ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 4 / Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου

Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου

Σ. ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, Β. ΜΑΚΡΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(4):261-272

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων μεθόδων θεραπείας της νευραλγίας του τριδύμου. Σκοπός της είναι να κάνει ευρέως γνωστή στον ιατρικό και οδοντιατρικό κόσμο μία ιδιαίτερα ικανοποιητική μέθοδο θεραπευτικής προσέγγισης της νόσου με τη χρήση της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής.
Το υλικό που εμπεριέχεται στην εργασία συλλέχτηκε από δημοσιεύσεις ερευνητών στον ιατρικό και οδοντιατρικό περιοδικό τύπο και το διαδίκτυο. Στην εργασία γίνεται αρχικά αναφορά στα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου, την αιτιοπαθογένεια, καθώς και τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα σχέδια θεραπείας.
Το 1951 ο Lars Leksell ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε την Ακτινοχειρουργική για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς ΝΤ χρησιμοποιώντας δέσμες ακτινοβολίας X-ray.
Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι η ακτινοθεραπευτική μέθοδος με την οποία χορηγείται υψηλή δόση ακτινοβολίας, με πολύ μεγάλη ακρίβεια, σε μικρούς ενδοκρανιακούς στόχους (όγκους ή εστιακές βλάβες) σε μια συνεδρία. Οι αλλαγές που προκαλούνται από την εφάπαξ υψηλή δόση στον ακτινοβολούμενο στόχο θεωρούνται εφάμιλλες της πλήρους χειρουργικής εξαίρεσης.
Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική, σήμερα, χορηγείται με τη βοήθεια τεχνολογικών κατασκευών όπως: Συστήματα πηγών κοβαλτίου-Gamma Knife (GKS), Γραμμικοί Επιταχυντές (LINACS), Ακτινοθεραπεία με μεταβαλλόμενης Έντασης Πεδίο (Intensity Modulated Radiation Therapy-IMRT) και το Cyber Knife. Οι επιπλοκές της είναι ελάχιστες (μικρού βαθμού υπαισθησία) και σπάνιες, ενώ τα αποτελέσματά της είναι ιδιαίτερα θετικά.
Απεικονιστικές μέθοδοι, όπως η μαγνητική τομογραφία (MRI) και η αξονική τομογραφία (CT), είναι απαραίτητα για την ακριβή εντόπιση του στόχου της ακτινοβολίας, που συνηθέστερα είναι η ρίζα του τριδύμου στο στέλεχος του εγκεφάλου.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα ποσοστά επιτυχίας τόσο της GKS όσο και της Cyber Knife ανέρχονται σε ποσοστό 80% στην πρωτοπαθή νευραλγία του τριδύμου, 87% στην ιδιοπαθή, έως και 100% στη δευτεροπαθή και 49% στη μεθερπητική. Τα υψηλά αυτά ποσοστά σχετίζονται με την επικεντρωμένη και ακριβή στόχευση στο νεύρο.
Βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι οι τεχνικές αυτές της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής αποτελούν τον πλέον ελπιδοφόρο δρόμο αυτή τη στιγμή στη θεραπεία της νευραλγίας του τριδύμου, αναλογιζόμενοι τα θεαματικά αποτελέσματα και τις ελάχιστες επιπλοκές.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Νευραλγία Τριδύμου (ΝΤ),  Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (Stereotactic Radio Surgery-SRS), Gamma Knife surgery (GKS), Cyber Knife