ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 4 / Ταυροδοντισμός: Σύγχρονη Ανασκόπηση

Ταυροδοντισμός: Σύγχρονη Ανασκόπηση

Σ. ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ, Σ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):255-261

Ο ταυροδοντισμός αποτελεί μία ασυνήθιστη ανατομι­κή παραλλαγή στην οποία η πολφική κοιλότητα επεκτείνεται ακρορριζικά. Παρατηρείται, συνήθως, στους γομφίους και σπανιότερα στους προγομφίους. Τα ταυροδοντικά δόντια εμφανίζονται φυσιολογικά κατά την κλινική εξέτα­ση και η διαπίστωσή τους μπορεί να γίνει μόνο ακτινογρα- φικά. Τα εμπλεκόμενα δόντια δεν παρουσιάζουν συμπτώ­ματα και δε χρειάζονται κάποια ειδική θεραπεία. Είναι όμως δυνατό να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα κατά την κλινική οδοντιατρική πράξη. Επιπλέον, μπορεί να συνυπάρχουν με άλλες οδοντικές ανωμαλίες ή σύνδρομα. Επομένως, η παρατήρηση του ταυροδοντισμού στην οδο­ντοφυΐα κάποιου ασθενούς θα μπορούσε να κινήσει τις υποψίες στον κλινικό για πιθανή συνύπαρξη άλλων προ­βλημάτων, τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να παραβλεφθούν.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ταυροδοντισμός, οδοντική ανωμαλία