ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / "Τεύχος 3"

Τεύχος 3

Ετεροτοπία δοντιών στην άνω γνάθο μεταξύ κυνόδοντα και πλάγιου τομέα. Αναφορά τριών κλινικών περιπτώσεων

Α. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ, ΧΡ.  ΠΑΠΑΔΕΛΗ, A. ΗΛΙΑΔΗΣ ΣTOMA 2014;42(3):137-142 Σκοπός αυτής  της εργασίας  είναι  η παρουσίαση τριών κλινικών  περιστατικών με ετεροτοπία μόνιμων δοντιών και οι προτεινόμενες θεραπείες σε κάθε κλινική περίπτωση. Υλικά – Μέθοδος: Πρόκειται  για θεσιακή αλλαγή παρακείμενων μόνιμων δοντιών και συμβαίνει συνήθως μεταξύ  του κυνόδοντα  και προγομφίου και ακολουθεί σε συχνότητα κυνόδοντας–πλάγιος τομέας. Διακρίνεται σε πλήρη ή ελλιπή. Εντοπίζεται κυρίως σε γυναίκες  στην άνω γνάθο και ιδιαίτερα στην αριστερή πλευρά των οδοντικών τόξων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 3 κλινικά περιστατικά με ετεροτοπία μόνιμων δοντιών. Τα δύο πρώτα περιστατικά αφορούν νεαρούς  άνδρες, ενώ το τρίτο αφορά νεαρή γυναίκα. H ετεροτοπία παρουσιάζεται, και στα τρία περιστατικά, μεταξύ  του άνω δεξιού κυνόδοντα  με πλάγιο τομέα  με τις  ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Στους ασθενείς, ανάλογα με την περίπτωση, προτάθηκε...

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο βιοτικό επίπεδο και την υγεία παιδιών προσχολικής ηλικίας

Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Ι. ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ, Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Α. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΣTOMA 2014;42(3):143-148 Εισαγωγή: Η οικονομική  κρίση που  μαστίζει  τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει  αλλάξει  ριζικά τις συνθήκες της ζωής της μέσης ελληνικής οικογένειας. Στόχοι: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας  είναι  η μελέτη  των παραγόντων που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης, πρόληψης και περίθαλψης των παιδιών που ζουν τα πρώτα  χρόνια της  ζωής τους  σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Υλικά και μέθοδοι:  Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια με τη μέθοδο  της προσωπικής συνέντευξης σε γονείς   παιδιών προσχολικής ηλικίας.  Η έρευνα  πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2012, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και στη Λάρισα. Ερωτήθηκαν 569 άτομα και 200 άτομα αντίστοιχα. Αποτελέσματα: Οι επιπτώσεις για την Λάρισα ήταν πολύ λιγότερες από ό,τι για τη Θεσσαλονίκη . Η ανεργία των γονέων «έφτανε»  το 40%,...

Οικονομική κρίση: επιπτώσεις στη στοματική υγεία και την οδοντιατρική περίθαλψη. Αλλαγές στη συμπεριφορά των ασθενών στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Θ. ΦΕΣΤΑΣ, Δ. ΜΑΓΓΟΣ ΣTOMA 2014;42(3):149-155 Η κρίση συνιστά μια δραματική αλλαγή των υλικών όρων της ζωής των ανθρώπων (εργασία, στέγαση, περιβάλλον κτλ.) και τους καθιστά πιο ευάλωτους στη νόσο. Στο παρόν άρθρο γίνεται  προσπάθεια να προσεγγιστούν οι συνέπειες της οικονομικής  κρίσης που σοβεί στην ελληνική  κοινωνία την τελευταία πενταετία, τόσο στη συνολική υγεία γενικά, όσο και στη στοματική ειδικά. Σκοπός της εργασίας  είναι  η καταγραφή  των επιπτώσεων αυτών, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τον προβληματισμό του οδοντιατρικού κόσμου και για συζήτηση στα πλαίσια των αρμόδιων φορέων, ώστε να αντιμετωπιστούν, κατά το δυνατόν, τα επόμενα χρόνια. Εξετάζεται  αν ο παράγων κρίση μπορεί να αντιστρέψει  τη μακροχρόνια τάση βελτίωσης  της στοματικής υγείας  που διήρκεσε  από τα τέλη  της δεκαετίας του ʼ80. Δεν υπάρχουν ως τώρα μελέτες...

Σχηματισμός διαφανούς οδοντίνης ρίζας: αίτια, θεωρίες, απόψεις

ΑΛ.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣTOMA 2014;42(3):157-164 Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,  που σχετίζεται με τη διαφανή οδοντίνη της ρίζας. Από την παρατήρηση της διαφανούς οδοντίνης της ρίζας και για αρκετά μετέπειτα χρόνια η διαφάνεια θεωρήθηκε παθολογικό φαινόμενο. Μόνο πρόσφατα αποδείχθηκε ότι είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής διεργασίας και μάλιστα ότι βρίσκεται σε γραμμική συσχέτιση με την ηλικία  του ατόμου, με αποτέλεσμα την έντονη, έκτοτε, μελέτη  και έρευνά της, κυρίως από την σκοπιά της Οδοντιατροδικαστικής. Πλέον, είναι δεδομένο  ότι είναι ανεξάρτητη από παθολογικά ερεθίσματα και αυξάνεται  με την πάροδο της ηλικίας. Ξεκινά από την περιφέρεια της οδοντίνης  και από το ακρορριζικό άκρο της ρίζας και επεκτείνεται μυλικά και προς το ριζικό σωλήνα. Η διαφάνεια είναι το οπτικό αποτέλεσμα της έμφραξης  των οδοντινοσωληναρίων  από ένα...

Ιατρογενής παράγοντας και κρανιογναθικές διαταραχές

Μ. ΛΑΓΑΝΑ, Ε. ΞΥΛΑΓΚΟΥΡΕΛΗ, Δ. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ, Μ . ΚΟΚΟΤΗ ΣTOMA 2014;42(3):165-171 Η παρούσα εργασία ασχολείται  με την ιατρογενή πρόκληση κρανιογναθικών  διαταραχών, κατά τη διάρκεια οδοντιατρικών  πράξεων. Η οδοντοφατνιακή και η γναθοπροσωπική χειρουργική  διαδικασία μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει προβλήματα στην κροταφογναθική διάρθρωση και στους μύς. Κατά την ενδοδοντική  θεραπεία μπορεί να προκληθεί έξοδος  υγρού διακλυσμών στους περιβάλλοντες ιστούς,  ενώ συχνά απαιτούνται παρατεταμένες συνεδρίες  υπό ευρεία  διάνοιξη του στόματος.  Η προσθετική θεραπεία αναφέρεται ως ένα ακόμα πεδίο  που,  πιθανώς,  σχετίζεται με κρανιογναθικές διαταραχές.  Η διαδικασία  χορήγησης αναισθησίας μπορεί, επίσης, να επηρεάσει τη λειτουργία της κροταφογναθικής διάρθρωσης και των μασητηρίων μυών. Τέλος, όσον αφορά την ορθοδοντική  και ορθογναθική  θεραπεία, δεν έχει  πλήρως αποσαφηνιστεί εάν συμβάλλουν στην πρόκληση ή στην επιδείνωση κρανιογναθικών διαταραχών. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Κρανιογναθικές...

Υπεράριθμοι τέταρτοι γομφίοι. Αναφορά δύο περιπτώσεων

Α. ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ,  Ι. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Χ. ΜΠΑΓΓΟΣ ΣTOMA 2014;42(3):173-176 Τα υπεράριθμα δόντια είναι μια οδοντική  ανωμαλία άγνωστης αιτιολογίας,  που εμφανίζεται σε μικρό ποσοστό στο γενικό  πληθυσμό, με συχνότητα  κυμαινόμενη στις διάφορες έρευνες από 0,3% έως 3,8%. Είναι δυνατόν να εμφανίζεται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με κάποιο σύνδρομο. Οι υπεράριθμοι γομφίοι είναι η δεύτερη  πιο συχνή ανωμαλία αριθμού των δοντιών  μετά τους μεσόδοντες.  Η θεραπεία τους μπορεί να περιλαμβάνει εξαγωγή  ή διατήρησή τους στο φραγμό και συχνή παρακολούθηση. Η επιλογή της  σωστής, κατά περίπτωση, θεραπείας εξαρτάται  από τη θέση των υπεράριθμων γομφίων, καθώς και από την πιθανότητα πρόκλησης παθολογικών εξεργασιών ή διαταραχών στη σωστή διευθέτηση των υπόλοιπων δοντιών στο φραγμό. Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή εκτίμηση και η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικές....

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΩΤΟΥ ΣTOMA 2014;42(3):177-185 Η χρήση των κινητών και των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών και ιδιαίτερα το είδος των μεταλλικών ή ελαστικών στοιχείων που τοποθετούνται στα αγκύλια και στους δακτυλίους έχουν συχνά ενοχοποιηθεί για τη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Ακόμη έχουν ενοχοποιηθεί τα κινητά και τα πάγια συστήματα συγκράτησης του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η επικαιροποίηση της γνώσης σχετικά με το βαθμό συμμετοχής της ορθοδοντικής θεραπείας με κινητές και πάγιες συσκευές στη δημιουργία υφιζήσεων. Οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων των Pubmed, Scopus, Ovid, Cochrane καθώς και από Ελληνικά οδοντιατρικά και ορθοδοντικά περιοδικά και συγγράμματα. Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών που περιλαμβάνονται στην ανασκόπηση φαίνεται ότι η περιοδοντική υγεία...