ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 2 / Σύγχρονη τεχνολογία και κλινική πράξη

Σύγχρονη τεχνολογία και κλινική πράξη

ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ:
ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):17-18

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την ευκαιρία του ετήσιου συνεδρίου της ΣΕΒΕ, θα ήθελα να μοιρασθώ μερικές σκέψεις μαζί σας όσον αφορά το κεντρικό θέμα «Η Σύγ­χρονη τεχνολογία και κλινική πράξη».
Η Οδοντιατρική, ως επιστήμη, επάγγελμα και λειτούργημα, έχει σήμερα καταξιωθεί και αναγνω- ρισθεί απ’ όλες τις άλλες ιατρικές ειδικότητες. Η εξιδείκευση σε πολλά επιμέρους αντικείμενα και η ραγδαία διείσδυση της τεχνολογίας στην κλινική πράξη έδωσαν νέα ώθηση στην αποκατάσταση των πολλαπλών προβλημάτων του στοματογναθοπροσωπικού συμπλέγματος.
Η οδοντιατρική πέρασε από πολλά στάδια μέχρι να καθιερωθεί σήμερα σε υψηλά standards στη συνείδηση των επιστημόνων και του κοινού. Όλοι γνωρίζουμε, είτε από προσωπικές εμπει­ρίες, οι παλαιότεροι, είτε στα μετέπειτα χρόνια, οι νεώτεροι, πώς γίνονταν η εξάσκηση του οδοντια­τρικού επαγγέλματος. Από την άσκηση στο δρόμο με υποτυπώδη εργαλεία, πράγμα που συμ­βαίνει ακόμη και σήμερα σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, μέχρι τα πρώτα οδοντιατρεία με τον γνωστό επώδυνο ποδοκίνητο τροχό για ασθενή και γιατρό, φτάσαμε σήμερα να παρέχουμε υπη­ρεσίες υψηλού επιπέδου στους ασθενείς μας, πράγμα που οφείλεται στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και φυσικά στα θετικά της παγκο­σμιοποίησης.
Η μετάδοση σήμερα της γνώσης μέσω του διαδικτύου (internet), όσον αφορά νέες τεχνικές, -υλικά-φάρμακα, καθώς και τις νέες συσκευές και μηχανήματα που κάθε μέρα εξελίσσονται και βελ­τιώνονται, είναι τόσο ταχεία που πρέπει να είμα­στε σε συνεχή εγρήγορση για άμεση ενημέρωση πάνω στα νέα δεδομένα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: