ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 3 / Ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία – Βασικές αρχές – Εφαρμογές στην οδοντιατρική

Ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία – Βασικές αρχές – Εφαρμογές στην οδοντιατρική

Μ. Γιαννοπούλου, Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσσης
ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):187-192

Η ψηφιακή αφαιρετική τεχνική αποτελεί ένα αξιόπι­στο διαγνωστικό μέσο στην οδοντιατρική. Τα τελευταία χρόνια, κυκλοφορούν προγράμματα για Η.Υ., όπως είναι το EMAGO, το DSR, το ISR/C, το Microstation(Bentley) και το DIGORA, τα οποία με διορθωτικούς αλγορίθμους (συνήθως τον αφινικό και τον προβολικό), έχουν τη δυνα­τότητα να επεξεργαστούν την εικόνα μη συγκρίσιμων ακτινογραφημάτων που έχουν ληφθεί με την παράλληλη τεχνική και έτσι, να αναπαράγουν ένα ζεύγος ακτινογρα­φημάτων με παρόμοια γεωμετρική προβολή(ταυτοποίηση ακτινογραφιών). Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της ψηφιακής αφαιρετικής ακτινογρα­φίας αποτελεί η εξασφάλιση της παρόμοιας πυκνότητας μεταξύ των δύο ακτινογραφημάτων. Η ψηφιακή αφαιρετι­κή ακτινογραφία βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς της οδοντιατρικής (νόσοι του περιοδοντίου, εμφυτευματολο- γία). Tέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ψηφιακή αφαιρετική τεχνική δεν αντικαθιστά το κοινό ακτινογρά­φημα. Απλώς, συμβάλλει στη διάγνωση συμπληρώνοντας τις πληροφορίες που το κοινό ακτινογράφημα δίνει.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία, τεχνική, εφαρμογές