ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 1 / Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών

Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών

Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(1):43-52

Η συνεχώς αυξανόμενη αποδοχή των οδοντικών εμφυτευμάτων έχει διευρύνει τις θεραπευτικές επιλογές που εφαρμόζονται σε μερικά νωδούς ασθενείς.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση των εναλλακτικών σχεδιάσεων που συνδυάζουν μερικές οδοντοστοιχίες με εμφυτεύματα και ο εντοπισμός της αναγκαιότητας, των πλεονεκτημάτων και των προβλημάτων που συνοδεύουν αυτού του τύπου τις προσθετικές κατασκευές.
Η αναγκαιότητα του σχεδιασμού μερικών οδοντοστοιχιών με εμφυτεύματα αφορά περιπτώσεις αύξησης στήριξης ή αύξησης στήριξης και συγκράτησης της οδοντοστοιχίας.
Ως πλεονεκτήματα των εναλλακτικών αυτών σχεδιάσεων αναφέρονται η μείωση των φορτίων που δέχονται τα φυσικά δόντια, η πρόληψη της οστικής απορρόφησης της φατνιακής ακρολοφίας, η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης συνδρόμου Kelly, η μείωση του αριθμού των αγκίστρων και η ικανοποίηση του ασθενή.
Ως προβλήματα αναφέρονται η ύπαρξη εντοπισμένης φλεγμονής, η διάβρωση των προσθετικών εξαρτημάτων, η χαλάρωση των κοχλιών, η θραύση των συνδέσμων ή του σκελετού της μερικής οδοντοστοιχίας και η ανάγκη ενεργοποίησης των συνδέσμων.
Οι μερικές οδοντοστοιχίες που στηρίζονται σε εμφυτεύματα ή σε εμφυτεύματα και φυσικά δόντια φαίνεται να αποτελούν μια ικανοποιητική εναλλακτική λύση όταν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις εφαρμογής τους.
Απαιτούνται εντούτοις μακροχρόνιες κλινικές έρευνες με μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών και συστηματικό επανέλεγχο, ώστε να προκύψουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας και να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα των κατασκευών αυτών σε βάθος χρόνου, μετά από παρατεταμένη κλινική χρήση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Eμφυτεύματα, φυσικά δόντια, μερικές οδοντοστοιχίες, μερικές επένθετες οδοντοστοιχίες