεικνύουν πιθανότητα συσχέτισης

Α. ΛΙΟΣΑΤΟΣ, Θ. ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ, Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 91-102 Η παρούσα ανασκόπηση αποσκοπεί στη διερεύνηση και παρουσίαση στοιχείων της υφιστάμενης βιβλιογραφίας αναφορικά με την ενδεχόμενη σχέση της Νόσου Alzheimer (ΝΑ) με την περιοδοντική νόσο. Αμφότερες, ΝΑ και περιοδοντίτιδα συνιστούν διαδεδομένες νοσολογικές οντότητες, οι οποίες συνήθως προσβάλλουν μεσήλικες και ηλικιωμένους με σημαντικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής. Ιδίως η ΝΑ, η οποία συνιστά την πρώτη αιτία άνοιας διεθνώς, προκαλεί κυτταρική εκφύλιση των νευρώνων και οδηγεί σε απώλεια μνήμης, βλάβες σε όλες τις νοητικές λειτουργίες και τελικά σε πλήρη ανικανότητα και εξάρτηση του ασθενούς. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα έχουν εμπλέξει την ύπαρξη περιφερικών φλεγμονών με συστηματικές συνέπειες στην αιτιοπαθογένεια της ΝΑ. Η βιολογική βάση της σχέσης αυτής απορρέει από την αύξηση της συγκέντρωσης ενός συνόλου μακρομοριακών ενώσεων στο...

Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις διπυριτικού λιθίου, αλουμίνας και ζιρκονίας. Μέρος Α’ Εργαστηριακά δεδομένα

ΙΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, Μ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 103-108 Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις στην οδοντιατρική αποτελούν μια συνεχώς αυξανόμενη τάση, αφού προσφέρουν καλύτερη αισθητική και βιοσυμβατότητα από τις μεταλλοκεραμικές. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί διάφορα ολοκεραμικά συστήματα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση των εργαστηριακών μελετών που αφορούν τα κεραμικά διπυριτικού λιθίου, αλουμίνας και ζιρκονίας, για την καταγραφή των ορίων θραύσης του κάθε υλικού, αλλά και των προτύπων θραύσης που παρατηρούνται κατά τη φόρτιση. Τα ολοκεραμικά συστήματα διπυριτικού λιθίου και αλουμίνας εμφανίζουν όρια θραύσης μικρότερα από τα ολοκεραμικά ζιρκονίας, πάντα όμως υψηλότερα από τα όρια της φυσιολογικής λειτουργίας. Έτσι, τα ολοκεραμικά διπυριτικού λιθίου και αλουμίνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρόσθια περιοχή, ενώ αυτά της ζιρκονίας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην περιοχή των γομφίων....

Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις διπυριτικού λιθίου, αλουμίνας και ζιρκονίας. Μέρος Β’ Κλινικά δεδομένα

Μ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 109-118 Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις στην οδοντιατρική αποτελούν μια συνεχώς αυξανόμενη τάση αφού προσφέρουν καλύτερη αισθητική και βιοσυμβατότητα από τις μεταλλοκεραμικές. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί διάφορα ολοκεραμικά συστήματα. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των ποσοστών επιβίωσης ΑΠΑ σε φυσικά δόντια, οι οποίες κατασκευάστηκαν από κεραμικά αλουμίνας, διπυριτικού λιθίου και ζιρκονίας, όπως και των πιθανών επιπλοκών των αποκαταστάσεων αυτών (τεχνικών και βιολογικών), αλλά και της συχνότητας εμφάνισης αυτών. Τα ποσοστά επιβίωσης των κεραμικών διπυριτικού λιθίου ήταν 86,1-98,2% (10 έτη) για μονήρεις στεφάνες, ενώ για ακίνητες γέφυρες κυμάνθηκαν από 51-87,9% (10 έτη). Για τα κεραμικά αλουμίνας η επιβίωση ήταν αντίστοιχα 90,2-99,1% για μονήρεις στεφάνες (3-6 έτη) και 86,2% για ακίνητες γέφυρες (5 έτη). Τέλος, τα κεραμικά ζιρκονίας...