ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / "Τεύχος 4"

Τεύχος 4

Διαφορές ημερήσιου και νυχτερινού βρυγμού

Α.-Χ. ΣΑΜΙΟΥ, Α. ΣΙΟΥΛΗ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ ΣTOMA 2014;42(4):199-210 Ο βρυγμός αποτελεί μια παραλειτουργική έξη που περιλαμβάνει τρίξιμο και σφίξιμο των δοντιών και εμφανίζεται τόσο στα παιδιά, όσο και στους ενήλικες, με δύο μορφές, τον ημερήσιο βρυγμό, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε εγρήγορση και τον νυχτερινό βρυγμό, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, στον ύπνο. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι διαφορές ημερήσιου και νυχτερινού βρυγμού, ως προς την επιδημιολογία, την αιτιολογία, την παθοφυσιολογία, τις διαγνωστικές μεθόδους και τις δυσκολίες διάγνωσης και την θεραπευτική αντιμετώπιση. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Βρυγμός ημερήσιος, βρυγμός νυχτερινός

Προσθετικές αποκαταστάσεις με σύνδεση φυσικών δοντιών και εμφυτευμάτων

Χ. ΗΛΙΑ, Ο. ΝΑΚΑ, Ε. ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ, Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΣTOMA 2014;42(4):211-223 Οι αποκαταστάσεις μικτής στήριξης, με σύνδεση φυσικών δοντιών και εμφυτευμάτων, μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη θεραπευτική επιλογή σε περιπτώσεις  όπου σημαντικοί ανατομικοί περιορισμοί, συστηματικές παθήσεις ή οικονομικοί λόγοι εμποδίζουν την τοποθέτηση επιπλέον αριθμού εμφυτευμάτων για την κατασκευή μιας αμιγούς επιεμφυτευματικής προσθετικής εργασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η κριτική αξιολόγηση των κλινικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιβίωση των αποκαταστάσεων με σύνδεση φυσικών δοντιών και εμφυτευμάτων, καθώς και των ποσοστών επιβίωσης και επιπλοκών των αποκαταστάσεων αυτών μικτής στήριξης. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση των αποκαταστάσεων με σύνδεση δοντιών-εμφυτευμάτων φαίνεται να σχετίζονται με το είδος της σύνδεσης (άκαμπτη ή ενδοτική) και την εμβιομηχανική συμπεριφορά δοντιών και εμφυτευμάτων. Τα ποσοστά επιβίωσης των αποκαταστάσεων μικτής στήριξης...

Συστήματα διάγνωσης τερηδόνας

Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΡΗ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Ε. ΤΣΙΤΡΟΥ ΣTOMA 2014;42(4):225-237 Η έγκαιρη διάγνωση της τερηδόνας, καθώς και η εκτίμηση του βάθους και των διαστάσεων της τερηδονικής αλλοίωσης, είναι κρίσιμες. Ο κίνδυνος υποεκτίμησης και μη εφαρμογής απαιτούμενης θεραπείας ή υπερεκτίμησης της κλινικής εικόνας και υπερθεραπείας, είναι πάντα υπαρκτοί προβληματισμοί για τον κλινικό οδοντίατρο που θεραπεύει τη νόσο τερηδόνα. Όσο σπουδαία όμως είναι η ακριβής και έγκαιρη διάγνωση, άλλο τόσο ακανθώδης αποδεικνύεται στην κλινική πραγματικότητα. Έτσι πλέον, η σύγχρονη οδοντιατρική έχει να παρουσιάσει μια ευρεία, εντυπωσιακή και ολοένα αυξανόμενη ετερογένεια ως προς τα συστήματα και τα υλικά διάγνωσης τερηδόνας, τα οποία μελετούν την ποιοτική ή ποσοτική απόκλιση από μία ή περισσότερες φυσιολογικές παραμέτρους του υγιούς δοντιού. Αλλαγές στην εξωτερική μικρομορφολογία, το χρώμα, την πυκνότητα, την ηλεκτρική αγωγιμότητα, τη θερμική αγωγιμότητα,...

Εμβύθιση νεογιλών γομφίων

Ε. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ, Ο.-Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΣTOMA 2014;42(4):239-244 Η παρουσία εμβυθισμένων  νεογιλών γομφίων αποτελεί  σπάνιο φαινόμενο  στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Η αιτιολογία  αυτής  της κατάστασης  παραμένει ακόμη ασαφής. Ο κυριότερος λόγος για θεραπεία είναι η αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στη μόνιμη οδοντοφυΐα και σύγκλειση. Με στόχο την απρόσκοπτη ανατολή των διαδόχων δοντιών, η επιλογή της εξαγωγής  ή μη των εμβυθισμένων νεογιλών δοντιών εξαρτάται  από έναν αριθμό παραμέτρων. Ο βαθμός της υπέκφυσης, ο ρυθμός απορρόφησης των εμβυθισμένων  δοντιών και η παρουσία ή απουσία διαδόχων μονίμων δοντιών είναι παράγοντες που καθορίζουν κυρίως την ανάγκη εξαγωγής ή όχι και το πότε. Τέλος, σε περιπτώσεις μη έγκαιρης ανίχνευσης εμβυθισμένων νεογιλών γομφίων, με έλλειψη χώρου στα οδοντικά τόξα, συστήνεται  η θεραπεία ανάκτησης χώρου με κινητές  ή πάγιες ορθοδοντικές συσκευές. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: εμβύθιση,...