ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / "Τεύχος 2"

Τεύχος 2

Νάρθηκας σύγκλεισης: ενδείξεις, σχεδίαση και κλινική αποτελεσματικότητα

Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Ν. ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):101-106 Ο νάρθηκας σύγκλεισης είναι κινητή συσκευή από ακρυλική ρητίνη που τοποθετείται στον άνω ή κάτω οδοντικό φραγμό για να εξυπηρετήσει προληπτικούς και διαγνωστικούς σκοπούς και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων του στοματογναθικούσυστήματος. Ο, πλέον, προτεινόμενος, με το ευρύτερο φάσμα εφαρμογών είναι ο νάρθηκας σταθεροποίησης που τοποθετείται συνήθως στην άνω γνάθο, όταν ο οδοντικός φραγμός είναι πλήρης. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η περιγραφή των ενδείξεων εφαρμογής, των αρχών κατασκευής και της κλινικής αποτελεσματικότητας του νάρθηκα σταθεροποίησης. Είναι ο νάρθηκας εκλογής για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ασθενών με ΚΓΔ μυϊκής ή αρθρικής αιτιολογίας, με πρόσθια μετατόπιση του δίσκου με επαναφορά, καθώς και με βρυγμό. Κατασκευάζεται στην κεντρική σχέση και τα δόντια του αντίθετου φραγμού πρέπει να έχουν...

Επίδραση της εργαστηριακής κατεργασίας στην πόρωση αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων

Γ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):107-115 Ένα από τα στάδια της εργαστηριακής κατεργασίας των χυτών που ίσως επηρεάζει τη δομή και κατά συνέπεια την ηλεκτροχημική τους συμπεριφορά είναι η μέθοδος τήξης και χύτευσης. Σκοπός της πειραματικής αυτής μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του εργαστηριακού σταδίου της τήξης και χύτευσης στη δημιουργία πόρωσης αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων με 0 – 2% περιεκτικότητα σε χρυσό. Η μεθοδολογία περιελάμβανε την κατασκευή δοκιμίων τύπου MOD, από δύο διαφορετικά κράματα, με τη χρήση τριών διαφορετικών μεθόδων τήξης – χύτευσης, την εντόπιση και τον προσδιορισμό των πόρων με στερεοσκοπική εξέταση και φωτογράφηση και την καταγραφή της ποσοστιαίας κάλυψης των επιφανειακών πόρων στο συνολικό εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας κάθε δοκιμίου. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Η διαφορετική μέθοδος...

Συμβολή της Ορθοδοντικής στη βελτίωση της υγείας των περιοδοντικών ιστών με τη χρήση ορθοδοντικών δυνάμεων

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ, Κ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ, Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ, Σ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ-ΤΣΑΤΑΛΑ ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):117-122 Τα τελευταία χρόνια η ένταξη της ορθοδοντικής θεραπείας στο συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης γενικευμένων προβλημάτων του στοματογναθικού συστήματος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής κλινικής πράξης και απαιτεί τη συνεργασία με άλλες οδοντιατρικές ειδικότητες. Περιοδοντικές βλάβες, οι οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν μόνο με την εφαρμογή χειρουργικών τεχνικών του περιοδοντίου ή τεχνικών κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης μπορούν να αποκατασταθούν με εφαρμογή σωστά προγραμματισμένων ορθοδοντικών δυνάμεων. Οι ορθοδοντικές δυνάμεις που εφαρμόζουμε για να πετύχουμε βελτίωση των περιοδοντικών ιστών είναι: 1) Ελεγχόμενη εμβύθιση δοντιών που συμβάλει στη δημιουργία νέας επιθηλιακής πρόσφυσης, δοντιών με απώλεια στήριξης καθώς και βελτίωση της αναλογίας κλινικής μύλης : ρίζας. 2) Ανόρθωση δοντιών με μεγάλες αποκλίσεις οδηγεί σε μείωση ή την εξάλειψη θυλάκων και...

Σύγχρονη αποκαταστατική οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης. Μία νέα προσέγγιση στην οδοντική χειρουργική

Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Π. ΚΟΥΡΟΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):123-137 Ο όρος οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης (minimally invasive dentistry) ή ελάχιστης επέμβασης (minimal intervention), είναι σχετικά νέος. Σήμερα, η εμφάνιση των συνδετικών αποκαταστατικών υλικών σε συνδυασμό με τη γνώση της αιτιοπαθολογίας της τερηδόνας και των αποτελεσματικών προληπτικών μέσων μας δίνει τη δυνατότητα μετάβασης από την, κυρίως, επανορθωτική χειρουργική οδοντιατρική, στην οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης. Περιγράφονται και αναλύονται: η σύγχρονη φιλοσοφία για την αντιμετώπιση της τερηδόνας, καθώς και τα σύγχρονα δεδομένα για τον έλεγχο, περιορισμό και αποκατάστασή της. Αναπτύσσονται εναλλακτικές μέθοδοι αφαίρεσης της τερηδόνας, οι τροποποιήσεις στη ταξινόμηση των κοιλοτήτων, καθώς και στο σχεδιασμό τους. Τέλος, γίνεται αναφορά των σύγχρονων απόψεων για την επιδιόρθωση των αποτυχημένων εμφράξεων ως εναλλακτικής λύσης έναντι της αντικατάστασής τους. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αρχόμενες τερηδονικές αλλοιώσεις,...

Διφωσφονικά και εμφυτεύματα. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οδηγίες και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Ν. ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ, Ν. ΚΑΤΣΙΚΕΡΗΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):139-147 Στην εποχή μας, αυξάνονται όλο και περισσότερο, οι ασθενείς στους οποίους τοποθετούνται εμφυτεύματα και παράλληλα μεγαλώνει ο μέσος όρος ηλικίας τους. Τα διφωσφονικά άλατα αναδεικνύονται ως φάρμακο εκλογής όχι μόνο για την αντιμετώπιση σπάνιων κακοήθων νόσων, όπως το πολλαπλό μυέλωμα, αλλά και πολλών κοινών νόσων του πληθυσμού, όπως η οστεοπόρωση. Ως εκ τούτου, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τοποθέτησης εμφυτευμάτων, σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά ή σε ασθενείς που έχουν ήδη τοποθετήσει εμφυτεύματα, να χρειαστεί να υποβληθούν σε θεραπεία με διφωσφονικά. Σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά, ενδοφλεβίως, η τοποθέτηση εμφυτευμάτων είναι απόλυτη αντένδειξη. Σε εκείνους που έχουν ήδη τοποθετήσει εμφυτεύματα, πριν την έναρξη της θεραπείας τους με διφωσφονικά, ενδοφλεβίως, ακολουθούνται οι γενικές οδηγίες για...

Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης τερηδόνας. Διάγνωση, τεκμηρίωση

Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Π. ΚΟΥΡΟΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):149-156 Η φυσιολογική λειτουργία των οδοντικών ιστών είναι αποτέλεσμα της στενής σχέσης και ισορροπίας μεταξύ βιολογικών, μηχανικών, λειτουργικών και αισθητικών απαιτήσεων του στοματογναθικού συστήματος. Οι εξελίξεις της οδοντιατρικής τα τελευταία χρόνια μαζί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας άλλαξαν το προφίλ της οδοντικής χειρουργικής. Περιγράφονται και αναλύονται ο τρόπος διάγνωσης, προσέγγισης, το ιστορικό του ασθενούς όπως και η κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητας. Με την εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής οδοντιατρικής παρατηρήθηκε μείωση της τερηδονικής νόσου. Έτσι, τροποποιήθηκε η μεθοδολογία της διάγνωσης και δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στον εντοπισμό των αρχομένων βλαβών. Εκτός από τις συμβατικές μεθόδους διάγνωσης παρουσιάζονται νέες διαγνωστικές μέθοδοι, όπως και μέθοδοι χρήσης οπτικών ιδιοτήτων. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Διάγνωση - Διαγνωστικές μέθοδοι τερηδόνας –Τεκμηρίωση

Ο Έρπητας Ζωστήρας στη Στοματική Γναθοπροσωπική περιοχή

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):157-165 Ο έρπητας ζωστήρας (Herpes Zoster, ΗΖ) οφείλεται στην αναζωπύρωση του ιού της ανεμοβλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VariceIIa Zoster Virus, VZV) που λαθροβιώνει, κυρίως, στα αισθητικά γάγγλια μετά την αρχική λοίμωξη, η οποία κλινικά εκδηλώνεται ως ανεμοβλογιά. Σχετίζεται δε με την πτώση της ειδικής κυτταρικής ανοσίας, κυρίως, λόγω ηλικίας ή καταστάσεων ανοσοανεπάρκειας. Σε προσβολή των κρανιακών και ανώτερων αυχενικών γαγγλίων οι βλάβες αφορούν τη στοματογναθοπροσωπική περιοχή. Από τα κρανιακά νεύρα το τρίδυμο νεύρο έρχεται πρώτο σε συχνότητα προσβολής. Στις περισσότερες των περιπτώσεων εμπλέκεται ο οφθαλμικός κλάδος του τριδύμου (οφθαλμικός έρπητας ζωστήρας, ΗΖΟ), ενώ προσβολή του δεύτερου και τρίτου κλάδου απαντάται λιγότερο συχνά. Συμμετοχή του γονατώδους, ελικοειδούς και αιθουσαίου γαγγλίου συνιστά το σύνδρομο Ramsay Hunt επιπλοκές που σχετίζονται με αυτές τις...
1 2