ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 1 / Σύγχρονες μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διαγνωστική μεθοδολογία των νοσημάτων του στόματος

Σύγχρονες μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διαγνωστική μεθοδολογία των νοσημάτων του στόματος

Α. Μαρκόπουλος, Ε. Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Ι. Καγιάβης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:65-70

Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην ανάλυση του DNA και του RNA. Οι τεχνικές πού αναπτύχθηκαν γι` αυτό το σκοπό ονομάζονται μοριακές τεχνικές. Η εφαρμογή των τεχνικών αυτών έχει συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση της αιτιοπαθογένειας πολλών νοσημάτων του στόματος, αλλά και στην καλύτερη ταξινόμηση και επακριβέστερη διάγνωσή τους. Στην εργασία αυτή περιγράφoνται οι κυριότερες μοριακές τεχνικές πού χρησιμοποιούνται στη διαγνωστική Παθολογία, καθώς και οι κυριότερες εφαρμογές τους.