ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 31 (2003)"

Τόμος 31 (2003)

Σύγχρονες τεχνικές και συστήματα αισθητικής αποκατάστασης των προσθίων δοντιών

Α. Χατζηκυριάκος ΣΤΟΜΑ 2003;31:213-224 Η αισθητική αποκατάσταση των μπροστινών δοντιών αποτελεί σήμερα το ζητούμενο για μεγάλο αριθμό ασθενών. Η συγκεκριμένη ανάγκη ώθησε τους κατασκευαστικούς οίκους στην ανάπτυξη εκτεταμένης έρευνας με αποτέλεσμα την εξέλιξη των υλικών αισθητικής αποκατάστασης, όπως είναι τα σύγχρονα πολυμερή και κεραμικά προϊόντα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι εναλλακτικές τεχνικές που κάθε οδοντίατρος έχει στη διάθεση του σε σχέση με τα σύγχρονα αισθητικά υλικά, προκειμένου να ικανοποιήσει ανάλογες ανάγκες των ασθενών του. Αρχικά, αναφέρεται η εξέλιξη παλαιών τεχνικών αισθητικής παρέμβασης, όπως είναι η λεύκανση και ο καλλωπιστικός τροχισμός, που ήρθαν ξανά στο προσκήνιο με την εξέλιξη σύγχρονων υλικών και τεχνικών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν είτε ανεξάρτητα είτε συνδυαζόμενες με τις υπόλοιπες τεχνικές. Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές αρχές εφαρμογής των άμεσων...

Ακρορριζική απόφραξη άπολφων μόνιμων δοντιών με μη πλήρως διαπλασμένη ρίζα με τη χρήση φυράματος υδροξειδίου του ασβεστίου

Ι. Μολυβδάς, Γ. Μικρογεώργης, Α. Δίγκα, Ο. Δημητράκη ΣΤΟΜΑ 2003;31:225-232 Οι κλασσικές μέθοδοι έμφραξης ριζικών σωλήνων έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές σε περιπτώσεις μη πλήρως διαπλασμένων άπολφων μόνιμων δοντιών. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος η περισσότερο ευρέως αποδεκτή τεχνική προτείνει τη χρήση φυράματος υδροξειδίου του ασβεστίου ως προσωρινού εμφρακτικού υλικού-ερεθίσματος για τη διέγερση της παραγωγής ενασβεστιωμένης γέφυρας, η οποία αποφράσσει το ανοιχτό ακρορρίζιο, επιτρέποντας σε δεύτερο χρόνο την έμφραξη του ριζοσωλήνα με τις κλασσικές μεθόδους. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε σε 40 άπολφα μόνιμα δόντια 38 νέων ασθενών ηλικίας 7 έως 15 ετών, με σκοπό τη διερεύνηση της κλινικής αποδοτικότητάς της. Σ’ όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ακτινογραφικά και επιβεβαιώθηκε κλινικά, σχηματισμός ενασβεστιωμένης γέφυρας μέσα σε 6-10 μήνες μετά την τοποθέτηση του φυράματος, που προέκυπτε από την ανάμειξη...

Αναφύτευση κεντρικού τομέα ο οποίος εκγομφώθηκε ολικά κατά τη διάρκεια χειμερινών σπορ και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χιόνι. Αναφορά περίπτωσης

Μ. Λαζαρίδου, Κ. Λαζαρίδης ΣΤΟΜΑ 2003;31:233-238 Η αντιμετώπιση των περιπτώσεων ολικής εκγόμφωσης δοντιών μπορεί να θεωρηθεί μία πρόκληση για το γενικό οδοντίατρο, ο οποίος είναι συνήθως αυτός που καλείται να αντιμετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις. Η αναφύτευση του εκγομφωμένου δοντιού μπορεί να αποκαταστήσει την αισθητική εμφάνιση, καθώς επίσης, και την λειτουργικότητα της σύγκλεισης του ασθενούς. Στο παρόν άρθρο αναφέρεται μία περίπτωση ασθενούς με ολική εκγόμφωση άνω κεντρικού τομέα που διατηρήθηκε στο χιόνι για πάνω από είκοσι ώρες. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με βάση τα νεότερα πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραυματικών βλαβών. Επειδή το δόντι δε βρέθηκε σε καμία στιγμή σε στεγνό περιβάλλον, θεωρήθηκε ότι το περιοδόντιο είχε ακόμη το περιθώριο να παρουσιάζει ζωτικότητα. Για το λόγο αυτό η αναφύτευση πραγματοποιήθηκε χωρίς να αφαιρεθεί ο περιοδοντικός σύνδεσμος. Κατά την παρακολούθηση...

Αντιμετώπιση τραυματικών κακώσεων δοντιών και φατνιακών αποφύσεων σε παιδιά και εφήβους

Λ. Ζουλούμης, Μ. Παπαδάκη, Ν. Τοπουζέλης, Κ. Λαζαρίδης ΣΤΟΜΑ 2003;31:239-256 Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση της εμπειρίας μας στην αντιμετώπιση των τραυματικών κακώσεων φατνιακών αποφύσεων και δοντιών, και η ανασκόπηση των κυριότερων βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με τα διαγνωστικά κριτήρια, τις μεθόδους θεραπείας και την πρόγνωση που αφορούν τις επείγουσες αυτές καταστάσεις. Το υλικό της κλινικής αυτής μελέτης περιλαμβάνει 28 ασθενείς, όλοι αγόρια, ηλικίας από 5 έως 17 ετών με οδοντοφατνιακές κακώσεις σε σύνολο 111 δοντιών (31 μόνιμα, 16 νεογιλά και 64 μόνιμα δόντια σε συνδυασμό με κατάγματα φατνιακής απόφυσης). Η αντιμετώπιση περιελάμβανε συντηρητική θεραπεία (στα νεογιλά κυρίως δόντια) ή ακινητοποίηση με μεθόδους όπως ορθοδοντικά αγκύλια, νάρθηκα από ρητίνη ενισχυμένη με σύρμα, νάρθηκα Niro, νάρθηκα Schuchardt και ενδοδοντική θεραπεία, ανάλογα με το είδος και...

Τοποθέτηση Οδοντικών εμφυτευμάτων μετά από ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου άντρου με την τεχνική των οστεοτομών

Α. Βέης, Χ. Νούσης ΣΤΟΜΑ 2003;31:257-266 Η τεχνική των οστεοτομών αποτελεί μια εναλλακτική τεχνική με σκοπό την ανύψωση του εδάφους του ιγμόρειου και την άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η τεχνική των οστεοτόμων είναι και προβλέψιμη και αξιόπιστη. Συγκριτικά με την αντίστοιχη τεχνική ανύψωσης του εδάφους του ιγμόρειου άντρου με τη δημιουργία παρειακού οστικού παράθυρου, θεωρείται απλούστερη και περισσότερο ατραυματική, ενώ ο αναμενόμενος βαθμός ανύψωσης είναι μικρότερος. Απαιτεί λεπτούς χειρουργικούς χειρισμούς και είναι συντομότερη. Περιγράφονται και διάφορες παραλλαγές της τεχνικής με σκοπό την βελτίωση του αποτελέσματος και την εφαρμογή της σε ειδικές περιπτώσεις. Η ουσιαστικότερη και προτεινόμενη παραλλαγή της τεχνικής είναι ο συνδυασμός της με την διαδοχική προσθήκη λειοτριβημένου αυτογενούς οστικού μοσχεύματος, το οποίο, συνήθως, λαμβάνεται...

Οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενών με άνοια

Α. Μαρκόπουλος, Ε. Αλμπανίδου-Φαρμάκη ΣΤΟΜΑ 2003;31:267-270 Η άνοια είναι ένα διογκούμενο πρόβλημα για όλους τους φορείς της υγείας λόγω της αύξησης του αριθμού των ατόμων της τρίτης ηλικίας και των ατόμων με εκφυλιστικές καταστάσεις του νευρικού συστήματος. Ο αριθμός των ασθενών με άνοια αναμένεται να διπλασιασθεί ή τριπλασιασθεί στα επόμενα 25 χρόνια, πράγμα πού σημαίνει, ότι ο Οδοντίατρος θα χρειασθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα άτομα αυτά σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό, που ισχύει σήμερα. Στην εργασία αυτή ανασκοπούνται στοιχεία σχετικά με την επιδημιολογία, αιτιολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της άνοιας, καθώς και στοιχεία σχετιζόμενα με την ενδοστοματική κατάσταση και οδοντιατρική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.

Άμεση μετεξακτική αποκατάσταση με μονήρες οστεοενσωματούμενο οδοντικό εμφύτευμα

Α. Τσίρλης ΣΤΟΜΑ 2003;31:153–158 Στις κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή και αντιμετώπιση ασθενών που πρόκειται να δεχθούν οδοντικά εμφυτεύματα, πέρα από την απαραίτητη ύπαρξη των βασικών χειρουργικών και ανατομικών προϋποθέσεων για μια επιτυχή οστεοενσωμάτωση, περιλαμβάνονται και η σωστή αξιολόγηση και επεξεργασία όλων εκείνων των παραμέτρων που θα οδηγήσουν σε μια μακροπρόθεσμη λειτουργική αλλά και αισθητικά αποδεκτή λύση. Η τελευταία, η οποία ταυτίζεται με τη διατήρηση ή την ανάπλαση των μαλακών ιστών, αναμφίβολα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην κλινική εμφυετευματολογία με ιδιαίτερες διαστάσεις σε περιπτώσεις αποκαταστάσεων σε περιοχές με αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις. Η χρήση του οδοντικού εμφυτεύματος σε ευαίσθητες αισθητικά περιοχές, με την αυστηρή τήρηση όλων των παραμέτρων εναρμονισμένων στη χειρουργική δεοντολογία και τη συνύπαρξη των αναγκαίων ανατομικών προϋποθέσεων, θεωρείται σήμερα απόλυτα ενδεικνυόμενη. Επιπλέον η επιλογή αυτή...
1 2 3 5