ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / "Τεύχος 3"

Τεύχος 3

Η επίδραση των σύγχρονων φθοριούχων εμφρακτικών υλικών στο σχηματισμό δευτερογενούς τερηδόνας

Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):151-162 Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση των πιο πρόσφατων γνώσεων σχετικά με τις ιδιότητες των φθοριούχων εμφρακτικών υλικών, όπως και η συζήτηση των σύγχρονων απόψεων που αφορούν την πρόληψη της ανάπτυξης της δευτερογενούς τερηδόνας. Η απελευθέρωση του φθορίου από τα φθοριούχα εμφρακτικά υλικά είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν, κατά διαφορετικό τρόπο και βαθμό, τη διαδικασία αυτή. Οι παράγοντες αυτοί είναι η χημική σύνθεση, η φύση και η δομή των υλικών, η αντίδραση πήξης των υλικών, η φύση και η χημική σύσταση του διαλύματος που βρίσκονται τα υλικά, η εκτεθειμένη επιφάνεια των υλικών και οι τεχνικές λείανσής τους.

Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική

Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Ι. ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, Π. ΚΟΥΡΟΣ, Ε. ΚΟΥΜΠΙΑ, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΙ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):163-172 Αναπόσπαστο τμήμα της διατήρησης της ορθοδοντικής θεραπείας, μετά την αφαίρεση των ορθοδοντικών μηχανισμών, είναι το στάδιο διατήρησης του αποτελέσματος, που γενικά περιγράφεται με τον όρο συγκράτηση (retention), με στόχο την αποφυγή υποτροπής της ορθοδοντικής θεραπείας. Τα συγκρατητικά μέσα διακρίνονται σε κινητά και ακίνητα, το καθένα από τα οποία παρουσιάζει τα δικά του πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και ενδείξεις χρήσης. Πρόσφατα, εισήχθησαν στο χώρο της οδοντιατρικής οι ενισχυμένες με ίνες ρητίνες (Fiber Reinforced Composite, FRC). Οι ενισχυμένες με ίνες ρητίνες παρουσιάζουν πλήθος εφαρμογών μεταξύ των οποίων είναι η ακινητοποίηση δοντιών μετά από ορθοδοντική ή περιοδοντική θεραπεία ή οδοντοφαντιακό τραύμα, η κατασκευή ενδορριζικών αξόνων σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, η άμεση αποκατάσταση δοντιών (κυρίως μεμονωμένων), η κατασκευή (προσωρινών) προσθετικών αποκαταστάσεων ή η ενίσχυση κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων.

Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος

ΕΛ.-ΣΩΤ. ΠΑΛΛΑ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):173-180 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συλλογή και αξιολόγηση των σύγχρονων δεδομένων που αφορούν την περιγραφή, οστεοενσωμάτωση και μακροβιότητα τόσο των διφασικών όσο και των μονοφασικών εμφυτευμάτων. Σήμερα, αυτό που χαρακτηρίζει τα εμφυτεύματα ως μονοφασικά ή διφασικά πέρα από χειρουργικές προσεγγίσεις (ενός ή δύο χρόνων) είναι η διαφοροποίησή τους όσον αναφορά το διαβλεννογόνιο τμήμα. Το διφασικό εμφύτευμα απαρτίζεται από δύο τμήματα, το ενδοοστικό και το διαβλεννογόνιο κολόβωμα που συνδέεται με το ενδοοστικό μέσω μιας βίδας ή άλλης μορφής σύνδεσης. Το μονοφασικό έχει σʼ έναν ενιαίο κορμό το ενδοοστικό τμήμα με το διαβλεννογόνιο, το οποίο εξέχει από το βλεννογόνο, είναι ορατό στο στόμα και σε συνεχή επαφή με το στοματικό περιβάλλον. Για την τοποθέτηση και ενεργοποίησή τους απαιτείται μία μόνο χειρουργική επέμβαση, κάτι που συνεπάγεται λιγότερο κόστος και…

Ελεύθερες ρίζες και πόνος στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή: αναφορά στην πρόσφατη βιβλιογραφία

ΙΩ.-Α. ΘΑΜΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ, ΑΙ.-Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):181-186 Ο μηχανισμός των ελεύθερων ριζών οξυγόνου και αζώτου έχει μελετηθεί εκτενέστερα τις τελευταίες δεκαετίες με αποτέλεσμα να προκύπτουν ολοένα και νεώτερα επιστημονικά δεδομένα, τόσο για το φυσιολογικό τους ρόλο στα διάφορα βιολογικά συστήματα όσο και για την εμπλοκή τους σε πληθώρα παθολογικών καταστάσεων. Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ·), το υπεροξυνιτρώδες (ONOOˉ) και το σουπεροξείδιο (O2·ˉ) εμπλέκονται στη διαδικασία της αίσθησης του πόνου και της κεντρικής ευαισθητοποίησης. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση περιγράφεται η επίδραση των ελεύθερων ριζών στην πρόκληση και μετάδοση του πόνου στη στοματοπροσωπική περιοχή. Γίνεται αναφορά σε επώδυνες παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ελεύθερων ριζών όπως: α) το σύνδρομο καυσαλγίας του στόματος που πιθανά σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα ελεύθερων ριζών ή χαμηλά επίπεδα γλουταθειόνης,

Κοκκιωμάτωση Wegener με ενδοστοματικές αλλοιώσεις. Παρουσίαση περίπτωσης

ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ, ΕΛ. ΜΠΛΙΟΥΜΗ, Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):187-191 Η κοκκιωμάτωση Wegener είναι μία πολυσυστηματική νόσος αγνώστου αιτιολογίας, η οποία χαρακτηρίζεται από κοκκιωματώδη φλεγμονή, νέκρωση των ιστών και ποικίλου βαθμού αγγειίτιδα. Στο Οδοντιατρικό Τμήμα προσήλθε ασθενής με κοκκιωμάτωση Wegener που ξεκίνησε προ επταετίας με εξάρσεις και υφέσεις της νόσου και προσβολή του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, των παραρρίνιων κόλπων, των οφθαλμών και των νεφρών. Η ασθενής εμφάνιζε ενδοστοματικές και περιστοματικές αλλοιώσεις. Η διαφορική διάγνωση και η αντιμετώπιση της ασθενούς αναφέρονται διεξοδικά στη συζήτηση, καθώς και η αξιολόγηση των πληροφοριών από τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Ο συνδυασμός της σπανιότητας της νόσου του Wegener καθεαυτής, με τη σπανιότητα των στοματικών εκδηλώσεων καθιστά το περιγραφόμενο περιστατικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος

Σκοπός και Εφαρμογές της Οδοντιατροδικαστικής επιστήμης (Μέρος ΙΙ)

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ο. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):193-204 Στην εργασία (μέρος ΙΙ) περιγράφονται τα πεδία εφαρμογής της Οδοντιατροδικαστικής επιστήμης, όπως: η διερεύνηση τραυματικών βλαβών από δήξη, η διερεύνηση της παιδικής κακοποίησης, των βιαιοπραγιών ενηλίκων και της κακοποίησης ηλικιωμένων και ανυπεράσπιστων ατόμων, η συμβολή σε ανθρωπολογικές και αρχαιολογικές έρευνες, η απόδοση αστικής ή ποινικής ευθύνης σε άτομα που έχουν υποστεί τραυματισμό, λόγω ατυχήματος ή αντιμετωπίζουν προβλήματα στοματικής υγείας, λόγω παραμέλησης οδοντιατρικής φροντίδας, αμέλειας ή πλημμελούς οδοντιατρικής πράξης, κ.ά.