ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Σημεία σκανδάλης μασητηρίων μυών: εντόπιση και αντιμετώπιση

Α. ΣΙΔΕΡΗΣ, Ε. ΣΚΑΛΙΑ, Δ.-.Χ. ΤΡΙΑΝΤΗ, Μ . ΚΟΚΟΤΗ ΣΤΟΜΑ 2014;42(1):13-18 Σημείο σκανδάλης είναι ένα υπερευαίσθητο σημείο εντός μιας ζώνης σύσπασης (taut band) σε έναν σκελετικό μυ, με τον ερεθισμό του οποίου προκαλείται πόνος, ο οποίος μπορεί να εντοπίζεται και σε άλλες περιοχές. Η παρούσα εργασία αφορά την εντόπιση και την αντιμετώπιση των σημείων σκανδάλης των μασητηρίων μυών. Στην εργασία συμπεριελήφθησαν έρευνες που αφορούσαν μόνο ενεργά και όχι λανθάνοντα ΣΣ. με τυχαιοποιημένο καταμερισμό συμμετεχόντων στις ερευνητικές ομάδες, καθώς και τυφλές έρευνες που αξιολογούσαν διαφορετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη χαρτογράφηση των σημείων σκανδάλης, ο μελλοντικός ερευνητικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει μεγαλύτερα δείγματα ασθενών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να θεσπιστούν κοινά κριτήρια προσδιορισμού και διάγνωσης των σημείων σκανδάλης των μασητηρίων…

Αντιμικροβιακές ιδιότητες του ΜΤΑ (Mineral Trioxide Aggregate)

M. EL HARES ΣΤΟΜΑ 2014;42(1):19-24 άγοντας πρόκλησης πολφίτιδας και άλλων ενδοδοντικών παθήσεων. Επομένως, η εξάλειψή τους κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας, είναι εξαιρετικά σημαντική. Ακόμη, όμως, και μετά από αυτήν μπορεί να ανευρεθούν μικροοργανισμοί μέσα στο σύστημα του ριζικού σωλήνα. Η έμφραξη του ριζικού σωλήνα παίζει, επομένως, βασικό ρόλο στον έλεγχο της επαναμόλυνσης καθώς οι αντιμικροβιακές ιδιότητες των εμφρακτικών υλικών εμποδίζουν την ανάπτυξη των εναπομεινάντων μικροοργανισμών. Το ΜΤΑ έχει χρησιμοποιηθεί ως ενδοδοντικό υλικό για την απόφραξη του ακρορριζίου , την έμφραξη των διατρήσεων, κατά την πολφοτομή και πολφεκτομή και, τέλος, στις ακρορριζεκτομές. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων του ΜΤΑ.

Οι κονίες προσκόλλησης στις σύγχρονες ολοκεραμικές αποκαταστάσεις

Σ. ΦΕΛΙΚΙΔΗΣ, Κ. ΜΟΥΣΙΑΣ, Ε. ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ, Δ. ΤΟΡΤΟΠIΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2014;42(1):25-38 Η εμφάνιση και η χρησιμοποίηση των νέων ολοκεραμικών αποκαταστάσεων στη σύγχρονη επανορθωτική Οδοντιατρική οδήγησε στην εξέλιξη τόσο των κονιών προσκόλλησης όσο και των αντίστοιχων τεχνικών συγκόλλησης. Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των κύριων ιδιοτήτων, πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων και ενδείξεων εφαρμογής των διαφόρων κονιών μόνιμης προσκόλλησης των ολοκεραμικών αποκαταστάσεων.

Υπαισθησία γλωσσικού νεύρου που οφείλεται στη στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου (Β΄ μέρος)

Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, ΧΡ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Α. ΒΕΗΣ, Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ ΣΤΟΜΑ 2014;42(1):39-47 Η γνώση της ανατομικής θέσης και της πορείας του γλωσσικού νεύρου από το σημείο έκφυσής του έως και τους τελικούς κλάδους του, και οι διάφοροι παράγοντες επικινδυνότητας που ενοχοποιούνται για τον τραυματισμό του, είναι καθοριστική και απαραίτητη για τον γενικό οδοντίατρο και τον χειρουργό στόματος. Η κάκωση του γλωσσικού νεύρου έχει ως συνέπεια νευρολογικές διαταραχές όπως η υπαισθησία, η παραισθησία έως και η πλήρης αναισθησία των περιοχών που νευρώνονται από το γλωσσικό νεύρο.

Αναγεννητική Οδοντιατρική: Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και προοπτικές κλινικής εφαρμογής

Ε. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΟΪΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2014;42(1):43-66 Η αναγεννητική οδοντιατρική αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο που αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο άσκησης της οδοντιατρικής επιστήμης. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στις διαδικασίες ιστικής αναγέννησης έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη εναλλακτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων αναγέννησης σκληρών και μαλακών οδοντικών ιστών. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται μεσεγχυματικής προέλευσης βλαστικά κύτταρα τα οποία, σε συνδυασμό με βιομιμητικά ικριώματα και αυξητικούς παράγοντες αποτελούν την επονομαζόμενη «τριάδα ιστικής μηχανικής». Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης αποτελεί η κριτική ανάλυση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων στον τομέα της αναγέννησης των οδοντικών και περιοδοντικών ιστών με τη χρήση πρωτοκόλλων ιστικής μηχανικής, καθώς και των προοπτικών για την ευρεία εφαρμογή των νέων πειραματικών δεδομένων σε κλινικά εφαρμόσιμα θεραπευτικά πρωτόκολλα.