ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / "Τεύχος 1"

Τεύχος 1

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη

Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):17-28 Τα διαστήματα μεταξύ των δοντιών αποτελούν ένα σύνηθες  αισθητικό  πρόβλημα που καλείται  να αντιμετωπίσει η Οδοντιατρική  επιστήμη. Η Ορθοδοντική  αποτελεί μια άριστη μέθοδο μετακίνησης  των δοντιών αλλά πολλές φορές οι ασθενείς δεν επιλέγουν μια τέτοια  προσέγγιση λόγω του χρόνου που απαιτείται και της αισθητικής  των ορθοδοντικών  μηχανημάτων κατά τη διάρκεια  της θεραπείας. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει, μέσω της αναφοράς δύο περιστατικών, συντηρητικούς τρόπους σύγκλεισης των διαστημάτων μεταξύ των δοντιών στην αισθητική ζώνη, χωρίς τη συμβολή της ορθοδοντικής. Στο πρώτο περιστατικό παρουσιάζεται η σύγκλειση διαστημάτων  μεταξύ  των κυνοδόντων,  πλαγίων και κεντρικών τομέων της άνω γνάθου με τη χρήση σύνθετης ρητίνης. Στο ίδιο περιστατικό, δημιουργήθηκε η εικόνα  των ίσιων δοντιών με προσθετικό τρόπο, ενώ υπήρχε μια ελαφρά στρεβλοφυία.  Στο δεύτερο...

Πρόγνωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών-στηριγμάτων προσθετικών αποκαταστάσεων. Ποσοστά επιβίωσης και τύποι επιπλοκών

Θ. ΖΑΡΡΑ, Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΜΑΖΙΝΗΣ, Π. ΓΑΡΕΦΗΣ: ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):29-40 Η συντηρητική  ενδοδοντική θεραπεία, η επανάληψή της, καθώς και η χειρουργική  ενδοδοντία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας  και συμβάλλουν στη διατήρηση  της πλειοψηφίας των δοντιών στη στοματική κοιλότητα  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως στηρίγματα προσθετικών αποκαταστάσεων. Η πρόγνωση των αποκαταστάσεων που στηρίζονται  σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια,  σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, είναι  δυσμενέστερη από την αντίστοιχη  των αποκαταστάσεων με ζωντανό πολφό, καθώς τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα  επιπλοκών. Παράγοντες  που  επηρεάζουν την πρόγνωση αυτών των αποκαταστάσεων είναι η θέση του ενδοδοντικά θεραπευμένου  δοντιού-στηρίγματος  στο οδοντικό  τόξο  και την αποκατάσταση, ο τύπος και η έκταση της προσθετικής αποκατάστασης, καθώς και ο τύπος του ενδορριζικού  άξονα που χρησιμοποιήθηκε για την ανασύσταση της μύλης του. Στην παρούσα ανασκόπηση...

Βρυγμός: σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση σε ασθενείς με φυσικά δόντια και οδοντικά εμφυτεύματα

Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ, Α. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ, Π. ΠΑΠΑ, Π. ΚΟΪΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):41-50 Ο βρυγμός είναι  μια παραλειτουργική δραστηριότητα του στοματογναθικού συστήματος (ΣΓΣ) που χαρακτηρίζεται από το ακούσιο σφίξιμο ή/ και από το τρίξιμο των δοντιών  κατά τη διάρκεια  της ημέρας  ή/ και του ύπνου. Ρυθμίζεται από το κεντρικό  νευρικό σύστημα και έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία. Σκοπός  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων  που αφορούν στη διάγνωση, στο σχέδιο θεραπείας και στην αντιμετώπιση του βρυγμού σε ασθενείς  με φυσικά δόντια ή/και οδοντικά εμφυτεύματα. Για τη διάγνωση του βρυγμού έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες κλινικές  και εργαστηριακές μέθοδοι όπως η χρήση ειδικού  ερωτηματολογίου, η κλινική  εξέταση  και η αξιολόγηση συγκεκριμένων  κλινικών ευρημάτων, η χρήση ενδοστοματικών  συσκευών ανίχνευσης  και η καταγραφή της ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας των μασητήριων μυών. Ο πλέον...

Τερηδόνα βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Αιτιολογία και πρόληψη

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Α. ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ, Κ. ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):51-59 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιά- σει την αιτιολογία  της τερηδόνας  βρεφικής  και νηπιακής ηλικίας, καθώς και την προληπτική της αντιμετώπιση. Η τερηδόνα  βρεφικής  και νηπιακής ηλικίας  χαρακτηρίζεται από την παρουσία μιας ή περισσότερων τερηδονικών  βλαβών σε παιδιά μικρότερα από 71 μηνών. Οι όροι τερηδόνα  βρεφικής  και νηπιακής ηλικίας ή τερηδόνα  πολύ νεαρής  ηλικίας  (early childhood caries) έχουν αντικαταστήσει εκείνους που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα (τερηδόνα  του μπιμπερό ή τερηδόνα θηλασμού) αφού, όπως έχει αποδειχθεί, η νόσος δεν οφείλεται αποκλειστικά  στην πολύ  συχνή χρήση του θηλάστρου  ή στο μητρικό  θηλασμό, αλλά σε συνδυασμό πολλών παραγόντων. Η παρουσία ζάχαρης και υδα- τανθράκων στην καθημερινή  διατροφή,  σε συνδυασμό με την παρουσία και τη σύνθεση της οδοντικής  πλάκας, αποτελούν τους σημαντικότερους...

Giomers – Μία νέα κατηγορία υβριδικών αισθητικών εμφρακτικών υλικών

Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):61-72 Για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων των υαλοϊονομερών κονιών έγινε προσπάθεια κατασκευής νέων υβριδικών υλικών που να συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των υαλοϊονομερών κονιών με αυτά των σύνθετων ρητινών. Τέτοια υλικά είναι οι ρητινώδεις τροποποιημένες υαλοϊονομερείς κονίες, τα compomers και τα giomers, τα οποία είναι μια νέα κατηγορία φθοριούχων υβριδικών υλικών αισθητικών αποκαταστάσεων. Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση των, μέχρι σήμερα, διαθέσιμων πληροφοριών για τη σύνθεση, καθώς και την κλινική και εργαστηριακή έρευνα που σχετίζεται με τα giomers. Τα giomers είναι νέα υβριδικά αισθητικά υλικά για οδοντικές αποκαταστάσεις και περιέχουν ένα νέο τύπο ενισχυτικών ουσιών, ο οποίος αποτελείται από τα προϊόντα χημικής αντίδρασης σκλήρυνσης μιας φθοριοαλουμινοπυριτικής υάλου και ενός πολυακρυλικού οξέος και ονομάζονται ενισχυτικές ουσίες από προ-αντιδράσαντα συστατικά υαλοϊονομερούς...

Οι εξελίξεις στην Ακτινολογία Στόματος

Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):73-80 Η ανάπτυξη της Ακτινολογίας Στόματος  απέκτησε γοργούς ρυθμούς στις αρχές της δεκαετίας του ’50 με την ανακάλυψη της συμβατικής τομογραφίας, κυρίως όμως με την εφαρμογή  της  πανοραμικής ακτινογραφίας, η οποία για πρώτη φορά πρόσφερε μια απεικόνιση του συνόλου της οδοντοφυΐας  και των γνάθων. Στα επόμενα χρόνια με τη συμμετοχή της ψηφιακής τεχνολογίας στην ακτινολογία αναπτύχθηκαν διαγνωστικοί μέθοδοι τόσο για τους σκληρούς όσο και για τους μαλακούς ιστούς του στοματογναθικού συστήματος, οι οποίοι προσφέρουν απεικονίσεις με υψηλό δείκτη ευκρίνειας, κυρίως όμως, εξουδετερώνοντας το πρόβλημα των αλληλοεπικαλύψεων των ιστών, το οποίο δημιουργούσε πάντοτε σοβαρά διαγνωστικά προβλήματα. Τέτοιου είδους διαγνωστικοί μέθοδοι, για τους σκληρούς ιστούς είναι  η αξονική τομογραφία,  η ενδοστοματική ψηφιακή ακτινογραφία,  η ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία., και, για τους μαλακούς ιστούς, η υπερηχοτομογραφία...

Αναφορά περίπτωσης αφαίρεσης ινώματος με συνδυασμό του Er:YAG και του διοδικού λέιζερ στα 810 nm

Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ, Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):81-84 Διάφορες αναφορές έχουν δημοσιευθεί  σχετικά με τις εφαρμογές των λέιζερ στη στοματική και γναθοπροσωπική περιοχή. Η εφαρμογή των λέιζερ είναι μια κοινή χειρουργική  διαδικασία στον τομέα  της χειρουργικής του στόματος, των οδοντικών εμφυτευμάτων,  της ενδοδοντικής και της περιοδοντικής θεραπείας. Η εκτομή ενός ινώματος είναι μια διαδικασία που γίνεται, συνήθως, για αισθητικούς  και λειτουργικούς λόγους. Η χρήση του διοδικού λέιζερ στην αφαίρεση ενός ινώματος είναι υπό έρευνα  αυτή την περίοδο. Τα οφέλη από τη χειρουργική  του στόματος με λέιζερ, όπως μια σχε- τικά αναίμακτη χειρουργική  και μετεγχειρητική πορεία, ελάχιστη  διόγκωση και ουλή και μείωση του μετεγχει- ρητικού  πόνου, θεωρούνται  ενδιαφέροντα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αφαίρεσης  ενός  ινώματος  της παρειάς με συνδυασμό Er:YAG και...