ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 46 (2018) / Τεύχος 3 / Σύνδρομο του ραγισμένου δοντιού (cts syndrome)

Σύνδρομο του ραγισμένου δοντιού (cts syndrome)

Ε. ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΟΥ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 159-166

Το σύνδρομο του ραγισμένου δοντιού (cracked tooth syndrome) αποτελεί μία πολύπλοκη κλινική οντότητα που, εξαιτίας της ποικιλομορφίας των συμπτωμάτων του, συσχετίζεται με άλλες καταστάσεις
οδοντικού πόνου.Οι ρωγμές μπορεί να είναι επιφανειακά ορατές και να περιορίζονται στην αδαμαντίνη ή να εκτείνονται από τη μασητική επιφάνεια του δοντιού προς το ακρορρίζιο μέσα στην οδοντίνη, χωρίς
να υπάρχει διαχωρισμός των δύο τμημάτων. Μακριές κατακόρυφες επιφανειακές ρωγμές προκύπτουν, συνήθως, στα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου. Ακόμα, υπάρχουν τα κατάγματα των φυμάτων που ξεκινούν από τη μύλη του δοντιού, επεκτείνονται στην οδοντίνη και το κάταγμα τελειώνει στο αυχενικό τμήμα του δοντιού. Μία ρωγμή που επεκτείνεται στην οδοντίνη μπορεί να οδηγήσει σε ένα διαχωρισμένο δόντι, ακόμα και σε κατακόρυφα κατάγματα ρίζας, πλήρη ή ατελή. O κλινικός οδοντίατρος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα βασικά διαγνωστικά μέσα, καθώς η άμεση διάγνωση συνεπάγεται έγκαιρη θεραπεία και καλή πρόγνωση. Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει το σύνδρομο του ραγισμένου δοντιού (cts syndrome), παραθέτοντας τις πιο σύγχρονες απόψεις για τον ορισμό, την ταξινόμηση, την αιτιολογία, τα κλινικά χαρακτηριστικά, τη διάγνωση, αλλά και τις επιλογές θεραπευτικής του αντιμετώπισης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: σύνδρομο ραγισμένου δοντιού, σύνδρομο ραγισμένου δοντιού αντιμετώπιση, ρωγμές δοντιού