ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Ενημερωτικά άρθρα: Έμφραγμα του μυοκαρδίου

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Το έμφραγμα του μυοκαρδίου, κοινώς γνωστό ως καρδιακή προσβολή, προκαλείται από αιφνίδια διακοπή της ροής του αίματος προς την καρδιά με συνέπεια να στερείται αιμάτωσης η περιοχή του καρδιακού μυ που τροφοδοτείται από το συγκεκριμένο αγγείο. Το αποτέλεσμα είναι τοπική ισχαιμική νέκρωση της περιοχής που αιματώνει το αποφραγμένο στεφανιαίο αγγείο. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA:

Αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου στην κλινική πράξη

Γ. ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ, Χ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, Ι. ΑΛ ΜΩΧΑΜΕΤ, Σ. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΣTOMA 2015;43(1):15-20 Ένας από τους σημαντικότερους αποτρεπτικούς παράγοντες της αναζήτησης οδοντιατρικής περίθαλψης, για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, είναι ο φόβος του οδοντίατρου. Το πρόβλημα εντείνεται κατά τη διάρκεια της κλινικής πράξης με δυσάρεστες επιπτώσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον οδοντίατρο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση μεθόδων και θεραπευτικών πρωτοκόλλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον οδοντίατρο, για την ελαχιστοποίηση, αν όχι εξάλειψη, του οδοντιατρικού άγχους-φόβου. Εξετάζονται αρχικά τα αίτια του φόβου και του άγχους και, στη συνέχεια, αναφέρεται η δημογραφική κατανομή του άγχους. Τέλος, εξετάζονται λεπτομερώς τεχνικές αντιμετώπισης του φόβου ανάλογα με τον βαθμό συνεργασιμότητας του ασθενούς, όπως μελετήθηκαν από πολλούς συγγραφείς. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA:

Εκδηλώσεις ρευματικών παθήσεων στην κροταφογναθική διάρθρωση

Α. ΡΗΓΟΣ, Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Ε. ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ ΣTOMA 2015;43(1):21-34 Η κροταφογναθική διάρθρωση (ΚΦΓΔ) αποτελεί μία από τις αρθρώσεις οι οποίες μπορούν να προσβληθούν από ρευματικές παθήσεις και, κατά συνέπεια, να εμφα­νίσουν αρθρίτιδα ή ινοσίτιδα. Η παρούσα βιβλιογραφι­κή ανασκόπηση αποσκοπεί στην παρουσίαση των εκδη­λώσεων τεσσάρων από τις σημαντικότερες ρευματικές παθήσεις στην ΚΦΓΔ, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, του συστηματικού ερυθηματώδη λύκου, της αγκυλο- ποιητικής σπονδυλίτιδας και της ψωριασικής αρθρίτι­δας. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν κλινικές και απεικονιστικές μελέτες, αναφορές περιστατικών, καθώς και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, που δημοσι­εύτηκαν μεταξύ 1944 και 2014, στην αγγλική γλώσσα. Στις εκδηλώσεις των παθήσεων αυτών στην ΚΦΓΔ περι­λαμβάνονται κλινικά και ακτινογραφικά ευρήματα, τα οποία μπορεί ο οδοντίατρος να συναντήσει στην καθ' ημέρα κλινική πράξη. Συγκεκριμένα, ο πόνος, ο περιο­ρισμός και η ασυμμετρία των κινήσεων της...

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική. Μία νέα εξειδίκευση στην Οδοντιατρική

Α. XΑΛΚΙΔΟΥ, Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣTOMA 2015;43(1):35-39 “Η Νοσοκομειακή Οδοντιατρική” είναι η άσκηση της οδοντιατρικής σε νοσοκομειακό περιβάλλον όπου, σε συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες, στοχεύει στη διατήρηση και αποκατάσταση της στοματικής υγείας μέσω της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας των οδοντικών και στοματικών παθήσεων. Η Νοσοκομειακή οδοντιατρική στην Ελλάδα απευθύνεται σε ασθενείς με γενικά, ψυχικά και λοιμώδη νοσήματα, σε ασθενείς που δε συνεργάζονται με τον οδοντίατρο σε επίπεδο ιατρείου και σε αυτούς που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης. Σε αυτούς τους ασθενείς, ορισμένα νοσοκομεία στην Ελλάδα παρέχουν πρωτοβάθμια οδοντιατρική περίθαλψη και νοσηλεία οδοντιατρικών ασθενών με αντιμετώπιση τους στο χειρουργείο με γενική ή με τοπική αναισθησία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της Νοσοκομειακής οδοντιατρικής σήμερα και η περιγραφή του ρόλου του Νοσοκομειακού οδοντιάτρου. Η προσπάθεια που...

Αναγνώριση με βάση την Οδοντιατρική Ακτινολογία

Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,  Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣTOMA 2015;43(1):41-52 Στην Οδοντιατροδικαστική επιστήμη η διεξαγωγή ακτινολογικών εξετάσεων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην έρευνα που πραγματοποιείται για την ταυτοποίηση ενός πτώματος και έχει ένα σημαντικό αριθμό εφαρμογών  συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των αναγνωρίσεων αλλά και περιπτώσεων τραυματισμών, ιατρικής αμέλειας, εκτίμησης της ηλικίας, κακοποίησης, μαζικών καταστροφών, κτλ. Σήμερα, η ταχύτατη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων έχει οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό της οδοντιατρικής ακτινολογίας. Η ευρεία χρήση της ψηφιακής ακτινογραφίας και η συμβολή της αξονικής τομογραφίας έχουν βελτιώσει αισθητά την ποιότητα και την ακρίβεια τόσο των προθανάτιων όσο και των μεταθανάτιων αρχείων, δίνοντας τη λύση σε υποθέσεις που με τα παλαιότερα μέσα παρέμεναν ανεξιχνίαστες. Στην εργασία περιγράφονται οι τεχνικές λήψης μεταθανάτιων ενδοστοματικών ακτινογραφιών, η αναζήτηση για εμφράξεις, ενδοδοντικές θεραπείες, έγκλειστα δόντια, ρίζες και άλλα...