ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 2 / Τομογραφία – Βασικές αρχές και εφαρμογές στην οδοντιατρική

Τομογραφία – Βασικές αρχές και εφαρμογές στην οδοντιατρική

Μ. Χαρίση, Κ. Λιβέρδος, Ν. Παρίσης
ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):107-122

Η ακτινογραφική εξέταση αποτελεί σημαντικό δια­γνωστικό βοήθημα και απαραίτητο εργαλείο της κλινικής οδοντιατρικής πράξης τόσο για τη διάγνωση όσο και για το σχέδιο θεραπείας. Το κύριο, όμως, μειονέκτημα στο κοινό συμβατικό ακτινογράφημα είναι η αλληλοεπικάλυψη διαφόρων ανατομικών μορφωμάτων που δημιουργεί πρό­βλημα στην ακτινοδιάγνωση. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι η ακτινογραφία είναι η απεικόνιση ενός τρισδιάστατου αντικειμένου σε δύο διαστάσεις. Το πρόβλημα αυτό της επικάλυψης διαφόρων οστικών κατασκευών και, συνεπώς, της ασάφειας του ακτινογραφήματος έρχεται να λύσει η αξονική τομογραφία, η οποία εμφανίστηκε στην Ιατρική πράξη, στις αρχές τις δεκαετίας του 1970, από τους Godsfrey Hounsfield και Alan Cormack. Είναι η διαγνωστική μέθοδος στην οποία συνδυάζονται η χρήση των ακτινών X με την τεχνολογία των κομπιούτερ, με τελι­κό αποτέλεσμα την εικόνα των δύο ή τριών διαστάσεων, οι οποίες είναι ισοδύναμες της περιγραφικής ανατομικής ή της ερευνητικής λαπαροτομίας.
Στην εργασία αυτή αναφέρονται οι βασικές αρχές λει­τουργίας του αξονικού τομογράφου, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού, καθώς και οι εφαρμογές που βρίσκει στην οδοντιατρική πράξη.
Η τραχηλογναθοπροσωπική χώρα, μια περιοχή μεγά­λης πολυπλοκότητας, απαιτεί πολλές φορές τη βοήθεια μιας λεπτομερής ακτινογραφικής εξέτασης, όπως η αξονι­κή τομογραφία.
Η αξονική βρίσκει εφαρμογή στη μελέτη διαφόρων παθολογικών αλλοιώσεων τόσο των γνάθων όσο και των μαλακών μορίων της γναθοπροσωπικής περιοχής, της κροταφογναθικής διάρθρωσης, των σιελογόνων αδένων όσο και για τη μελέτη της μορφοδιάπλασης των φατνιακών αποφύσεων, για τον καθορισμό του σχεδίου θεραπείας σε περιπτώσεις τοποθέτησης οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αξονική τομογραφία, βασικές αρχές λειτουργίας, εφαρμογές στην οδοντιατρική