ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 3 / Υπενασβεστίωση Γομφίων -Τομέων. Αναφορά σε κλινικά περιστατικά

Υπενασβεστίωση Γομφίων -Τομέων. Αναφορά σε κλινικά περιστατικά

Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ, Χ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):195-206

Η υπενασβεστίωση γομφίων-τομέων (Molar-IncisorHypomineralization, MIH) αφορά σε ποιοτική ανωμαλία της αδαμαντίνης των πρώτων μόνιμων γομφίων, των τομέων και πιθανώς και των κυνοδόντων. Οφείλεται σε διαταραχή του μηχανισμού εναπόθεσης αλάτων στην οργανική θεμέλια  ουσία που έχει  παραχθεί στην περίοδο της αδαμαντινογένεσης. Οι πρώτες κλινικές αναφορές έγιναν τη δεκαετία του ’70 και ο επιπολασμός του φαίνεται  να κυμαίνεται μεταξύ  2,8% και 25%.  Οφείλεται σε παράγοντες όπως υψηλός πυρετός, λοιμώξεις, ασθένειες, αντιβιοτικά, μητρικός  θηλασμός που δρουν κατά την περίοδο ενασβεστίωσης της μύλης των δοντιών. Έχει αναφερθεί και πιθανή εμπλοκή του γενετικού παράγοντα.
Τα κλινικά  περιστατικά  αφορούν  παιδιά  και ενήλικες που προσήλθαν σε ιδιωτικό οδοντιατρείο. Παρατηρήθηκαν ασύμμετροι, λευκωποί ή κιτρινωποί σχηματισμοί στους μόνιμους τομείς και στους πρώτους μόνιμους γομφίους  αλλά και σε μόνιμους  κυνόδοντες και πρώτους προγόμφιους. Ακόμη παρατηρήθηκε  παρουσία τερηδόνας  και εκτεταμένων εμφράξεων  σε γομφίους. Η διάγνωση που τέθηκε στα περιστατικά  με βάση το ιατρικό ιστορικό και την κλινική εικόνα είναι υπενασβεστίωση γομφίων-τομέων (ΜΙΗ).
Η θεραπευτική τους αντιμετώπιση περιλαμβάνει τακτικούς επανελέγχους κάθε 6 μήνες, φθοριώσεις και αποκατάσταση των τερηδονικών βλαβών και του αισθητικού προβλήματος με βάση τις αρχές της ελάχιστης επέμβασης και ανάλογα με την έκταση των βλαβών αλλά και την ηλικία του ασθενή. Πολυπαραγοντική διαταραχή των αδαμαντινοβλαστών, κατά την περίοδο ενασβεστίωσης της αδαμαντίνης, μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση  του κλινικού  και αισθητικού  προβλήματος του ΜΙΗ. Αναγκαία κρίνεται η απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση  για την  έγκαιρη  διάγνωση της  κατάστασης που θα έχει ως στόχο τον καταρτισμό άρτιου σχεδίου θεραπείας και σωστής αντιμετώπισης του ΜΙΗ.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Υπενασβεστίωση γομφίων-τομέων, Υπενασβεστιωμένη αδαμαντίνη, Κλινικά περιστατικά γομφίων-τομέων, ΜΙΗ