ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 4 / Χρόνια υποτροπιάζουσα παρωτίτιδα

Χρόνια υποτροπιάζουσα παρωτίτιδα

Σ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ, Α. ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):287-292

Η χρόνια υποτροπιάζουσα παρωτίτιδα είναι μια μη ειδική χρόνια σιαλαδενίτιδα που χαρακτηρίζεται από επα­ναλαμβανόμενα επεισόδια ετερόπλευρης προωτιαίας διό­γκωσης που διαρκούν λίγες, συνήθως, ημέρες και υποχω­ρούν είτε αυτόματα είτε μετά από κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Η αιτιολογία της νόσου δεν είναι σαφής, γεγονός που γίνεται αντιληπτό και από τη διαφορετική ονοματολο­γία που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την περι­γραφή της. Η εμφάνισή της υποτροπιάζουσας παρωτίτιδας έχει συνδυασθεί με διάφορους παράγοντες όπως η λήψη φαρμάκων, η παρουσία λίθων μέσα στο παρωτιδικό παρέγ­χυμα καθώς, επίσης, και με γενικά νοσήματα όπως το σύν­δρομο Sjogren, η σαρκοείδωση, η ακτινομυκυτίαση κ.ά.
Κλινικά εκδηλώνεται με επαναλαμβανόμενα επεισό­δια παρωτιδικής διόγκωσης που διαρκούν από δύο ημέρες μέχρι και λίγες εβδομάδες, ενώ σπανιότερα η διόγκωση μπορεί να είναι αμφοτερόπλευρη. Στη διάρκεια των οξέων επεισοδίων κατά τη μάλαξη του αδένα, παρατηρείται εκροή υγρού με τη μορφή σταγόνων πηγμένου γάλακτος, από το στόμιο του εκφορητικού πόρου του προσβεβλημέ­νου αδένα.
Η διάγνωση στηρίζεται στα ευρήματα της κλινικής εξέτασης καθώς, επίσης, και στα αποτελέσματα των απεικονιστικών και ενδοσκοπικών διαγνωστικών εξετάσεων.
Η αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας παρωτίτιδας γίνεται αρχικά συντηρητικά με τη χορήγηση σιαλαγωγών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε συνδυασμό μερικές φορές με αντιβίωση. Πολύ καλά αποτελέσματα επιτυγχά­νονται με την έγχυση φυσιολογικού ορού ή αντιβιοτικού ή τελευταία κορτικοστεροειδών δια μέσου του εκφορητικού πόρου του πάσχοντος σιαλογόνου αδένα μέσα στο εκφο­ρητικό του σύστημα, ενώ σε αποτυχία των παραπάνω μεθόδων η αντιμετώπιση επιτυγχάνεται με χειρουργική αντιμετώπιση κατά την οποία αφαιρείται το επιπολής τμήμα ή και ολόκληρος ο αδένας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Χρόνια υποτροπιάζουσα παρωτίτιδα, σιαλαδενίτις, σιαλολιθίαση