ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 2 / Τεχνική επανασυγκόλλησης κατεαγότων τμημάτων δοντιών. Αναφορά περιπτώσεων

Τεχνική επανασυγκόλλησης κατεαγότων τμημάτων δοντιών. Αναφορά περιπτώσεων

Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ, Χ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ, Γ. ΚΑΛΤΣΗ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):75-82

Η τεχνολογία των σύνθετων ρητινών ενισχυμένων με ίνες αφορά σε αποκαταστάσεις με σύνθετη ρητίνη, η οποία εδράζεται και καλύπτει έναν σκελετό από ίνες, διαμορφωμένο ανάλογα με τις μηχανικές ανάγκες της κατασκευής. Ξεκινώντας αρκετά συντηρητικά, βρίσκει πλέον εφαρμογές στην προσθετική (ακίνητη, κινητή και επιεμφυτευματική), στην οδοντική χειρουργική, στην ενδοδοντία, στην παιδοδοντιατρική, στην ορθοδοντική και στην περιοδοντολογία. Αυτή η ποικιλία των εφαρμογών υπαγορεύεται από την πληθώρα των χρησιμοποιούμενων ινών, τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και διάταξης ή πλέξης των ινών. Η γενική ιδέα της τεχνικής όμως, ανεξαρτήτως του είδους της ίνας ή οδοντιατρικού πεδίου εφαρμογής, είναι η εξής: οι ίνες λειτουργούν απορροφώντας τους κραδασμούς και ελέγχοντας τη διάδοση των μικρορωγμών ενώ το σώμα της ρητίνης προστατεύει το σκελετό από ίνες ή/και παρέχει ανατομικότητα και σωστή μορφολογία στην κατασκευή.
Παρατίθενται περιστατικά που εμπίπτουν στις γενικές κατηγορίες «αποκαταστάσεις γεφυρώματος με ενδιάμεσο από σύνθετη ρητίνη ή φυσικό δόντι» (Περιστατικά 1, 2, 3) και «ενισχυμένες ανασυστάσεις μύλης» (Περιστατικά 4, 5). Τα περιστατικά αφορούν σε εξελίξεις των κλινικών εφαρμογών των σύνθετων ρητινών ενισχυμένων με ίνες. Γίνεται σύντομη περιγραφή της τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση.
Εξελίξεις στην τεχνολογία των υλικών αυτών, προώθησαν την κλινική εφαρμογή της τεχνικής σε περισσότερα είδη περιστατικών σε διαφορετικά πεδία της
οδοντιατρικής, παρέχοντας άμεσες και οικονομικές λύσεις. Προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η σωστή επιλογή των περιστατικών, αλλά και του υλικού ανάλογα με τις εξατομικευμένες απαιτήσεις του κάθε ασθενή. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες και επιστημονική τεκμηρίωση για την καθολική αποδοχή της τεχνικής και των εφαρμογών της.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Σύνθετη ρητίνη, ίνες υάλου, γεφύρωμα ενισχυμένο με ίνες, ανασύσταση μύλης