ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 2 / Σύγχρονη αποκαταστατική οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης. Μία νέα προσέγγιση στην οδοντική χειρουργική

Σύγχρονη αποκαταστατική οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης. Μία νέα προσέγγιση στην οδοντική χειρουργική

Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Π. ΚΟΥΡΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):123-137

Ο όρος οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης (minimally invasive dentistry) ή ελάχιστης επέμβασης (minimal intervention), είναι σχετικά νέος. Σήμερα, η εμφάνιση των συνδετικών αποκαταστατικών υλικών σε συνδυασμό με τη γνώση της αιτιοπαθολογίας της τερηδόνας και των αποτελεσματικών προληπτικών μέσων μας δίνει τη δυνατότητα μετάβασης από την, κυρίως, επανορθωτική χειρουργική οδοντιατρική, στην οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης.
Περιγράφονται και αναλύονται: η σύγχρονη φιλοσοφία για την αντιμετώπιση της τερηδόνας, καθώς και τα σύγχρονα δεδομένα για τον έλεγχο, περιορισμό και αποκατάστασή της. Αναπτύσσονται εναλλακτικές μέθοδοι αφαίρεσης της τερηδόνας, οι τροποποιήσεις στη ταξινόμηση των κοιλοτήτων, καθώς και στο σχεδιασμό τους.
Τέλος, γίνεται αναφορά των σύγχρονων απόψεων για την επιδιόρθωση των αποτυχημένων εμφράξεων ως εναλλακτικής λύσης έναντι της αντικατάστασής τους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αρχόμενες τερηδονικές αλλοιώσεις, επανασβεστίωση, οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης