ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 1 / Υπαισθησία γλωσσικού νεύρου που οφείλεται στη στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου (Β΄ μέρος)

Υπαισθησία γλωσσικού νεύρου που οφείλεται στη στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου (Β΄ μέρος)

Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, ΧΡ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Α. ΒΕΗΣ, Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ
ΣΤΟΜΑ 2014;42(1):39-47

Η γνώση της ανατομικής θέσης και της πορείας του γλωσσικού νεύρου από το σημείο έκφυσής του έως και τους τελικούς κλάδους του, και οι διάφοροι παράγοντες επικινδυνότητας που ενοχοποιούνται για τον τραυματισμό του, είναι καθοριστική και απαραίτητη για τον γενικό οδοντίατρο και τον χειρουργό στόματος. Η κάκωση του γλωσσικού νεύρου έχει ως συνέπεια νευρολογικές διαταραχές όπως η υπαισθησία, η παραισθησία έως και η πλήρης αναισθησία των περιοχών που νευρώνονται από το γλωσσικό νεύρο.
Στη βιβλιογραφία πολλά άρθρα αναφέρονται στον τραυματισμό του γλωσσικού νεύρου κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων στη στοματογναθική περιοχή όπως η χειρουργική εξαγωγή των τρίτων γομφίων κάτω γνάθου, η αφαίρεση του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα και η τοποθέτηση εμφυτεύματος. Επιπλέον, ο τραυματισμός του γλωσσικού νεύρου κατά τη διαδικασία της στελεχιαίας αναισθησίας του κάτω φατνιακού θεωρείται σπάνιο περιστατικό, ωστόσο είναι πιθανό να συμβεί.
Στη διεθνή βιβλιογραφία οι περιπτώσεις υπαισθησίας και παραισθησίας, που οφείλονται σε νευρικό τραύμα κατά την εκτέλεση της στελεχιαίας αναισθησίας του κάτω φατνιακού νεύρου, αναφέρονται στο γλωσσικό νεύρο κυρίως σε ποσοστό 71-93% αλλά και στο ίδιο το κάτω φατνιακό νεύρο. Έχουν βρεθεί αναδρομικές μελέτες που καταγράφουν άμεσο τραυματισμό του γλωσσικού νεύρου σε ποσοστό 0,15 – 0,54% με τη συμβατική μέθοδο της στελεχιαίας αναισθησίας του ΚΦΝ, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες κλινικές μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικές τεχνικές στελεχιαίας αναισθησίας του ΚΦΝ.
Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί το β΄ μέρος της εργασίας «Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική. ΣΤΟΜΑ 2013; 41:128-37». Σκοπός της εργασίας είναι η ανατομική μελέτη της θέσης και της πορείας του γλωσσικού νεύρου καθώς και η διερεύνηση του παθογενετικού μηχανισμού πρόκλησης νευρικού τραύματος και επακόλουθη υπαισθησία μετά από εφαρμογή στελεχιαίας αναισθησίας του κάτω φατνιακού νεύρου. Επιπρόσθετα, αναφέρονται η μέθοδος διάγνωσης της υπαισθησίας του γλωσσικού νεύρου, η θεραπευτική αντιμετώπιση και η πρόληψη τέτοιου συμβάματος.

ΛEΞEIΣ KΛΕΙΔΙΑ: γλωσσικό νεύρο, στελεχιαία αναισθησία κάτω φατνιακού νεύρου, υπαισθησία