ΑΡΧΙΚΗ / Articles Posted by sebe_2015

All posts by sebe_2015

Ενεργειακά ποτά. Πώς επηρεάζεται η γενική και η στοματική υγεία από τη χρήση και την κατάχρησή τους

Χ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΣTOMA 2015;43(3):113-119 Τα ενεργειακά ποτά (energy drinks) αποτελούν μια μεγάλη και ετερογενή κατηγορία προϊόντων - από πλευράς ποσοτικής και ποιοτικής σύστασης - που προτείνονται από τις διάφορες εταιρείες παραγωγής ως ιδανικά για να καλύπτουν τις ανάγκες των αθλούμενων και μη σε νερό, υδατάνθρακες, ηλεκτρολύτες, βιταμίνες κ.α. Υπάρχουν τρεις (3) βασικοί τύποι ενεργειακών...

Υπερωιοπλαστική: Πρόοδοι και αντιθέσεις

Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Σ. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ, Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Κ. ΒΑΧΤΕΒΑΝΟΣ, Ι. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣTOMA 2015;43(4):185-211 Η αποκατάσταση της υπερωιοσχιστίας είναι μία απαιτητική διαδικασία που έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια των χρόνων, σε μια προσπάθεια να συνδυάσει επιτυχημένα αποτελέσματα στην ανάπτυξη του λόγου, αλλά και της γναθοπροσωπικής ανάπτυξης. Καθόλη αυτή την περίοδο της εξέλιξης, κάθε...

Μία τεχνική βελτίωση της αισθητικής και της υγιεινής που προσφέρουν οι εξωμυλικοί προκατασκευασμένοι σύνδεσμοι στην κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών

ΑΛΚΗΣ ΣΤΕΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΑΣ ΣTOMA 2015;43(4):213-220 Περιγράφεται μίαν απλή τεχνική με την οποία ο σύνδεσμος καθίσταται «αόρατος» ακόμη κι όταν ο ασθενής δε φοράει τη Μερική Οδοντοστοιχία. Αναφέρονται τα αισθητικά και βιολογικά πλεονεκτήματα της μεθόδου. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Προσθετική. μερικές οδοντοστοιχίες, σύνδεσμοι ακριβείας, αισθητική, υγιεινή

Μετεγχειρητική παρακολούθηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Κατευθυντήριες οδηγίες βασισμένες στην περιοδοντολογία, την προσθετική και την ακτινολογία.

Α. ΔΕΛΑΝΤΩΝΗ, Σ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ, Φ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΣTOMA 2015;43(3):135-144 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες μετεγχειρητικής παρακολούθησης των οδοντικών εμφυτευμάτων. Η παρακάτω ανασκόπηση αφορά την κλινική παρακολούθηση, τόσο από περιοδοντική όσο και από προσθετική σκοπιά, καθώς και την ακτινολογική εξέταση, βασισμένη στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Σχετικά με την περιοδοντική κλινική εξέταση...

Η αποκατάσταση ελλειμμάτων των περιεμφυτευματικών ιστών στην πρόσθια αισθητική ζώνη με τεχνητά υποκατάστατα μαλακών ιστών

Ι. ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ, Ο. ΝΑΚΑ, Ν. ΣΥΚΑΡΑΣ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣTOMA 2015;43(3):145-155 Εισαγωγή: Η άρτια ενσωμάτωση μίας επιεμφυτευματικής αποκατάστασης στην πρόσθια αισθητική ζώνη αποτελεί βασική επιδίωξη της σύγχρονης προσθετικής εμφυτευματολογίας. Η ανεπαρκής ποσότητα διαθέσιμων περιεμφυτευματικών μαλακών ιστών, λόγω κατακόρυφης ή οριζόντιας απώλειας οστού, όμως, δυσχεραίνει την αισθητική απόδοση της τελικής αποκατάστασης. Τη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν...

To OraVerse στην Οδοντιατρική. Εφαρμογές και αποτελέσματα

Α. ΣΙΟΥΛΗ, Α.Χ. ΣΑΜΙΟΥ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣTOMA 2015;43(2):61-66 Το OraVerse είναι ο πρώτος και μοναδικός παράγοντας αποδρομής της τοπικής αναισθησίας των μαλακών μορίων (χείλη και γλώσσα) στην Οδοντιατρική, μετά από μια ενδοστοματική υποβλεννογόνια έγχυση τοπικού αναισθητικού με αγγειοσυσπαστικό. Η μεζυλική φαιντολαμίνη, που αποτελεί τη δραστική ουσία του OraVerse, είναι ένας παράγοντας που μπλοκάρει τους α-αδρενεργικούς υποδοχείς....

Συστηματική ανασκόπηση της συγκριτικής δραστικότητας αρτικαΐνης και λιδοκαΐνης σε δόντια με υγιή πολφό

Φ. ΚΑΚΟΥΡΑ, Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣTOMA 2015;43(2):67-74 Ο επαρκής έλεγχος του πόνου, είναι σημαντικός παράγοντας για τη μείωση του φόβου, που σχετίζεται με την οδοντιατρική πράξη. Η αρτικαΐνη, είναι ένα αναισθητικό φάρμακο, με βελτιωμένες φυσικοχημικές ιδιότητες έναντι της λιδοκαΐνης. Όμως παραμένει αναπάντητο ερώτημα, αν αυτό το θεωρητικό φαρμακολογικό πλεονέκτημα της αρτικαΐνης, συμβάλλει σε...
1 2 3 49