ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 44 (2016) / "Τεύχος 2"

Τεύχος 2

Απόδοση αστικής ευθύνης κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΠΟΥΖΑΛΑ, Α. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣTOMA 2016;44(2):57-60 Mε τον όρο ιατρική αμέλεια εννοούμε την έλλειψη της απαραίτητης δεξιότητας κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, η οποία δεξιότητα, λογικά, συγκαταλέγεται στα προσόντα που κατέχει ο ιατρός για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Αποτέλεσμα της αμέλειας αυτής είναι η πρόκληση βλάβης, για την οποία ο ασθενής δύναται να αιτηθεί αποζημίωση. Σε πολλές χώρες, ισχύει με βάση την αδικοπρακτική ευθύ­νη, το σύστημα της αποζημίωσης που όμως δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην άσκηση της Οδοντιατρικής, με τον Οδοντίατρο να βιώνει την εργασιακή ανασφά­λεια και να εξωθείται σε «αμυντική Οδοντιατρική». Ο ασθενής από την άλλη πλευρά, στην προσπάθεια του να αποκαταστήσει τη βλάβη, καταφεύγει συνήθως στα δικαστήρια, όπου εκεί αντιμετωπίζει σημαντικές διαδι­καστικές και ιδίως αποδεικτικές δυσκολίες και σχεδόν πάντοτε...

Περιεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή με ασενοκουμαρόλη στο οδοντιατρείο του Κέντρου Υγείας Ηράκλειας

Μ. ΧΟΥΚΛΗ, Α. ΚΥΡΓΙΔΗΣ, Α. ΚΑΤΗΣ ΣTOMA 2016;44(2):61-66 Τα αντιπηκτικά φάρμακα έχουν συσχετιστεί με μία αύξηση του κινδύνου της μετεγχειρητικής αιμορραγίας. Η αγωγή που περισσότερο έχει συσχετιστεί με τον παραπάνω κίνδυνο είναι τα κουμαρινικά φάρμακα. Η αντιμετώπιση ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή εγείρει για τον οδοντίατρο, πολύ συχνά, προβληματισμούς που αφο­ρούν στην τροποποίηση της αγωγής τους. Οι ασθενείς αυτοί αντιμε­τωπίζονται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο, που στηρίζεται στη διακοπή των από του στόματος κουμαρινικών αντιπηκτικών, την αντικατάστασή τους με υποδόρια ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (HXMB) πριν από την οδοντική εξαγωγή και τον προεγχειρητικό έλεγχο του δείκτη πήξεως International Normalized Ratio (INR). ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κουμαρινικά αντιπηκτικά, οδοντική εξαγωγή, πρωτόκολλο διακοπής αντιπηκτικών, μετεξα­κτική αιμορραγία

Χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων με ή χωρίς αναπέταση κρημνού – Σύγκριση τεχνικών

Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Σ. ΚΑΛΦΑΣ ΣTOMA 2016;44(2):67-74 Με τη διαδικασία της χειρουργικής τοποθέτησης οδο­ντικών εμφυτευμάτων, το επιστημονικό ενδιαφέρον επικε­ντρώθηκε στην προσπάθεια ικανοποίησης των επιθυμιών των ασθενών αυτών και στη μείωση του χρόνου της χει­ρουργικής διαδικασίας αλλά και της μετεγχειρητικής φάσης επούλωσης. Η χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων χωρίς κρημνό (flapless dental implant surgery), αν και εμφανίζεται να πλεονεκτεί στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων έναντι της συμβατικής τεχνικής, παρά ταύτα, δεν στερείται και σημαντικών περιορισμών, τους οποίους οφείλει να γνωρίζει ο χειρουργός πριν την επιλέξει ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος αποτυχίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να επικε­ντρωθεί στα βασικότερα πλεονεκτήματα της τεχνικής χωρίς κρημνό, στους περιορισμούς της και στο κατά πόσο οι τελευταίοι δύνανται να ξεπεραστούν όταν η τεχνική συνοδεύεται από την καθοδήγηση λογισμικού Η/Υ. Το...