ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 3 / Υπεράριθμοι τέταρτοι γομφίοι. Αναφορά δύο περιπτώσεων

Υπεράριθμοι τέταρτοι γομφίοι. Αναφορά δύο περιπτώσεων

Α. ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ,  Ι. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Χ. ΜΠΑΓΓΟΣ
ΣTOMA 2014;42(3):173-176

Τα υπεράριθμα δόντια είναι μια οδοντική  ανωμαλία άγνωστης αιτιολογίας,  που εμφανίζεται σε μικρό ποσοστό στο γενικό  πληθυσμό, με συχνότητα  κυμαινόμενη στις διάφορες έρευνες από 0,3% έως 3,8%. Είναι δυνατόν να εμφανίζεται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με κάποιο σύνδρομο. Οι υπεράριθμοι γομφίοι είναι η δεύτερη  πιο συχνή ανωμαλία αριθμού των δοντιών  μετά τους μεσόδοντες.  Η θεραπεία τους μπορεί να περιλαμβάνει εξαγωγή  ή διατήρησή τους στο φραγμό και συχνή παρακολούθηση. Η επιλογή της  σωστής, κατά περίπτωση, θεραπείας εξαρτάται  από τη θέση των υπεράριθμων γομφίων, καθώς και από την πιθανότητα πρόκλησης παθολογικών εξεργασιών ή διαταραχών στη σωστή διευθέτηση των υπόλοιπων δοντιών στο φραγμό. Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή εκτίμηση και η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικές.  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις έγκλειστων  τέταρτων  γομφίων άνω γνάθου σε συστηματικά υγιή άτομα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: τέταρτοι γομφίοι, υπεράριθμα δόντια, έγκλειση