ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / "Τεύχος 3"

Τεύχος 3

Οδοντιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αεροπορικών και διαστημικών πτήσεων

Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Α. ΣΙΑΦΛΙΑΚΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):161-166 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των συνθηκών που αφορούν τη στοματική υγεία κατά την πτήση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Ακόμη, γίνεται μια παρουσίαση των οδοντιατρικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την πτήση σε αστροναύτες, ιπτάμενους και επιβάτες αεροπορικών πτήσεων, η διερεύνηση των αιτιών, η θεραπευτική προσέγγιση και, κυρίως, η πρόληψή τους. Η εμπεριστατωμένη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι η εμφάνιση οδοντιατρικών προβλημάτων  κατά  την  πτήση  οφείλεται στις  μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η βαροδονταλγία (barodontalgia, παλαιότερα γνωστή ως αεροδονταλγία: aerodontalgia) είναι μια μορφή οδοντιατρικού πόνου που συνδέεται με προϋπάρχουσα οδοντιατρική παθολογία. Οι οξείες  ή χρόνιες  περιακρορριζικές  φλεγμονές, οι τερηδονικές βλάβες, οι βαθιές ή αποτυχημένες εμφράξεις,  οι κύστεις  καθώς οι πρόσφατες ...

Ακτινογραφική απεικόνιση οστικού ανασχηματισμού σε μετεξακτική τοποθέτηση αυτογενούς πλάσματος εμπλουτισμένου σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF): Αναφορά περίπτωσης

Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, I. ΝΑΖΑΡOΓΛΟΥ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):167-171 Διάφορες αναφορές έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τις εφαρμογές των αυξητικών παραγόντων στον τομέα της χειρουργικής του στόματος, των οδοντικών εμφυτευμάτων, και της περιοδοντικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστή η μέθοδος της αύξησης της τυπικής συγκέντρωσης αυξητικών παραγόντων, με την τοποθέτηση αυτογενούς πλάσματος εμπλουτισμένου με αυξητικούς παράγοντες (PRGF) σε θέσεις οστικού ελλείμματος. Η τοποθέτηση του PRGF σε μετεξακτικό φατνίο μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή αποτελέσματα για το λόγο, ότι κοντά στο σημείο εφαρμογής θα υπάρξει διαφοροποίηση και μετανάστευση ικανοποιητικού αριθμού οστεογεννητικών κυττάρων. Επιπλέον, ικανοποιητικά αποτελέσματα έχουν δώσει περιπτώσεις, όπου το PRGF συνοδευόταν από αυτογενές ή αλλογενές μόσχευμα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα περίπτωση εξαγωγής δύο 3ων γομφίων κάτω γνάθου και μετέπειτα τοποθέτησης PRGF εντός...

Σύμπλοκα και σύμμικτα οδοντώματα. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφορά περιστατικού

Ε. ΠΕΤΣΑ, Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):173-181 Τα οδοντώματα ανήκουν στην κατηγορία των επιθηλιακών οδοντογενών όγκων με ενεργοποίηση του μεσεγχύματος. Εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα επιπολασμού σε σχέση με τους υπόλοιπους οδοντογενείς όγκους. Επειδή η ανάπτυξή τους είναι περιορισμένη και παύουν να αυξάνονται σε μέγεθος μετά το πέρας του φυσιολογικού χρόνου ανάπτυξης της οδοντοφυΐας, θεωρούνται περισσότερο αμαρτώματα, παρά νεοπλάσματα. Τα περισσότερα οδοντώματα διαγιγνώσκονται στις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής και παρατηρείται η ίδια συχνότητα εμφάνισής τους και στα δύο φύλα. Στην πλειονότητά τους είναι ασυμπτωματικά και ανακαλύπτονται ως τυχαίο ακτινογραφικό εύρημα, όταν διερευνάται η αιτία καθυστέρησης της ανατολής ενός μόνιμου δοντιού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα οδοντώματα μπορεί να έχουν σημαντικές διαστάσεις, προκαλώντας αισθητή προπέτεια του οστού της γνάθου. Τα οδοντώματα διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τα σύμπλοκα...

Συμβολή της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου ΟΗΙΡ-14 στη διαπολιτισμική υιοθέτησή του

Χ. ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):183-188 Η στοματική υγεία έχει επίπτωση στην ποιότητα ζωής, η οποία αξιολογείται με ερωτηματολόγια όπως το OHIP-14 (Oral Health Impact Profile-14) που διαθέτει διαπολιτισμική αξιοπιστία και εγκυρότητα. Το ερωτηματολόγιο αυτό, διεθνώς, εφαρμόζεται με επιτυχία και σε ολικά νωδά άτομα με συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες, επειδή εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στις προσδοκίες και στις εξατομικευμένες αντικειμενικές τους ανάγκες, παραμέτρους αναγκαίες για την αξιολόγηση της παρουσίας των οδοντοστοιχιών στην ποιότητα ζωής τους. Σκοπός. Η μεταφορά του ερωτηματολογίου OHIP-14 στην ελληνική γλώσσα και η διερεύνησή του εάν αποτελεί κατάλληλη μέτρηση της επίπτωσης της στοματικής υγείας στην ποιότητα ζωής των ατόμων με συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες. Μέθοδος. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάστροφης μετάφρασης του ΟΗΙΡ-14 στην ελληνική γλώσσα. Η πρωτότυπη έκδοση OHIP-14 στα αγγλικά αποδόθηκε σε...

Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ο. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):189-194 Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει το πρόβλημα της έλλειψης αναισθησίας των τομέων της κάτω γνάθου μετά από εκτέλεση στελεχιαίας αναισθησίας στην άκανθα του Spix. Γνωρίζοντας την ανατομική περιοχή της κάτω γνάθου και της διαδρομής του κάτω φατνιακού νεύρου (γναθιαίο τρήμα – γναθιαίος πόρος – γενειακό τρήμα – έξοδος – τελικοί κλάδοι στην τομική περιοχή της κάτω γνάθου), λογικά θα έπρεπε να αναισθητοποιούνται και οι τομείς της κάτω γνάθου μετά από στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου, γεγονός που δε συμβαίνει πάντοτε. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι τα συγγράμματα της οδοντικής αναισθησίας προσανατολίζονται και σε άλλες ερμηνείες του φαινομένου της μη αναισθητοποίησης των τομέων μετά από στελεχιαία του κάτω φατνιακού. Για την καλύτερη...

Υπενασβεστίωση Γομφίων -Τομέων. Αναφορά σε κλινικά περιστατικά

Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ, Χ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):195-206 Η υπενασβεστίωση γομφίων-τομέων (Molar-IncisorHypomineralization, MIH) αφορά σε ποιοτική ανωμαλία της αδαμαντίνης των πρώτων μόνιμων γομφίων, των τομέων και πιθανώς και των κυνοδόντων. Οφείλεται σε διαταραχή του μηχανισμού εναπόθεσης αλάτων στην οργανική θεμέλια  ουσία που έχει  παραχθεί στην περίοδο της αδαμαντινογένεσης. Οι πρώτες κλινικές αναφορές έγιναν τη δεκαετία του ’70 και ο επιπολασμός του φαίνεται  να κυμαίνεται μεταξύ  2,8% και 25%.  Οφείλεται σε παράγοντες όπως υψηλός πυρετός, λοιμώξεις, ασθένειες, αντιβιοτικά, μητρικός  θηλασμός που δρουν κατά την περίοδο ενασβεστίωσης της μύλης των δοντιών. Έχει αναφερθεί και πιθανή εμπλοκή του γενετικού παράγοντα. Τα κλινικά  περιστατικά  αφορούν  παιδιά  και ενήλικες που προσήλθαν σε ιδιωτικό οδοντιατρείο. Παρατηρήθηκαν ασύμμετροι, λευκωποί ή κιτρινωποί σχηματισμοί στους μόνιμους τομείς και στους πρώτους μόνιμους γομφίους  αλλά και...

Βλεννοκύστεις κατακράτησης των μικρών σιαλογόνων αδένων. Κλινικοπαθολογική μελέτη 14 περιπτώσεων

Ε. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Μ. ΖΟΡΜΠΑ, Α. ΣΑΡΙΓΓΕΛΟΥ, Δ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Α. ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):207-212 Εισαγωγή: Οι βλεννοκύστεις κατακράτησης αποτελούν σπάνιο τύπο βλεννοκύστεων που δημιουργούνται, λόγω της μερικής απόφραξης εκφορητικού πόρου και της επακόλουθης διάτασής του. Το επενδυτικό επιθήλιό τους εμφανίζει την ιστολογική ποικιλία του επιθηλίου των εκφορητικών πόρων, η οποία συνοδεύεται από διάφορα είδη μεταπλασίας. Σκοπός: Η μελέτη των κλινικοπαθολογικών χαρακτηριστικών των βλεννοκύστεων κατακράτησης. Υλικό και μέθοδος: Το υλικό της εργασίας αποτέλεσαν 14 περιπτώσεις βλεννοκύστεων κατακράτησης από ένα σύνολο 497 βλεννοκύστεων. Από το ιστορικό των ασθενών καταγράφηκε το φύλο, η ηλικία και η εντόπιση των βλεννοκύστεων, ενώ από τις χρωσμένες με αιματοξυλίνη και εωσίνη μικροτομές μελετήθηκε η ιστολογική τους εικόνα, καθώς και οι παρακείμενοι σιαλογόνοι αδένες. Αποτελέσματα: Σε σχέση με το σύνολο των βλεννοκύστεων, η...