ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 41 (2013)"

Τόμος 41 (2013)

Καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση ξένου σώματος στο άνω χείλος.Παρουσίαση περίπτωσης

I. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ, Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2013;41(4):215-219 Ο σύγχρονος οδοντίατρος έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος μ’ ένα ευρύ φάσμα ασθενών, που προέρχονται από διάφορες κοινωνικές ομάδες και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική τους υγεία. Σήμερα, ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι επιζητούν κάποια εξειδικευμένη οδοντιατρική εργασία. Οι ναρκωτικές ουσίες χωρίζονται με βάση τη δράση τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε διεγερτικές, κατασταλτικές και παραισθησιογόνες. Η κοκαΐνη, η κάνναβη, οι αμφεταμίνες και η ηρωίνη είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ναρκωτικές ουσίες παγκόσμια. Η χρήση των ουσιών αυτών γίνεται από διάφορες οδούς, ανάλογα με τη μορφή τους και κυρίως από τη στοματική κοιλότητα. Ο ρόλος του οδοντιάτρου στην αναγνώριση και διάγνωση των επιπλοκών που παρουσιάζονται στη στοματική κοιλότητα των χρηστών είναι καθοριστικός.

Ναρκωτικές ουσίες. Επίδραση στη φυσιολογία της στοματικήςκοιλότητας και στην υγεία του περιοδοντίου

Β. ΚΑΠΡΑΛΟΣ, Α. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ, Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΣΤΟΜΑ 2013;41(4):221-231 Ο σύγχρονος οδοντίατρος έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος μ’ ένα ευρύ φάσμα ασθενών, που προέρχονται από διάφορες κοινωνικές ομάδες και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική τους υγεία. Σήμερα, ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι επιζητούν κάποια εξειδικευμένη οδοντιατρική εργασία. Οι ναρκωτικές ουσίες χωρίζονται με βάση τη δράση τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε διεγερτικές, κατασταλτικές και παραισθησιογόνες. Η κοκαΐνη, η κάνναβη, οι αμφεταμίνες και η ηρωίνη είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ναρκωτικές ουσίες παγκόσμια. Η χρήση των ουσιών αυτών γίνεται από διάφορες οδούς, ανάλογα με τη μορφή τους και κυρίως από τη στοματική κοιλότητα. Ο ρόλος του οδοντιάτρου στην αναγνώριση και διάγνωση των επιπλοκών που παρουσιάζονται στη στοματική κοιλότητα των χρηστών είναι καθοριστικός. Οι κύριες οδοντιατρικές επιπλοκές των ναρκωτικών…

Mελέτη των συγγενών ελλείψεων των μόνιμων δοντιών σε ορθοδοντικούς ασθενείς

Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ, Ν. ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ ΣΤΟΜΑ 2013;41(4):232-238 Οι συγγενείς ελλείψεις των μόνιμων δοντιών αποτελούν μια συχνή οδοντική ανωμαλία με αισθητικές και λειτουργικές επιπτώσεις στη στοματική υγεία των ασθενών. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετηθούν η κατανομή και η συχνότητα των συγγενών ελλείψεων των μόνιμων δοντιών, με εξαίρεση τους τρίτους γομφίους, σε ασθενείς που προσήλθαν για ορθοδοντική θεραπεία. Η πραγματοποίηση του σκοπού έγινε με τη μελέτη ορθοπαντομογραφημάτων, 1628 ασθενών (695 αγόρια και 933 κορίτσια) ηλικίας 6 έως 30 ετών, οι οποίοι προσήλθαν για ορθοδοντική θεραπεία, σε ιδιωτικό ιατρείο. Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν σύμφωνα με μεθόδους στατιστικής, χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS_version_19. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συγγενείς ελλείψεις παρουσιάζει το 4,3% (71 άτομα) του συνόλου των ασθενών. Ανάλογα με το φύλο, συγγενείς ελλείψεις υπήρχαν στο 3% των κοριτσιών (49 άτομα) και στο 1,3% των…

Διάγνωση και θεραπεία του βατραχίου σε παιδιά και εφήβους

Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, Ι. ΜΕΜΗΣ, Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2013;41(4):239-246 Το βατράχιο αποτελεί μια κυστική αλλοίωση που εντοπίζεται στο έδαφος του στόματος και διακρίνεται σε δύο τύπους: το απλό ή ενδοστοματικό και το τραχηλικό ή καταδυόμενο. Είναι σχετικά σπάνια οντότητα και απαντάται συνήθως σε παιδιά και εφήβους. Η διάγνωση του ενδοστοματικού βατραχίου βασίζεται στην αξιολόγηση των ευρημάτων από τη λήψη του ιστορικού και της κλινική εξέτασης, ενώ στη διάγνωση του καταδυόμενου συμβάλλουν, εκτός των παραπάνω, η συμβατική σιαλαδενογραφία, η βιοψία με λεπτή βελόνα (fine needle aspiration cytology), η αξονική και μαγνητική τομογραφία καθώς και η υπερηχοτομογραφία. Διαφοροδιάγνωση απαιτείται σε άλλες παθολογικές οντότητες που εμφανίζονται στο έδαφος του στόματος, όπως συγγενείς ανωμαλίες, καλοήθεις και κακοήθεις νεοπλασίες καθώς και άλλες βλάβες. Διάφορες μέθοδοι θεραπευτικής αντιμετώπισης έχουν προταθεί, αλλά καμία δεν έχει ακόμη καθιερωθεί, ιδιαίτερα στα παιδιά. 

Η αντοχή της σύνδεσης των τεχνητών δοντιών οδοντοστοιχιών με τις ακρυλικές βάσεις

Μ. ΜΑΝΑΣΗ, Ε. ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ, Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Α. ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΣΤΟΜΑ 2013;41(4):247-258 Μία από τις πιο συχνές μηχανικές επιπλοκές των κινητών οδοντοστοιχιών είναι η αποκόλληση των τεχνητών δοντιών από τη βάση. Η αντοχή του δεσμού ανάμεσα στα τεχνητά δόντια και την ακρυλική ρητίνη της βάσης επηρεάζεται από παράγοντες όπως το υλικό των δοντιών, το υλικό της βάσης και οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται στην επιφάνεια των δοντιών πριν από το στιβαγμό του ακρυλικού φυράματος. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή του δεσμού δοντιών και βάσης, καθώς και οι τεχνικές, οι μέθοδοι και τα υλικά που βελτιώνουν τη σύνδεση. Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών που περιλήφθηκαν στην ανασκόπηση, φάνηκε ότι τα τεχνητά δόντια από απλό, χωρίς σταυροειδείς συνδέσεις, ακρυλικό τείνουν να συνδέονται ισχυρότερα με τη βάση, από ό,τι αυτά που κατασκευάζονται από τροποποιημένα υλικά, όπως ακρυλικό με…

Έξεις και επαγγελματικές δραστηριότητες ως παράγοντες κινδύνου εμφάνισης κρανιογναθικών διαταραχών

Γ. ΜΑΡΙΝΟΥ, Α. ΠΗΤΑ, Ε. ΤΖΗΚΑ, Μ . ΚΟΚΟΤΗ ΣΤΟΜΑ 2013;41(4):259-268 Ο όρος κρανιογναθικές διαταραχές περιλαμβάνει μια σειρά από κλινικά σημεία και συμπτώματα, που επηρεάζουν τους μασητήριους μυς, την κροταφογναθική διάρθρωση και τις συνοδές δομές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση παραγόντων κινδύνου, που σχετίζονται με έξεις και επαγγελματικές δραστηριότητες και η περιγραφή της δράσης αυτών των παραγόντων στην εμφάνιση κρανιογναθικών διαταραχών. Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, που δημοσιεύτηκαν από το 1990 έως το 2013, στην αγγλική γλώσσα.

Η επίδραση των σύγχρονων φθοριούχων εμφρακτικών υλικών στο σχηματισμό δευτερογενούς τερηδόνας

Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):151-162 Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση των πιο πρόσφατων γνώσεων σχετικά με τις ιδιότητες των φθοριούχων εμφρακτικών υλικών, όπως και η συζήτηση των σύγχρονων απόψεων που αφορούν την πρόληψη της ανάπτυξης της δευτερογενούς τερηδόνας. Η απελευθέρωση του φθορίου από τα φθοριούχα εμφρακτικά υλικά είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν, κατά διαφορετικό τρόπο και βαθμό, τη διαδικασία αυτή. Οι παράγοντες αυτοί είναι η χημική σύνθεση, η φύση και η δομή των υλικών, η αντίδραση πήξης των υλικών, η φύση και η χημική σύσταση του διαλύματος που βρίσκονται τα υλικά, η εκτεθειμένη επιφάνεια των υλικών και οι τεχνικές λείανσής τους.

1 2 3 4