ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 39 (2011)"

Τόμος 39 (2011)

Αλλεργία στο latex στην οδοντιατρική κλινική πράξη

Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ, Η. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, K. ANTΩNIAΔHΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(4):223-233 Το latex είναι ένα ευρέως διαδεδομένο υλικό που το συναντούμε πολύ συχνά στην καθημερινή μας ζωή. Χάρη στις πολύ καλές του φυσικές ιδιότητες, όπως η ελαστικότητα, η πλαστικότητα, η αντοχή και η μικρή διαπερατότητά του, είναι βασικό συστατικό σε πάνω από 40.000 ιατρικά και μη προϊόντα. Όσον αφορά την οδοντιατρική το latex αποτελεί υλικό επιλογής για την κατασκευή γαντιών και ελαστικών απομονωτήρων. Οι πλαστικές σύριγγες, οι ελαστικοί δακτύλιοι των ρινών και πολλά άλλα υλικά και εργαλεία έχουν επίσης ως βάση το latex. Δυστυχώς το latex έχει αποδειχθεί ότι είναι υπεύθυνο για την εκδήλωση αλλεργικών αντιδράσεων τύπου I και τύπου IV. Τα συμπτώματα της αλλεργίας τύπου I εμφανίζονται λίγα λεπτά μετά την επαφή με το latex και ποικίλλουν...

Δοκιμασίες ευαισθησίας αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία

Α. ΚΟΚΚΑΣ, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Ο. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Λ. ΣΚΟΥΡΑ ΣΤΟΜΑ 2011;39(4):235-240 Η εκλογή αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (Α.Χ.Φ.) στην ενδοδοντία με τη βοήθεια της δοκιμασίας ευαισθησίας συνιστάται στις περιπτώσεις ασθενών υψηλού  ρίσκου για την  ανάπτυξη  λοιμώξεων και, ιδιαιτέρως, εκείνων όπου υπάρχει ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού  τους  συστήματος.  Μικροβιακό  δείγμα θα πρέπει να λαμβάνεται και από υγιείς ασθενείς που εμφανίζουν  επίμονα συμπτώματα μετά από χειρουργική ή μη ενδοδοντική θεραπεία, όπως ευαισθησία στην επίκρουση ή την ψηλάφηση, οίδημα, παρουσία εξιδρώματος στους ριζικούς σωλήνες ή συρίγγιο. Η δοκιμασία ευαισθησίας γίνεται μετά από την δειγματοληπτική συλλογή εξιδρώματος από το ριζικό σωλήνα και αποσκοπεί στην εξακρίβωση του Α.Χ.Φ που φονεύει τα περισσότερα μικρόβια. Απο τις διάφορες  έρευνες, δοκιμασίας ευαισθησίας  Α.Χ.Φ σε ενδοδοντικές λοιμώξεις προκύπτει ότι για την αντιμετώπιση τέτοιων  λοιμώξεων θα πρέπει να...

Η χρήση της πανοραμικής ακτινογραφίας (ορθοπαντομογραφήματος) στη μελέτη εγκλείστων τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου

Ο. ΣΥΝΤΑΚΗ, Π. ΤΣΑΤΣΑΝΙΑΣ, Ν. ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(4):241-247 Η παρουσία εγκλείστων τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου αποτελεί συχνό φαινόμενο στον σύγχρονο άνθρωπο. Η αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται στην έγκλειση των τρίτων γομφίων αποτελούν μεγάλο μέρος της καθημερινής απασχόλησης του οδοντιάτρου.  Ο κλινικός  οδοντίατρος σαν   εργαλείο  για την λεπτομερή εξέταση των εγκλείστων και σημαντικό βοήθημα για το σχεδιασμό της χειρουργικής αντιμετώπισής  τους  έχει  την  πανοραμική  ακτινογραφία,  η αξία της οποίας είναι αναμφισβήτητη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη με τη χρήση αποκλειστικά της πανοραμικής ακτινογραφίας, της συχνότητας της θέσης των εγκλείστων  σε σχέση με τον επιμήκη άξονα του 2ου γομφίου, της σχέσης των ακρορριζίων του εγκλείστου με το  γναθιαίο  πόρο  και της  μορφολογίας των ριζών τους,  ώστε τα ευρήματά  της   να αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα για ...

Σύγχρονα μηχανοκίνητα συστήματα NiTi. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και των παραγόντων που την επηρεάζουν

ΤP. ΒΟΥΖΑΡΑ ΣΤΟΜΑ 2011;39(4):249-259 Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα μηχανοκίνητα συστήματα NiTi προτάθηκαν για πρώτη φορά στην κλινική πράξη της Ενδοδοντίας. Αποτελούνται από κράμα NiTi, που χαρακτηρίζεται από υπερελαστικότητα. Το γεγονός  αυτό δίνει  τη δυνατότητα να κατασκευαστούν μικροεργαλεία με κωνικότητα  μεγαλύτερη από 2%. Σκοπός  της  παρούσας  ανασκόπησης  είναι  να παρουσιαστούν τα κυριότερα  σύγχρονα μηχανοκίνητα συστήματα, νʼ αξιολογηθεί  η διάδοσή τους στην κλινική πράξη και να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά τους ως προς τη μορφολογία  του τοιχώματος  του ριζικού σωλήνα, την καθαρότητα του ριζικού σωλήνα, την πιθανότητα  παρέκκλισης από την αρχική πορεία του σωλήνα, την πιθανότητα θραύσης μικροεργαλείου και την επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας. Η διάδοση των μηχανοκίνητων  συστημάτων είναι  περιορισμένη στους γενικούς οδοντίατρους, σε αντίθεση με τους εξειδικευμένους ενδοδοντιστές. Ως προς τη μορφολογία του τοιχώματος...

Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου

Σ. ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, Β. ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΟΜΑ 2011;39(4):261-272 Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων μεθόδων θεραπείας της νευραλγίας του τριδύμου. Σκοπός της είναι να κάνει ευρέως γνωστή στον ιατρικό και οδοντιατρικό κόσμο μία ιδιαίτερα ικανοποιητική μέθοδο θεραπευτικής προσέγγισης της νόσου με τη χρήση της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής. Το υλικό που εμπεριέχεται στην εργασία συλλέχτηκε από δημοσιεύσεις ερευνητών στον ιατρικό και οδοντιατρικό περιοδικό τύπο και το διαδίκτυο. Στην εργασία γίνεται αρχικά αναφορά στα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου, την αιτιοπαθογένεια, καθώς και τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα σχέδια θεραπείας. Το 1951 ο Lars Leksell ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε την Ακτινοχειρουργική για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς ΝΤ χρησιμοποιώντας δέσμες ακτινοβολίας X-ray. Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι η ακτινοθεραπευτική μέθοδος με την οποία χορηγείται υψηλή δόση ακτινοβολίας,...

Εμφυτευματικές αποκαταστάσεις σε παιδιά και εφήβους με πολλαπλή αγένεση

Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛ. ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ, Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΩΤΟΥ: ΣΤΟΜΑ 2011;39(4):273-284 Τα εμφυτεύματα βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη σύγχρονη οδοντιατρική πράξη γιατί  εξασφαλίζουν  λειτουργικές και καλαίσθητες  προσθέσεις για την αποκατάσταση των δοντιών που έχουν χαθεί. Οι επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις μπορούν να είναι ιδιαίτερα  επωφελείς και για τα άτομα με κληρονομική έλλειψη δοντιών (οδοντική αγένεση), ιδιαίτερα όταν αυτή  είναι  εκτεταμένη. Τα άτομα με πολλαπλή  αγένεση δοντιών (ολιγοδοντία ή ανοδοντία) χρειάζονται προσθετική αποκατάσταση από την παιδική ηλικία και οι δυνατότητες για τοποθέτηση εμφυτευμάτων πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με την αύξηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, ιδιαίτερα αφού συχνά συνυπάρχει και κάποιο σύνδρομο. Η παρούσα βιβλιογραφική  ανασκόπηση συγκεντρώνει  τη σύγχρονη πληροφορία που αναφέρεται στην πρόγνωση των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων  σε παιδιά  και εφήβους  με πολλαπλή οδοντική  αγένεση και υποδεικνύει τους περιορισμούς σχετικά με το χρόνο...

Οδοντιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αεροπορικών και διαστημικών πτήσεων

Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Α. ΣΙΑΦΛΙΑΚΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):161-166 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των συνθηκών που αφορούν τη στοματική υγεία κατά την πτήση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Ακόμη, γίνεται μια παρουσίαση των οδοντιατρικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την πτήση σε αστροναύτες, ιπτάμενους και επιβάτες αεροπορικών πτήσεων, η διερεύνηση των αιτιών, η θεραπευτική προσέγγιση και, κυρίως, η πρόληψή τους. Η εμπεριστατωμένη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι η εμφάνιση οδοντιατρικών προβλημάτων  κατά  την  πτήση  οφείλεται στις  μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η βαροδονταλγία (barodontalgia, παλαιότερα γνωστή ως αεροδονταλγία: aerodontalgia) είναι μια μορφή οδοντιατρικού πόνου που συνδέεται με προϋπάρχουσα οδοντιατρική παθολογία. Οι οξείες  ή χρόνιες  περιακρορριζικές  φλεγμονές, οι τερηδονικές βλάβες, οι βαθιές ή αποτυχημένες εμφράξεις,  οι κύστεις  καθώς οι πρόσφατες ...
1 2 3 4