ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 3 / Υποτροπή μετά από ακρορριζεκτομή. 15 χρόνια κλινικής εμπειρίας

Υποτροπή μετά από ακρορριζεκτομή. 15 χρόνια κλινικής εμπειρίας

Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Π. ΤΣΑΤΣΑΝΙΑΣ, ΧΡ. ΤΣΑΜΗΣ, Δ, ΧΑΤΖΗΕΜΑΝΟΥΗΛ, Α. ΠΕΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):213-222

Η ακρορριζεκτομή αποτελεί μια καταξιωμένη και, πλέον, δημοφιλή μέθοδο αντιμετώπισης των φλεγμονω­δών παθήοεων των περιακρορριζικών ιστών των δοντιών. Η αξία της ως επέμβαση μεγαλώνει όσο η απαίτηση για επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία αυξάνεται. Παρ’ όλες, όμως, τις φιλότιμες προσπάθειες τόσο των οδοντιάτρων όοο και το ενδιαφέρον των ασθενών δεν είναι λίγες οι φορές που η ακρορριζεκτομή αποτυγχάνει, με αποτέλε­σμα την υποτροπή. Στη συγκεκριμένη εργασία, με βάση τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναφέρονται ανα­λυτικά όλες εκείνες οι πληροφορίες, που θα βοηθήσουν τον κλινικό οδοντίατρο να μελετήσει εκείνους τους παρά­γοντες που επηρεάζουν την επέμβαση της ακρορριζεκτο-μής και το αποτέλεσμά της, όπως είναι η προεγχειρητική κατάσταση του ασθενή, η θέση και η ανατομία του δοντιού και αρκετοί άλλοι. Επίσης, αναλύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις υποτροπών σε συνδυασμό με κλινικές εικό­νες και ακτινογραφίες. Παράλληλα, γίνονται προτάσεις για την αύξηση των ποσοστών πλήρους επούλωσης μέσα από την πρόοδο και ανάπτυξη της τεχνολογίας αναφέρο- ντας νέα υλικά και τεχνικές, όπως το ΜΤΑ, οι υπέρηχοι και το laser.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ακρορριζεκτομή, υποτροπή, υπέρηχοι, laser, ανάστροφη έμφραξη