ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / Τεύχος 4 / Υπερωιοπλαστική: Πρόοδοι και αντιθέσεις

Υπερωιοπλαστική: Πρόοδοι και αντιθέσεις

Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Σ. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ, Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Κ. ΒΑΧΤΕΒΑΝΟΣ, Ι. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΣTOMA 2015;43(4):185-211

Η αποκατάσταση της υπερωιοσχιστίας είναι μία απαιτητική διαδικασία που έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια των χρόνων, σε μια προσπάθεια να συνδυάσει επιτυχημένα αποτελέσματα στην ανάπτυξη του λόγου, αλλά και της γναθοπροσωπικής ανάπτυξης. Καθόλη αυτή την περίοδο της εξέλιξης, κάθε κέντρο σχιστιών έχει δημιουργήσει το δικό του πρωτόκολλο θεραπείας, πράγμα που οδήγησε σε διαμάχες που αφορούν τις τεχνικές και το χρονοδιάγραμμα της επιδιόρθωσης της σχιστίας. Σ’ αυτό το άρθρο επιχειρείται μία επισκόπηση της ιστορίας της αποκατάστασης των σχιστιών της υπερώας, καθώς και επανεξέταση των βασικών τεχνικών υπερωιοπλαστικής με τις πιο δημοφιλείς τροποποιήσεις τους. Επίσης, πραγματοποιείται συζήτηση αναφορικά με τις διαμάχες που υπάρχουν σχετικά με την επίδραση του χρόνου θεραπείας στην διαμόρφωση του λόγου και στη γναθοπροσωπική
ανάπτυξη ανάμεσα στα πιο γνωστά ευρωπαϊκά κέντρα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ιστορία, υπερωιοπλαστική, τεχνικές, διιστάμενες απόψεις