ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 4 / Σύγχρονες τεχνικές και συστήματα αισθητικής αποκατάστασης των προσθίων δοντιών

Σύγχρονες τεχνικές και συστήματα αισθητικής αποκατάστασης των προσθίων δοντιών

Α. Χατζηκυριάκος
ΣΤΟΜΑ 2003;31:213-224

Η αισθητική αποκατάσταση των μπροστινών δοντιών αποτελεί σήμερα το ζητούμενο για μεγάλο αριθμό ασθενών. Η συγκεκριμένη ανάγκη ώθησε τους κατασκευαστικούς οίκους στην ανάπτυξη εκτεταμένης έρευνας με αποτέλεσμα την εξέλιξη των υλικών αισθητικής αποκατάστασης, όπως είναι τα σύγχρονα πολυμερή και κεραμικά προϊόντα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι εναλλακτικές τεχνικές που κάθε οδοντίατρος έχει στη διάθεση του σε σχέση με τα σύγχρονα αισθητικά υλικά, προκειμένου να ικανοποιήσει ανάλογες ανάγκες των ασθενών του. Αρχικά, αναφέρεται η εξέλιξη παλαιών τεχνικών αισθητικής παρέμβασης, όπως είναι η λεύκανση και ο καλλωπιστικός τροχισμός, που ήρθαν ξανά στο προσκήνιο με την εξέλιξη σύγχρονων υλικών και τεχνικών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν είτε ανεξάρτητα είτε συνδυαζόμενες με τις υπόλοιπες τεχνικές. Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές αρχές εφαρμογής των άμεσων όψεων σύνθετης ρητίνης η οποία παρ’ όλα τα σχετικά μειονεκτήματα της, συνεχίζει ν’ αποτελεί την πιο δημοφιλή μέθοδο κυρίως λόγω χαμηλού κόστους. Ακολουθεί η αναφορά στα σύγχρονα κεραμικά προϊόντα και η εφαρμογή των τεχνικών κατασκευής όψεων πορσελάνης και ολοκεραμικών στεφανών, καθώς και γεφυρών, ενώ συγχρόνως αναλύονται όλες οι σχετικές ενδείξεις, αλλά και αντεδείξεις των συγκεκριμένων τεχνικών και υλικών. Στη συζήτηση, τέλος, σχολιάζονται όλα τα υπέρ και τα κατά κάθε προτεινόμενης τεχνικής σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα, η οποία τεκμηριώνεται από την αναφορά σχετικών ερευνών που αναφέρονται, κυρίως, στην κλινική συμπεριφορά των συγκεκριμένων υλικών.