ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / "Τεύχος 2"

Τεύχος 2

Επανατοποθέτηση φυσικού δοντιού με ενισχυμένα με ίνες πολυμερή

Π. ΚΟΥΡOΣ DDS PhD, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):77-86 Η χρήση συντηρητικών μεθόδων αποκατάστασης οδοντικών ελλειμμάτων αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη καθώς η προσέγγιση ελάχιστης παρέμβασης στους σκληρούς οδοντικούς ιστούς κερδίζει σταθερά έδαφος. Η ανάπτυξη νέων συνδετικών συστημάτων με τεκμηριωμένα και προβλέψιμα αποτελέσματα, καθώς και πολυμερών υλικών με δυνατότητα ενίσχυσης των μηχανικών τους αντοχών με την εισαγωγή στη δομή τους στοιχείων κατευθυνόμενης φόρτισης (ίνες υάλου), δίνουν την κλινική δυνατότητα κατασκευής άμεσων πολυμερών αποκαταστάσεων που υπερβαίνουν τις δομές ενός μόνο δοντιού.

Σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα: Ταξινόμηση, τεχνικές κατασκευής και κλινικές εφαρμογές

Ε. ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ, Ε. ΣΙΑΡΑΜΠΗ, Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):87-106 Τα σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τη σύστασή τους σε κεραμικά με βάση την πυριτία (αστριούχα, ενισχυμένα με λευκίτη, διπυριτικού λιθίου) και σε κεραμικά από πυρήνες αλουμίνας ή ζιρκονίας. Επιπλέον, με βάση την τεχνική κατασκευής τους διακρίνονται σε κεραμικά πυροσυσσωμάτωσης, χυτευόμενα υαλοκεραμικά, χυτευόμενα θερμοσυμπιεζόμενα υαλοκεραμικά, κεραμικά διάχυσης, και κεραμικά μηχανοποιημένης σχεδίασης και κοπής (CAD/CAM). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών, των ενδείξεων, των ποσοστών επιβίωσης και των κλινικών εφαρμογών των διάφορων ολοκεραμικών συστημάτων.

Κριτική αξιολόγηση της μεθοδολογίας εκτίμησης της ικανοποίησης από ολικές οδοντοστοιχίες μέσω ερωτηματολογίων

Ν. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):107-120 Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την ικανοποίηση των ασθενών ως κριτηρίου αξιολόγησης της θεραπευτικής παρέμβασης συνεχώς αυξάνεται. Ειδικά στον τομέα της προσθετικής αποκατάστασης με ολικές οδοντοστοιχίες (Ο.Ο.), που αποτελεί και σήμερα τη μοναδική επιλογή για τη συντριπτική πλειοψηφία των ολικά νωδών ασθενών, πλήθος μεθόδων καταγραφής της ικανοποίησης έχει εμφανιστεί στη βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αξιολογήσει, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, τη μεθοδολογία εκτίμησης της ικανοποίησης από Ο.Ο. που χρησιμοποιήθηκε στην οδοντιατρική βιβλιογραφία ως σήμερα. Η ηλεκτρονική και η διά χειρός αναζήτηση με κατάλληλα κριτήρια εισαγωγής οδήγησε τελικά στην επιλογή 62 ερευνών που χρησιμοποίησαν δομημένα ερωτηματολόγια για την εκτίμηση της ικανοποίησης από Ο.Ο. ως κύριο μέτρο της θεραπευτικής παρέμβασης. Για κάθε έρευνα αξιολογήθηκε ο τύπος της και το επίπεδο αποδεικτικής της αξίας, σύμφωνα με τα κριτήρια…

Θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση έγκλειστων μόνιμων κυνοδόντων. Παρουσίαση περιπτώσεων

Γ.Κ. ΖΑΠΑΡΑΣ, Σ. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ, Α. ΠΑΡΡΗΣΗ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ: ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):121-127 Οι έγκλειστοι κυνόδοντες αποτελούν συνηθισμένο εύρημα μεταξύ των ασθενών που επιζητούν ορθοδοντική θεραπεία. Η διάγνωσή τους γίνεται από την ακτινογραφική και κλινική εικόνα, ενώ μπορούν να εντοπιστούν και τυχαία κατά τη συνήθη οδοντιατρική εξέταση ή κατά τη θεραπεία άλλων οδοντιατρικών παθήσεων από τον οδοντίατρο. Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από τη θέση του έγκλειστου κυνόδοντα – συνήθως υπερώια και σπανιότερα παρειακά -, από την ηλικία του ασθενή, από την επιλογή του να εμπλακεί σε χειρουργική ή και ορθοδοντική θεραπεία.

Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική

Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, ΧΡ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Α. ΒΕΗΣ, Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ: ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):128-137 Η επιφανειακή θέση του γλωσσικού νεύρου, αντίστοιχα προς τον τρίτο γομφίο της κάτω γνάθου, απαιτεί προσοχή κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων στην περιοχή, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα τραυματισμού του, με συνέπεια νευρολογικές διαταραχές όπως η υπαισθησία, η παραισθησία έως και η πλήρης αναισθησία των περιοχών που νευρώνονται από το γλωσσικό νεύρο. Η γνώση της ανατομικής θέσης και της πορείας του γλωσσικού νεύρου από το σημείο έκφυσής του έως και τους τελικούς κλάδους του, και οι διάφοροι παράγοντες επικινδυνότητας που ενοχοποιούνται για τον τραυματισμό του, είναι καθοριστική και απαραίτητη για τον χειρουργό στόματος. Στη βιβλιογραφία πολλά άρθρα αναφέρονται στον τραυματισμό του γλωσσικού νεύρου κατά τη χειρουργική εξαγωγή των 3ων γομφίων, ενώ ο τραυματισμός του γλωσσικού νεύρου, κατά τη διαδικασία της στελεχιαίας αναισθησίας του κάτω φατνιακού,…