ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 40 (2012)"

Τόμος 40 (2012)

Εξελίξεις στις κλινικές εφαρμογές σύνθετων ρητινών ενισχυμένων με ίνες. Αναφορά περιπτώσεων

Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ, Χ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΣΤΟΜΑ 2012;40(4):233-240 Η τεχνολογία των σύνθετων ρητινών ενισχυμένων με ίνες αφορά σε αποκαταστάσεις με σύνθετη ρητίνη, η οποία εδράζεται και καλύπτει έναν σκελετό από ίνες, διαμορφωμένο ανάλογα με τις μηχανικές ανάγκες της κατασκευής. Ξεκινώντας αρκετά συντηρητικά, βρίσκει πλέον εφαρμογές στην προσθετική (ακίνητη, κινητή και επιεμφυτευματική), στην οδοντική χειρουργική, στην ενδοδοντία, στην παιδοδοντιατρική, στην ορθοδοντική και στην περιοδοντολογία. Αυτή η ποικιλία των εφαρμογών υπαγορεύεται από την πληθώρα των χρησιμοποιούμενων ινών, τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και διάταξης ή πλέξης των ινών. Η γενική ιδέα της τεχνικής όμως, ανεξαρτήτως του είδους της ίνας ή οδοντιατρικού πεδίου εφαρμογής, είναι η εξής: οι ίνες λειτουργούν απορροφώντας τους κραδασμούς και ελέγχοντας τη διάδοση των μικρορωγμών ενώ το σώμα της ρητίνης προστατεύει το σκελετό από ίνες ή/και παρέχει ανατομικότητα και σωστή μορφολογία στην κατασκευή. Παρατίθενται περιστατικά που εμπίπτουν...

Η χρήση των συνδέσμων στη μερική οδοντοστοιχία. Εμβιομηχανικοί και κλινικοί προβληματισμοί

Ι. Δ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Α. Λ. ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΣΤΟΜΑ 2012;40(4):241-248 Εισαγωγή: Στην εργασία αυτή γίνεται γενικότερη αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συνδέσμων στις μερικές οδοντοστοιχίες σε σχέση με τα συμβατικά άγκιστρα και ταξινόμησή τους σε: συνδέσμους ακριβείας ή ημιακριβείας, συνδέσμους ενδομυλικούς ή εξωμυλικούς και συνδέσμους άκαμπτους ή ενδοτικούς. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των εμβιομηχανικών προβληματισμών που υπεισέρχονται στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου συνδέσμου. Επίσης, αναδεικνύονται οι κλινικοί προβληματισμοί που αφορούν τις απαιτήσεις χώρου για την τοποθέτησή τους, την πρόγνωση των προσθετικών αποκαταστάσεων με συνδέσμους και τις ανάγκες για συντήρηση και επιδιόρθωση που προκύπτουν κατά τη χρήση τους. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Το αισθητικό πλεονέκτημα των συνδέσμων σε σχέση με τα άγκιστρα καθιστούν αναγκαία τη χρήση τους στην κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών. Οι ενδομυλικοί υπερτερούν σε σύγκριση με τους εξωμυλικούς στο ότι τοποθετούνται εντός του μυλικού περιγράμματος του δοντιού με αποτέλεσμα την...

Η ζιρκονία ως υλικό προσθετικών αποκαταστάσεων

Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Μ. ΠΑΣΧΑΛΗ, Ε. ΞΙΜΙΝΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΜΑ 2012;40(4):249-260 Η ζιρκονία είναι ένα κεραμικό υλικό με πολύ καλή βιοσυμβατότητα και με ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες, ανώτερες των υπόλοιπων ελεύθερων μετάλλου προσθετικών αποκαταστάσεων. Το ενδιαφέρον για τη χρήση τους αναπτύχθηκε λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για πιο αισθητικά και ανθεκτικά οδοντιατρικά υλικά. Οι αποκαταστάσεις ζιρκονίας κατασκευάζονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας CAD-CAM και αφορούν κατασκευές στεφανών, πρόσθιων και οπίσθιων γεφυρών, αξόνων και κολοβωμάτων και επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων. Η δομή της ζιρκονίας είναι υπεύθυνη για τα χαρακτηριστικά της, όπως η γήρανση και ο μηχανισμός σκλήρυνσης, ενώ από τις μηχανικές ιδιότητές της ξεχωρίζουν το υψηλό μέτρο ελαστικότητας, η σκληρότητα και η χημική σταθερότητα. Οι προβληματισμοί για τη ζιρκονία αφορούν τις μικρορωγμές της επικαλύπτουσας πορσελάνης και τη διεπιφάνεια ζιρκονίας-κεραμικού. Οι κλινικές μελέτες εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας των αποκαταστάσεων αυτών αρκεί να χρησιμοποιούνται στα...

Σιαλενδοσκόπηση: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Ι. Θ. ΦΑΚΛΑΡΗΣ DDS MSc, Ν. Ι. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ DDS ΣΤΟΜΑ 2012;40(4):261-265 Η σιαλενδοσκόπηση αποτελεί μία νέα ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, με σκοπό τη διερεύνηση του αυλού των πόρων των μείζονων σιελογόνων αδένων και της παθολογίας τους. Οι πρώτες απόπειρες για την εξέταση αυτή χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η τεχνική πλέον μπορεί να εκτελεσθεί σε εξωτερικό ιατρείο με περιπατητικό ασθενή στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Με τη σιελολιθίαση να αποτελεί τη συχνότερα συναντώμενη παθολογία των σιελόγονων αδένων, η επεμβατική σιαλενδοσκόπηση απομακρύνει τους σιελόλιθους είτε με τη χρήση μπασκέτας είτε με τον κατακερματισμό τους με τη βοήθεια ακτίνας Laser. Αυτή η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τη νοσηρότητα που προκύπτει από τη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων σιελογόνων αδένων λόγω χειρουργικών συμβαμάτων. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Σιαλενδοσκόπηση, σιελόλιθοι, ενδοσκόπιο, σιαλαδενίτιδα

Χρόνια ελκωτική στοματίτιδα: Μια ασυνήθιστη διαγνωστική πρόκληση

Α. ΣΑΜΑΡΑ, Τ. ΚΥΡΙΛΗ, Δ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Ε. ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΗ, Α. ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΟΜΑ 2012;40(4):267-274 Η Χρόνια Ελκωτική Στοματίτιδα (ΧΕΣ) είναι μια ασυνήθιστη, χρόνια, φλεγμονώδης, αυτοάνοση νόσος, που πρωτοπεριγράφηκε πρόσφατα και κλινικά χαρακτηρίζεται από λευκωπές γραμμωειδείς περιοχές, σε ερυθηματώδη βάση και επώδυνων διαβρώσεων ή ελκώσεων στο βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας. Αντίστοιχες βλάβες σπανιότερα εμφανίζονται και στο δέρμα. Οι γυναίκες μέσης ηλικίας, της λευκής φυλής, προσβάλλονται συχνότερα. Έως σήμερα, στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί λιγότερα από 40 περιστατικά ασθενών με ΧΕΣ, αλλά θεωρείται ότι ο αριθμός τους είναι αρκετά μεγαλύτερος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχει τεθεί λανθασμένη διάγνωση ομαλού ληχήνα και άλλες παραμένουν αδιάγνωστες. Παθογενετικά, η νόσος οφείλεται στη δράση αντιπυρηνικών αυτοαντισωμάτων (ΑΝΑ) έναντι της πυρηνικής πρωτεΐνης ΔNp63α (70kDa) των επιθηλιακών κυττάρων της βασικής και παραβασικής στιβάδας. Αντίστοιχα αντιπυρηνικά αντισώματα ανευρίσκονται και στον ορό των ασθενών, όπως διαπιστώνεται με έμμεσο...

Η βιοσυμβατότητα και οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που προκαλούν οι εμφράξεις των ρητινωδών υλικών

Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟΜΑ 2012;40(4):275-288 Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει, με βάση τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα, τις γνώσεις σχετικά με τη σύνθεση και τη βιοσυμβατότητα των σύγχρονων ρητινωδών εμφρακτικών υλικών, καθώς και τις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσει, στους ασθενείς και το οδοντιατρικό προσωπικό, η χρήση τους στην οδοντιατρική πράξη. Τα ρητινώδη εμφρακτικά υλικά, μετά την τοποθέτησή τους στους οδοντικούς ιστούς, απελευθερώνουν στο στοματικό περιβάλλον απολυμέριστα μονομερή, πρόσθετα συστατικά και συστατικά των ενισχυτικών τους ουσιών. Η απελευθέρωση των ουσιών αυτών αρχικά οφείλεται στον ατελή πολυμερισμό και στη συνέχεια στην αποδόμηση των ρητινωδών υλικών. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τα υλικά αυτά είναι σπάνιες και τα συμπτώματα υποχωρούν μετά την απομάκρυνση των εμφράξεών τους. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσουν τα ρητινώδη εμφρακτικά υλικά στον οργανισμό είναι είτε τοπικές είτε συστηματικές....

Αναζωπύρωση περιακρορριζικής φλεγμονής

Α. ΚΟΚΚΑΣ, Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΣΤΟΜΑ 2012;40(4):289-294 Η αναζωπύρωση της περιακρορριζικής φλεγμονής, γνωστή και ως “flare-up”, εμφανίζεται μετά από την έναρξη ή τη συνέχιση της ενδοδοντικής θεραπείας, συνοδεύεται από πόνο ή/και οίδημα και αποτελεί αιτία έκτακτης μη προγραμματισμένης και επείγουσας συνεδρίας. Εφόσον δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποτελεσματικά μπορεί να εξελιχθεί σε ενδοδοντικής προελεύσεως οξεία κυτταρίτιδα, η οποία εμπλέκεται δυνητικά και με την πιθανότητα θανάτου του ασθενούς. Με τα έως τώρα δεδομένα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν την άποψη ότι η προληπτική λήψη αντιβιοτικών προλαμβάνει την εκδήλωση του φαινόμενου της αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής, παρότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι περιορίζεται το ποσοστό εμφάνισής του. Η χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων πιθανώς να μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου, όπως και η τοποθέτηση μεταξύ των συνεδριών εντός των ριζικών σωλήνων υδροξειδίου του ασβεστίου. Ανεπαρκή είναι τα στοιχεία...
1 2 3 4