ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 1 / Το πρόβλημα της κακομεταχείρισης των ανηλίκων: ο ρόλος του οδοντιάτρου

Το πρόβλημα της κακομεταχείρισης των ανηλίκων: ο ρόλος του οδοντιάτρου

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Δ. ΤΣΙΑΝΤΟΥ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):85-97

Η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας φυσικά και δεν αποτελεί μια πρόσφατη υπόθεση. Είναι θλιβερό όμως η κακομεταχείριση των ανηλίκων να εξακολουθεί να εμφανίζει στη σημερινή εποχή έξαρση και να παίρνει ολο­ένα μεγαλύτερες και τραγικότερες διαστάσεις τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό. Η μέχρι τώρα πρόσφα­τη έλλειψη προπτυχιακής διδασκαλίας όσον αφορά την παιδική κακοποίηση κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανά­γκη για ενημέρωση των οδοντιάτρων και αυτό γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των κακοποιημένων παιδιών φέρουν τραυματικές βλάβες στην κρανιο-στοματο-προσωπική χώρα.
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την έκτα­ση του προβλήματος της κακομεταχείρισης των ανηλίκων, να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται, αλλά και να οξύνει, τόσο την κρίση, όσο και την παρατη­ρητικότητα για ταχύτερη αναγνώριση (διάγνωση) των περιστατικών και την άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων φορέων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κακοποίηση παιδιού, παραμέληση οδοντιατρικής φροντίδας, διάγνωση/διαφοροδιάγνωση, ρόλος οδοντιάτρου