ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / "Τεύχος 2"

Τεύχος 2

Τεχνική επανασυγκόλλησης κατεαγότων τμημάτων δοντιών. Αναφορά περιπτώσεων

Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ, Χ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ, Γ. ΚΑΛΤΣΗ ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):75-82 Η τεχνολογία των σύνθετων ρητινών ενισχυμένων με ίνες αφορά σε αποκαταστάσεις με σύνθετη ρητίνη, η οποία εδράζεται και καλύπτει έναν σκελετό από ίνες, διαμορφωμένο ανάλογα με τις μηχανικές ανάγκες της κατασκευής. Ξεκινώντας αρκετά συντηρητικά, βρίσκει πλέον εφαρμογές στην προσθετική (ακίνητη, κινητή και επιεμφυτευματική), στην οδοντική χειρουργική, στην ενδοδοντία, στην παιδοδοντιατρική, στην ορθοδοντική και στην περιοδοντολογία. Αυτή η ποικιλία των εφαρμογών υπαγορεύεται από την πληθώρα των χρησιμοποιούμενων ινών, τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και διάταξης ή πλέξης των ινών. Η γενική ιδέα της τεχνικής όμως, ανεξαρτήτως του είδους της ίνας ή οδοντιατρικού πεδίου εφαρμογής, είναι η εξής: οι ίνες λειτουργούν απορροφώντας τους κραδασμούς και ελέγχοντας τη διάδοση των μικρορωγμών ενώ το σώμα της ρητίνης προστατεύει το σκελετό από ίνες ή/και παρέχει ανατομικότητα και σωστή μορφολογία στην κατασκευή. Παρατίθενται περιστατικά...

Πρόληψη της οστικής απορρόφησης μετά την απώλεια του δοντιού

Σ. ΤΣΙΡΩΝΗ, Α. ΠΟΥΛΙΑΚΗ, Μ. ΚΕΛΕΣΗ, Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):83-92 Μετά από εξαγωγή των φυσικών δοντιών, συμβαίνουν διάφορες μεταβολές στους σκληρούς και μαλακούς ιστούς που οδηγούν σε ελλειμματική ακρολοφία στην περιοχή του μετεξακτικού φατνίου. Στις περιπτώσεις αυτές ο κλινικός οδοντίατρος αντιμετωπίζει συχνά το πρόβλημα της τοποθέτησης ενός εμφυτεύματος. Για το λόγο αυτό, αρχική επιδίωξή του πρέπει να είναι η λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό τη διατήρηση των διαστάσεων του μετεξακτικού φατνίου. Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης, περιγράφονται αρχικά οι διαδικασίες της αναδιαμόρφωσης του οστού (bone remodelling) που συμβαίνουν κατά την επούλωση του φατνίου μετά από εξαγωγή και οι παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται. Στη συνέχεια, αναλύονται οι τεχνικές που εφαρμόζονται στην προσπάθεια πρόληψης της απορρόφησης του φατνιακού οστού. Η πρώτη τεχνική που παρουσιάζεται είναι η οστική πλήρωση με μοσχεύματα, τα οποία μπορεί να είναι αυτομοσχεύματα,...

Η φωτοδυναμική θεραπεία και οι εφαρμογές της στην περιοδοντική νόσο

Μ. ΖΕΜΠΙΛΑ ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):93-107 Πολλές μελέτες στη βιβλιογραφία σχετίζονται με την επίδραση των χαμηλής ισχύος λέιζερ στη θεραπεία των παθήσεων του περιοδοντίου. Ωστόσο, η ανομοιογένεια των ευρημάτων και η απουσία ομοφωνίας από τους κλινικούς περιοδοντολόγους, δημιουργούν ερωτήματα ως προς τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους στη θεραπεία των νόσων του περιοδοντίου. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να εξετάσει τα οφέλη και τα όρια της φωτοθεραπείας με λέιζερ (Laser Photodynamic Therapy, LPT), στη θεραπευτική αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου. Η LPT έχει συσχετισθεί με ευνοϊκότερη επούλωση των τραυμάτων των μαλακών περιοδοντικών ιστών, με ταχύτερη οστική επούλωση, με μείωση του μετεγχειρητικού άλγους και της οδοντινικής υπερευαισθησίας, καθώς και με θετική επίδραση στην ελάττωση της φλεγμονώδους διεργασίας όταν αυτή συνδυαστεί με τη συμβατική περιοδοντική θεραπεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή της αντιμικροβιακής φωτοδυναμικής θεραπείας (antimicrobial...

Χειρουργικές προσεγγίσεις για την τελειοποίηση των αισθητικών αποτελεσμάτων σε μονήρη εμφυτεύματα στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου

Ε. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):109-123 H προβλεψιμότητα της οστεοενσωμάτωσης των οδοντικών εμφυτευμάτων έχει επεκτείνει στις μέρες μας το φάσμα της χειρουργικής εμφυτευματολογίας πέρα από την καθαρά λειτουργική αποκατάσταση ολικών ή μερικών νωδοτήτων και φθάνει τα αισθητικά μονήρη εμφυτεύματα στην περιοχή των προσθίων δοντιών. Αν και οι περισσότερες σύγχρονες πολυκεντρικές κλινικές μελέτες αναφέρουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης των μονήρων εμφυτευμάτων στην αισθητική ζώνη, η υποκειμενική ικανοποίηση του ασθενή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης αισθητικά αποδεκτής λύσης αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα. Η συχνά παρατηρούμενη αισθητική αποτυχία σε μονήρεις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις εστιάζεται κυρίως στην υφίζηση της παρυφής των περιεμφυτευματικών μαλακών ιστών, στην απώλεια των όμορων θηλών και την επακόλουθη δημιουργία των αποκαλούμενων «μαύρων μεσοδόντιων τριγώνων» και, κατά μια ευρύτερη έννοια, στην αδυναμία αποκατάστασης της αρμονίας και της αισθητικής του χαμόγελου του ασθενή. Στην παρούσα αναφορά αναλύονται τα συνήθη αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση των...

Ακύτταρη δερματική μήτρα (AlloDerm®). Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Ν. ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α. ΜΑΜΑΛΗΣ, Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):125-134 Στις μέρες μας, η πλαστική του περιοδοντίου χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο. Για τη διαμόρφωση μαλακών ιστών, πάνω σε νωδή ακρολοφία αλλά και γύρω από δόντια ή εμφυτεύματα, εφαρμόζονται διάφορες χειρουργικές τεχνικές με στόχο την αύξηση του πάχους των μαλακών ιστών, τη δημιουργία κερατινοποιημένων ιστών, την κάλυψη απογυμνωμένων ριζών και γενικότερα την επίλυση ουλοβλεννογόνιων προβλημάτων. Οι χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, αφορούν κυρίως στη λήψη ελεύθερου ουλικού μοσχεύματος ή μοσχεύματος συνδετικού ιστού σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένους κρημνούς. Για το σκοπό αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί και η τεχνική της κατευθυνόμενης ιστικής ανάπλασης, ενώ σε κάποια στάδια της τεχνικής χρήσιμη μπορεί να φανεί και η εφαρμογή της τεχνολογίας των Laser. Μια νέα τεχνική, που σκοπό έχει να μειώσει τη μετεγχειρητική δυσανεξία του ασθενούς και...

Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Α. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.Τ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):135-145 Στην καθημερινή κλινική πράξη ο σύγχρονος οδοντίατρος έρχεται αντιμέτωπος με διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα περίπλοκων περιστατικών, καλούμενος να προσφέρει λύσεις. Τα ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης αποτελούν μια από αυτές τις περιπτώσεις, καθώς παρουσιάζουν ασαφή και, μερικές φορές, αντικρουόμενη συμπτωματολογία. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται διεξοδικά η πολυσύνθετη αιτιολογία και η διαγνωστική προσέγγιση, που με τη σειρά της καθορίζει και τις θεραπευτικές επιλογές. Το κλειδί της θεραπείας των δοντιών με ατελή κατάγματα μύλης είναι η απαιτούμενη γνώση και οξυδέρκεια του οδοντιάτρου ως προς τα χαρακτηριστικά κλινικά σημεία και συμπτώματα των καταγμάτων αυτών. Αναλύεται ειδικότερα η συχνότητα εμφάνισής τους ανάλογα με το φύλο και την ηλικία και δίνεται έμφαση στους ιατρογενείς παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωσή τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ταυτόχρονα και έναν οδηγό πρόληψης των συγκεκριμένων καταγμάτων, ενώ...

Επιδημιολογικές μελέτες συστηματικής χορήγησης αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία

Α. ΚΟΚΚΑΣ, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Ο. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ: ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):147-151 Η αναζωπύρωση της περιακρορριζικής φλεγμονής, γνωστή και ως “flare-up”, εμφανίζεται μετά από την έναρξη ή τη συνέχιση της ενδοδοντικής θεραπείας, συνοδεύεται από πόνο ή/και οίδημα και αποτελεί αιτία έκτακτης μη προγραμματισμένης και επείγουσας συνεδρίας. Εφόσον δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποτελεσματικά μπορεί να εξελιχθεί σε ενδοδοντικής προελεύσεως οξεία κυτταρίτιδα, η οποία εμπλέκεται δυνητικά και με την πιθανότητα θανάτου του ασθενούς. Με τα έως τώρα δεδομένα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν την άποψη ότι η προληπτική λήψη αντιβιοτικών προλαμβάνει την εκδήλωση του φαινόμενου της αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής, παρότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι περιορίζεται το ποσοστό εμφάνισής του. Η χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων πιθανώς να μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου, όπως και η τοποθέτηση μεταξύ των συνεδριών εντός των ριζικών σωλήνων υδροξειδίου του ασβεστίου. Ανεπαρκή είναι τα στοιχεία ως...