ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / "Τεύχος 4"

Τεύχος 4

Διάτρηση της γλώσσας για τοποθέτηση διακοσμητικών. Αναφορά περιστατικών και θεραπεία

Λ. ΜΠΑΤΑΣ, Α. ΙΣΚΑΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):271-280 Στις μέρες μας θεωρείται αρκετά δημοφιλές το τρύπημα διαφόρων μελών του σώματος. Ένα από αυτά είναι η γλώσσα. Η διάτρηση της γλώσσας για την τοποθέτηση διακοσμητικών είναι δυνατό να προκαλέσει διάφορες επιπλοκές στη στοματική κοιλότητα. Στους περιοδοντικούς ιστούς η συχνότερα εμφανιζόμενη επιπλοκή είναι η καταστροφή τους στη γλωσσική επιφάνεια των κάτω τομέων.  Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι η παρουσίαση κάποιων τρόπων αντιμετώπισης των επιπλοκών της διάτρησης της γλώσσας για την τοποθέτηση διακοσμητικών στους περιοδοντικούς ιστούς, στη γλωσσική περιοχή των κάτω τομέων. Στο άρθρο παρουσιάζονται τρία περιστατικά, τα οποία προσήλθαν στο ιατρείο με καταστροφή των περιοδοντικών ιστών, λόγω ύπαρξης piercing στη γλώσσα. Στα δύο περιστατικά παρατηρήθηκε ύπαρξη βαθέων θυλάκων στην γλωσσική περιοχή των κάτω τομέων, ενώ στο τρίτο παρατηρήθηκε...

Η αξιοπιστία των συσκευών πολυμερισμού στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης

Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Ε. ΚΟΥΜΠΙΑ, Ι.Δ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):281-288 Ο φωτοπολυμερισμός των σύγχρονων σύνθετων ρητινών και συνδετικών συστημάτων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ορατού φωτός. Για την έναρξη του πολυμερισμού οι οδοντίατροι έχουν να επιλέξουν μια πηγή φωτός από ένα πλήθος συσκευών. Η επιλογή της συσκευής είναι μεταξύ αλογόνου, πλάσματος, αργού laser, και φωτοδιόδου (LED). Ο πλήρης πολυμερισμός των σύνθετων ρητινών είναι πολύ σημαντικός τόσο για τις φυσικομηχανικές ιδιότητες, όσο και τη βιοσυμβατότητά τους. Οι οδοντίατροι στην καθημερινή πράξη πιθανόν να έχουν ήδη μειωμένης έντασης συσκευές χωρίς να το γνωρίζουν, και, για το λόγο αυτό, ο τρόπος του πολυμερισμού παρουσιάζει προβλήματα κατά την κλινική εφαρμογή. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει την ισχύ της πηγής του φωτός των συσκευών πολυμερισμού και των παραγόντων...

Η σημασία της διατήρησης της οστικής μάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυματικής εξαγωγής και άμεση εφαρμογή την κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης με τη χρήση βόειου υδροξυλαπατίτη και βιοενεργού υάλου

Ι. ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, Ε. ΜΑΤΟΥΛΑΣ, Δ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):289-296 Μετά από την εξαγωγή ενός ή περισσότερων δοντιών, ακολουθούν επουλωτικές διεργασίες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική απορρόφηση του φατνιακού οστού της περιοχής. Η οστική αυτή απορρόφηση, παρουσιάζεται ταχύτερη στο παρειακό πέταλο των φατνίων, σε σχέση με του περώιο/γλωσσικό, με αποτέλεσμα την μετατόπιση του κύριου όγκου της φατνιακής ακρολοφίας στη γλωσσική/υπερώια πλευρά. Το γεγονός αυτό, καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε αποδεκτή θέση, σύμφωνα με το ιδανικό σχέδιο της προσθετικής αποκατάστασης. Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η μέριμνα για άμεση θεραπεία των μετεξακτικών φατνίων, με σκοπό τη διατήρηση του όγκου των οστικών δομών. Στο παρόν άρθρο, αναφέρεται αρχικά μία τεχνική που αποβλέπει στην ατραυματική εξαγωγή των δοντιών, ώστε να υπάρχει μείωση της ιατρογενούς οστικής απορρόφησης. Στη...

Διαφορές στη μικροχλωρίδα ανάμεσα σε περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα

Δ. ΖΩΤΟΥ, Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Μ. ΒΑΚΑΛΗΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):297-305 Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση διαφορών στη μικροβιακή χλωρίδα ανάμεσα στην περιεμφυτευματίτιδα και την περιοδοντική νόσο, μέσα από την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Υλικά-Μέθοδοι: Αναζήτηση στο PubMed σε έρευνες και άρθρα που δημοσιεύτηκαν μέχρι το 2008. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Οι περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν την παρουσία παρόμοιας μικροβιακής χλωρίδας στην περιεμφυτευματίτιδα σε σχέση με την περιοδοντίτιδα. Ωστόσο, όσον αφορά τον αριθμό των μικροβίων σε περιοδοντικούς και περιεμφυτευματικούς θυλάκους, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα, με τις περισσότερες μελέτες να βρίσκουν ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Οι σπουδαιότερες διαφοροποιήσεις, σχετίζονται με το γεγονός πως στην περιεμφυτευματίτιδα εμφανίζονται μικροοργανισμοί που δεν σχετίζονται άμεσα με την περιοδοντίτιδα όπως: Staphylococcus spp. (ιδιαίτερα S. aureus), Candida spp κ.ά. Τα μικρόβια αυτά είναι ανθεκτικά...

Μετατραυματικό και μετεγχειρητικό σύνδρομο Horner

Ι. ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):307-314 Το σύνδρομο Horner ή οφθαλμοσυμπαθητική πάρεση χαρακτηρίζεται από μύση, βλεφαρόπτωση, ενόφθαλμο, που αποτελούν τη βασική τριάδα του συνδρόμου, αλλά και από άλλες κλινικές εκδηλώσεις όπως ανιδρωσία, ετεροχρωμία ίριδας κ.α. Το σύνδρομο Horner είναι αποτέλεσμα της βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο της πορείας της συμπαθητικής οδού του οφθαλμού. Διάφορα αίτια, όπως καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι, αγγειακές διαταραχές και ποικίλες φλεγμονώδεις καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν το σύνδρομο αυτό. Το τραύμα συνιστά το 4-13% των περιπτώσεων του συνδρόμου Horner, ενώ τα ιατρογενή αίτια είναι υπεύθυνα σε ποσοστό 10-18,5%. Η διάγνωση του συνδρόμου Horner γίνεται κυρίως από την κλινική εικόνα. Ωστόσο φαρμακολογικές δοκιμασίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωσή της αλλά και για τον προσδιορισμό του προσβεβλημένου νευρώνα. Απεικονιστικές μέθοδοι όπως CT,...

Η επίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος του πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών

Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):315-324 Η χρησιμοποίηση των φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων ρητινών για την αποκατάσταση τερηδονισμένων δοντιών, ιδιαίτερα οπισθίων, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το βάθος πολυμερισμού μιας σύνθετης ρητίνης καθώς και ο βαθμός του πολυμερισμού είναι δύο σημαντικές ιδιότητες. Το βάθος πολυμερισμού των φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων εμφρακτικών ρητινών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η σύνθεση των ανόργανων ενισχυτικών ουσιών (fillers), η χημική σύσταση της οργανικής μήτρας (μονομερή), η απόχρωση, η διαπερατότητα στη φωτεινή ακτινοβολία του υλικού, ο τύπος του καταλύτη και η περιεκτικότητά του, η ένταση και η κατανομή του φάσματος της φωτεινής πηγής και η διάρκεια της ακτινοβόλησης. Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο προσδιορισμός της επίδρασης της απόχρωσης δύο σύγχρονων σύνθετων ρητινών στο βάθος πολυμερισμού με τη χρησιμοποίηση τριών διαφορετικών συσκευών...

Η συμβολή των εναλλακτικών τεχνικών σχεδίασης στη σταθερότητα των κινητών αποκαταστάσεων

Ε. ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ, Α. ΣΟΦΟΥ ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):325-334 Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται οι θεωρίες και τεχνικές για σχεδίαση και διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας των κινητών αποκαταστάσεων, που αποβλέπουν στην αρμονική σχέση με το μυϊκό περιβάλλον υπό λειτουργικό πρίσμα. Σκοπός της εργασίας ήταν η παράθεση των σύγχρονων δεδομένων και η αξιολόγηση της τεκμηρίωσης. Σύμφωνα με τη θεωρία της ουδέτερης ζώνης, ο όγκος της πρόσθεσης και το σχήμα της εξωτερικής επιφάνειας πρέπει να διαμορφώνονται, έτσι, ώστε η οδοντοστοιχία στο εσωτερικό του στόματος να καταλαμβάνει, ακριβώς, το χώρο, όπου οι λειτουργικές δυνάμεις των μυών αλληλοεξουδετερώνονται. Η ουδέτερη ζώνη σχετίζεται, αλλά δεν ταυτίζεται, με το χώρο που κατείχαν τα φυσικά δόντια και επεκτείνεται μέχρι το λειτουργικό βάθος των προστομιακών και της γλωσσικής αύλακας. Το ακριβές σχήμα της και αντίστοιχα το...
1 2