ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / "Τεύχος 2"

Τεύχος 2

Ιατρική Αμέλεια. Τι προβλέπει ο Αστικός και ο Ποινικός Κώδικας της Ελληνικής και Κυπριακής Νομοθεσίας

Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Ε. ΑΝΔΡΕΟΥ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α. ΓΛΥΚΗΣ, Ι. ΗΛΙΑΔΟΥ, Κ. ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(2):97-106 Mε τον όρο αμέλεια εννοούμε την παράλειψη καταβολής τέτοιας δεξιότητας ή επιμέλειας για την άσκηση επαγγέλματος, επιτηδεύματος ή ασχολίας όπως ένα λογικό συνετό πρόσωπο, που έχει τα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού, επιτηδεύματος ή ασχολίας θα κατέβαλλε υπό τις περιστάσεις, και στην πρόκληση ζημιάς εξαιτίας αυτής: Νοείται ότι, για αυτή, δύναται να τύχει αποζημίωσης, μόνο το πρόσωπο έναντι του οποίου, ο υπαίτιος της αμέλειας υπείχε υποχρέωση, υπό τις περιστάσεις, να μην επιδείξει αμέλεια. Ιατρική αμέλεια ενυπάρχει, σε περίπτωση κατά την οποία, ένας Ιατρικός Λειτουργός ή Παραϊατρικό προσωπικό, ασκεί καθήκοντα και παρέχει φροντίδα και επιμέλεια χαμηλότερου επιπέδου, από την απαιτούμενη, με αποτέλεσμα την πρόκληση φυσικού τραυματισμού ή πρόκληση ή επιδείνωση...

Αποκατάσταση με εμφυτεύματα ελλειπόντων πλαγίων τομέων: χρήση διαφορετικών αποκαταστατικών υλικών

Μ. ΚΟΚΟΤΗ, Α. ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ, Α. ΖΑΡΙΦΗ ΣΤΟΜΑ 2011;39(2):107-109 Η συγγενής έλλειψη των πλαγίων τομέων της άνω γνάθου αποτελεί το 20% του συνόλου των αγενεσιών και εμφανίζεται σε ποσοστό από 0,52 – 8,4% ή σύμφωνα με άλλους συγγραφείς από 1 – 2%. Η αντιμετώπισή της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία του ασθενή, η ύπαρξη χώρου, η κατάσταση των παρακείμενων δοντιών και ο τύπος σύγκλεισης και μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες θεραπευτικές επιλογές: Α. Συντηρητική θεραπεία τροποποίηση της μορφολογίας των νεογιλών πλαγίων τομέων με σύνθετη ρητίνη. Β. Ορθοδοντική θεραπεία μετακίνηση των κυνοδόντων εγγύς, πλαγιοποίηση και κλείσιμο του διαστήματος. Γ.  Προσθετική θεραπεία 1. Κατασκευή αποκατάστασης συγκολλούμενης με ρητίνη α. γέφυρας τύπου Maryland β. ολοκεραμικής γέφυρας γ. γέφυρας από σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ίνες 2. Κατασκευή...

Κεραμικό ζιρκονίας στην οδοντιατρική χρήση. Μέρος 1ο: «Λευκό ατσάλι» ή επιλογή με αστάθεια δομής;

Χ. Π. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Φ. ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑ, Α. ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(2):111-120 Το κεραμικό  υλικό ζιρκονίας  αποτελεί μια επιλογή για ολοκεραμικές αποκαταστάσεις, αποτέλεσμα της εξελικτικής πορείας των βιοϋλικών, με σκοπό την αντικατάσταση της χρήσης μετάλλων. Από τα τέλη της δεκαετίας του ʼ90 η χρήση μερικώς σταθεροποιημένης ζιρκονίας βρίσκει εφαρμογές στην οδοντιατρική, κυρίως, εξαιτίας  της υψηλής αντοχής σε κάμψη που παρουσιάζει, της ικανοποιητικής  βιοσυμβατότητας που εμφανίζει,  του αισθητικού  της λευκωπού χρώματος και των οπτικών της ιδιοτήτων  που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.  Η εμφάνιση και η βελτίωση των συστημάτων CAD/CAM προώθησε ακόμα περισσότερο τη χρήση του κεραμικού ζιρκονίας. Ωστόσο η βελτίωση της σύστασης του υλικού δεν έχει  εξαλείψει  το πρόβλημα της αστάθειας της δομής του, με συνέπεια το μετασχηματισμό της κρυσταλλικής  του μορφής και τον εκφυλισμό των μηχανικών του...

Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας

Α. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, Α. ΑΥΓΕΡΗΣ, Ε. ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ, Π. ΚΟΪΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(2):121-131 Εισαγωγή. Η εσωτερική αποδιοργάνωση της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΦΓΔ) μαζί με τις αρθρίτιδες συγκροτούν τις διαταραχές της ΚΦΓΔ. Στη βιβλιογραφία, υπάρχει ποικιλία απόψεων ως προς την αιτιολογία τους, ενώ τα τελευταία  χρόνια γίνεται  προσπάθεια ερμηνείας τους και υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας, παρά τις τεχνικές δυσκολίες και τους περιορισμούς βιοηθικής που υπάρχουν. Σκοπός. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η διερεύνηση τόσο των κυτταρικών διεργασιών όσο και των μικρο και μακρομορίων που υφίστανται ή παράγονται στην περιοχή της ΚΦΓΔ σε περιπτώσεις διαταραχών της. Αποτελέσματα. Διαπιστώνεται ότι πολλά μόρια μικρού μοριακού βάρους (Μ.Β.) όπως κυτοκίνες  ένζυμα, νευροπεπτίδια, αλλά και μεγάλου Μ.Β. όπως ορμόνες, πρωτεΐνες, προσταγλανδίνη Ε2 και λευκοτριένιο  Β4 σχετίζονται με διαταραχές ΚΦΓΔ. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι συγκεκριμένα μόρια...

Τα διφωσφονικά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης

Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Δ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(2):133-142 Η οστεοπόρωση είναι ένα χρόνιο μεταβολικό  νόσημα των οστών που παρουσιάζει αξιοσημείωτη επιδημιολογική  έξαρση με σοβαρές επιπτώσεις σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες  και σε ηλικιωμένα  άτομα και των δύο φύλων. Όταν εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα είναι, πλέον, βέβαιο ότι η οστική απώλεια έχει  προχωρήσει ήδη αρκετά. H σύγχρονη ιατρική προσανατολίζεται στην πρόληψη, παρά στην αντιμετώπιση, στοχεύοντας στην έγκαιρη διάγνωση. Σκοπός της βιβλιογραφικής  αυτής  ανασκόπησης είναι  να αναφερθούν  οι τρόποι, που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, για την αρχική διάγνωση από τον οδοντίατρο  των ατόμων που πιθανόν να πάσχουν από αρχόμενο στάδιο οστεοπόρωσης, παραπέμποντας ακολούθως τον οστεοπορωτικό ασθενή στην ανάλογη εξέταση  (DXA). Τα πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, αναφέρουν ότι τα διφωσφονικά φάρμακα, που χορηγούνται  για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης και άλλων νοσημάτων, έχουν...

Αιμοδυναμικές μεταβολές κατά τη φλεγμονή του πολφού

Α. ΚΟΚΚΑΣ, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(2):143-151 Ο οδοντικός πολφός είναι χαλαρός συνδετικός ιστός, ο τρόπος αιμάτωσης του οποίου αποτελεί  σημαντικό καθοριστικό παράγοντα της φυσιοπαθολογίας του. Τα αγγεία του πολφού εισέρχονται από το ακρορριζικό τρήμα στον ριζικό σωλήνα και, αφού δώσουν περιορισμένους κλάδους για την αιμάτωση του ριζικού πολφού, εισέρχονται στο μυλικό πολφό και διακλαδίζονται,  σχηματίζοντας  ένα εκτεταμένο τριχοειδικό πλέγμα. Υπάρχουν  ενδείξεις για τη  ρύθμιση της  αιματικής ροής από το παρασυμπαθητικό σύστημα καθώς η ανίχνευση αγγειοενεργών πεπτιδίων στον πολφό, πιθανώς, υποδηλώνει μια τέτοια δράση. Η ύπαρξη συμπαθητικών αγγειοσυσταλτικών νευρικών ινών στον πολφό συνδέεται με το γεγονός ότι απελευθερώνουν  τη νοραδρεναλίνη και το νευροπεπτίδιο Υ, ενώ δεν υπάρχουν  ενδείξεις για τη  ρύθμιση  της  αγγειοδιαστολής του πολφού διά μέσου συμπαθητικών β-αδρενεργικών υποδοχέων. Η φλεγμονώδης αντίδραση στον πολφό εκδηλώνεται...