ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Μελέτη της μεταβολής του χρώματος των σύνθετων ρητινών μετά την επίδραση διαφόρων συστημάτων λεύκανσης στο ιατρείο

Α. ΡΑΠΤΗ, Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):23-30 Σκοπός: Η λεύκανση αποτελεί μία μη επεμβατική διαδικασία που έχει ως στόχο την βελτίωση του χρώματος των δοντιών μέσω χημικής διαδικασίας οξειδοαναγωγής. Τα σκευάσματα λεύκανσης, στο ιατρείο, περιέχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του λευκαντικού παράγοντα. Σε περιπτώσεις ύπαρξης αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης, μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του λευκαντικού παράγοντα συνδέονται και με δυσμενείς επιπτώσεις στις φυσικές ιδιότητες των σύνθετων ρητινών αλλά και μεταβολή του χρώματός τους. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η σύγκριση των τιμών μεταβολής του χρώματος σύνθετων ρητινών. Μέθοδος: Κατασκευάστηκαν δείγματα από σύνθετη ρητίνη (Filtek Supreme XT, Tetric Ceram, Filtek Z250) και χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το σύστημα λεύκανσης που χρησιμοποιήθηκε (Ζοοm 25% H2O2, Opalescance Extra 35% H2O2, PollaOffice+ 37.5% H2O2, Beyond 35% H2O2). Οι χρωματικές μετρήσεις όλων των ομάδων και της ομάδας ελέγχου, έγινε με φασματοφωτόμετρο. Η χρωματική...

Η επίδραση της απόχρωσης στο βάθος πολυμερισμού μιας σύγχρονης σύνθετης ρητίνης

Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):31-39 Οσκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της επίδρασης της απόχρωσης μιας σύγχρονης νανόκοκκης σύνθετης ρητίνης στο βάθος πολυμερισμού της, με τη χρησιμοποίηση τριών διαφορετικών συσκευώνφωτοπολυμερισμού. H σύνθετη ρητίνη που μελετήθηκε ήταν η Filtek Supreme XT (3M ESPE), στις αποχρώσεις Α1Β, Α2Β, Α3Β, Α3,5Β, Α2D και ΥΤ. Οι συσκευές φωτοπολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η Ledemetron (Kerr), η Elipar 2500 (3M ESPE) και η Elipar Visio (3M ESPE). Με τη χρήση ειδικής μήτρας από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου 4 mm και μήκους 8 mm, κατασκευάστηκαν 5 κυλινδρικά δοκίμια για κάθε απόχρωση και με παχύμετρο ακριβείας (±0,01 mm) μετρήθηκε το μήκος του πολυμερισμένου υλικού μετά την αφαίρεση του μαλακού απολυμέριστου μέρους. Τα ευρήματα αναλύθηκαν στατιστικά με ΑΝΟVA και Bonferroni test.

Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις στη σύγχρονη κλινική πράξη

Μ. ΠΑΣΧΑΛΗ, Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Ε. ΞΙΜΙΝΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):41-52 Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις εισήχθησαν στην οδοντιατρική ως μια εναλλακτική επιλογή προσθετικής αποκατάστασης έναντι των επί χρόνια χρησιμοποιούμενων συμβατικών μεταλλοκεραμικών, κυρίως σε περιοχές υψηλών αισθητικών απαιτήσεων. Πρόκειται για αποκαταστάσεις που αποτελούνται από ένα σκελετό από καθαρό χρυσό που δημιουργείται με τη μέθοδο της ηλεκτροεπίστρωσης, επάνω στον οποίο ακολουθεί η επίστρωση και όπτηση της πορσελάνης. Η τεχνική της ηλεκτροεπίστρωσης είναι γνωστή στην οδοντιατρική εδώ και δεκαετίες και βασίζεται στην εργαστηριακή εναπόθεση ιόντων χρυσού σε ειδικά παρασκευασμένα κολοβώματα. Με τη μέθοδο αυτή προκύπτει ένα εξαιρετικά λεπτό, χρυσό υπόστρωμα το οποίο εξασφαλίζει στις γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, με σημαντικότερα την αισθητική, τη βιοσυμβατότητα και την υψηλή ακρίβεια εφαρμογής. Έχει χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη για την κατασκευή ποικίλων

Σκοπός και εφαρμογές της Οδοντιατροδικαστικής επιστήμης (Μέρος Ι)

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ο. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):53-61 Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντιατροδικαστικής έχει πολλά πεδία δράσης, ανάμεσα στα οποία είναι: η διερεύνηση ανθρωποκτονιών, η αναγνώριση θυμάτων οικογενειακής βίας (παιδική κακοποίηση, κακοποίηση γυναικών, ηλικιωμένων και ανυπεράσπιστων ατόμων), η συμβολή στη διαχείριση μαζικών καταστροφών (όπως: αεροπορικά ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργειες και φυσικές καταστροφές, όπου τα πτώματα δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν οπτικά ή μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και η αναγνώριση/ταυτοποίηση ή αποσυσχετισμός εξαρτάται κυρίως από την εφαρμογή της Οδοντιατροδικαστικής Επιστήμης), η διερεύνηση τραυματικών βλαβών από δήξη, η εκτίμηση της ηλικίας, ο προσδιορισμός φύλου και φυλής από τον οδοντικό φραγμό, η συμβολή σε ανθρωπολογικές και αρχαιολογικές έρευνες, η απόδοση αστικής ή ποινικής ευθύνης σε άτομα που έχουν υποστεί τραυματισμό λόγω ατυχήματος ή αντιμετωπίζουν προβλήματα στοματικής υγείας λόγω παραμέλησης οδοντιατρικής φροντίδας, αμέλειας ή πλημμελούς οδοντιατρικής πράξης, κ.ά….

Ιστορική ανασκόπηση των αποτυπωτικών υλικών

Α. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ, Ε. ΣΚΟΤΑΡΙΔΟΥ, Α. ΣΤΕΑΣ ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):63-70 Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να γίνει μια ιστορική ανασκόπηση, μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, των αποτυπωτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική. Περιγράφει τα διάφορα αποτυπωτικά υλικά που έχουν δουλευτεί κατά το παρελθόν από τον οδοντιατρικό κόσμο, καθώς αναφέρει τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα και τις ιδιότητες τους, ενώ αναφέρει και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει το «ιδανικό» αποτυπωτικό υλικό, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ανακαλυφθεί και χρησιμοποιηθεί στην οδοντιατρική πράξη.