ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 4 / Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση αιμοφιλικών ασθενών στο Οδοντιατρείο

Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση αιμοφιλικών ασθενών στο Οδοντιατρείο

Β. ΣΠΑΤΟΥΛΑ
Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):281-289

Η αιμοφιλία ή αιμορροφιλία είναι μια κληρονομούμενη νόσος, που οφείλεται σε ανεπάρκεια των παραγόντων πήξης. Με βάση τον παράγοντα που λείπει υπάρχουν τέσ­σερις βασικοί τύποι αιμοφιλίας: αιμοφιλία Α (έλλειψη του παράγοντα VIII), αιμοφιλία Β (έλλειψη του παράγοντα ΙΧ), αιμοφιλία C (ανεπάρκεια του παράγοντα ΧΙ) και η νόσος von Willebrand (ποιοτική- ποσοτική διαταραχή του παράγο­ντα VIII). Ανάλογα με το ποσοστό του ελλείποντος παρά­γοντα η νόσος έχει κατηγοριοποιηθεί ως εξής: ήπια, μέτρια και βαριά μορφή.
Τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου ποικίλουν από περιστασιακές αιμορραγίες μέχρι σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια, με αποτέλεσμα οι αιμοφιλικοί να θεωρούνται μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των τρόπων αντιμετώπισης (τοπικής και συστηματικής) αυτών των ασθενών στο οδοντιατρείο.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αιμοφιλία, συστηματική αντιμετώπιση, τοπική αντιμετώπιση