ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / "Τεύχος 3"

Τεύχος 3

Ενεργειακά ποτά. Πώς επηρεάζεται η γενική και η στοματική υγεία από τη χρήση και την κατάχρησή τους

Χ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΣTOMA 2015;43(3):113-119 Τα ενεργειακά ποτά (energy drinks) αποτελούν μια μεγάλη και ετερογενή κατηγορία προϊόντων - από πλευράς ποσοτικής και ποιοτικής σύστασης - που προτείνονται από τις διάφορες εταιρείες παραγωγής ως ιδανικά για να καλύπτουν τις ανάγκες των αθλούμενων και μη σε νερό, υδατάνθρακες, ηλεκτρολύτες, βιταμίνες κ.α. Υπάρχουν τρεις (3) βασικοί τύποι ενεργειακών ποτών: ισοτονικά, υπερτονικά, υποτονικά. Κάθε ποτό εξυπηρετεί έναν διαφορετικό σκοπό. Ισοτονικά είναι τα διαλύματα (ποτά) που η συγκέντρωσή τους (πυκνότητα) είναι ίδια με αυτή του αίματος 6-8%. Τα περισσότερα από τα ενεργειακά ποτά που κυκλοφορούν και διατίθενται για ευρεία κατανάλωση είναι ισοτονικά. Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων. Στο παρακάτω άρθρο θα αναλύσουμε τί συμβαίνει στον οργανισμό κατά τη διάρκεια κατανάλωσης ενεργειακών...

Οι κρανιογναθικές διαταραχές ως παράγοντας λήψης απόφασης στο σχέδιο θεραπείας του προσθετικού ασθενή

Σ. ΜΙΧΟΥ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ ΣTOMA 2015;43(3):121-134 Ο όρος κρανιογναθικές διαταραχές (ΚΓΔ) περιλαμβάνει μια σειρά από κλινικά σημεία και συμπτώματα, που επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία των μασητήριων μυών και των κροταφογναθικών αρθρώσεων (ΚΦΓΔ) και χαρακτηρίζονται κυρίως από περιορισμό της κινητικότητας της κάτω γνάθου, μυϊκό πόνο, πονοκεφάλους και ήχους από τις ΚΦΓΔ. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κρανιογναθικές διαταραχές, προσθετική αποκατάσταση, σχέδιο θεραπείας, προσθετικός ασθενής

Μετεγχειρητική παρακολούθηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Κατευθυντήριες οδηγίες βασισμένες στην περιοδοντολογία, την προσθετική και την ακτινολογία.

Α. ΔΕΛΑΝΤΩΝΗ, Σ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ, Φ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΣTOMA 2015;43(3):135-144 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες μετεγχειρητικής παρακολούθησης των οδοντικών εμφυτευμάτων. Η παρακάτω ανασκόπηση αφορά την κλινική παρακολούθηση, τόσο από περιοδοντική όσο και από προσθετική σκοπιά, καθώς και την ακτινολογική εξέταση, βασισμένη στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Σχετικά με την περιοδοντική κλινική εξέταση ο συστηματικός έλεγχος εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργούς θεραπείας των εμφυτευμάτων. Αυτός περιλαμβάνει μια εξέταση ένα μήνα μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, τρεις μήνες αργότερα, και στη συνέχεια κάθε έξι μήνες για τα δύο πρώτα χρόνια. Η βασική επιδίωξη του επανελέγχου είναι η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση των πιθανών επιπλοκών. Αναφορικά με την ακτινολογική εξέταση, σε απουσία κλινικών σημείων και συμπτωμάτων αυτή απαιτείται στους δώδεκα μήνες μετά την τοποθέτηση...

Η αποκατάσταση ελλειμμάτων των περιεμφυτευματικών ιστών στην πρόσθια αισθητική ζώνη με τεχνητά υποκατάστατα μαλακών ιστών

Ι. ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ, Ο. ΝΑΚΑ, Ν. ΣΥΚΑΡΑΣ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣTOMA 2015;43(3):145-155 Εισαγωγή: Η άρτια ενσωμάτωση μίας επιεμφυτευματικής αποκατάστασης στην πρόσθια αισθητική ζώνη αποτελεί βασική επιδίωξη της σύγχρονης προσθετικής εμφυτευματολογίας. Η ανεπαρκής ποσότητα διαθέσιμων περιεμφυτευματικών μαλακών ιστών, λόγω κατακόρυφης ή οριζόντιας απώλειας οστού, όμως, δυσχεραίνει την αισθητική απόδοση της τελικής αποκατάστασης. Τη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να δώσουν διάφορες μέθοδοι και υλικά, με τη χρήση κινητών ή ακίνητων τεχνητών υποκατάστατων μαλακών μορίων. Σκοπός: Η παρουσίαση των παραγόντων και τεχνικών, που υπεισέρχονται στην επιλογή, στην κατασκευή και στην ενσωμάτωση σε ακίνητες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις τεχνητών μαλακών ιστών σε ασθενείς με εκτεταμένα οστικά ελλείμματα και ελλείμματα μαλακών μορίων στην αισθητική ζώνη. Υλικά και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σχετικών μελετών σε διάφορες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας κατάλληλους όρους ευρετηριασμού και προκαθορισμένα...

Νόσος-Χορεία Huntington με παρουσίαση κλινικής περίπτωσης

Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Γ. ΚΑΡΑΦΙΛΕΣ, Θ. ΤΕΓΟΣ, Γ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΣTOMA 2015;43(3):157-163 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στις οδοντιατρικές ανάγκες των ατόμων με νόσο Huntington, στην οδοντιατρική τους διαχείριση και αντιμετώπιση και, τέλος, η παρουσίαση μιας κλινικής περίπτωσης. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: νόσος Huntington, χορεία Huntington, οδοντιατρική αντιμετώπιση, οδοντιατρικά ευρήματα, γενική αναισθησία