ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 2 / Σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα: Ταξινόμηση, τεχνικές κατασκευής και κλινικές εφαρμογές

Σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα: Ταξινόμηση, τεχνικές κατασκευής και κλινικές εφαρμογές

Ε. ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ, Ε. ΣΙΑΡΑΜΠΗ, Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):87-106

Τα σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τη σύστασή τους σε κεραμικά με βάση την πυριτία (αστριούχα, ενισχυμένα με λευκίτη, διπυριτικού λιθίου) και σε κεραμικά από πυρήνες αλουμίνας ή ζιρκονίας. Επιπλέον, με βάση την τεχνική κατασκευής τους διακρίνονται σε κεραμικά πυροσυσσωμάτωσης, χυτευόμενα υαλοκεραμικά, χυτευόμενα θερμοσυμπιεζόμενα υαλοκεραμικά, κεραμικά διάχυσης, και κεραμικά μηχανοποιημένης σχεδίασης και κοπής (CAD/CAM). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών, των ενδείξεων, των ποσοστών επιβίωσης και των κλινικών εφαρμογών των διάφορων ολοκεραμικών συστημάτων.
Τα αστριούχα κεραμικά αποτελούν υλικό εκλογής όταν κυριαρχεί η ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια και δεν υπάρχουν δυσχρωμίες στα υποκείμενα δόντια, παλιές εμφράξεις και εκτεταμένη απώλεια μύλης. Τα κεραμικά διπυριτικού λιθίου ενδείκνυνται για θεραπευτικό σχεδιασμό με όψεις, ένθετα, μεμονωμένες στεφάνες και μικρής έκτασης γέφυρες μέχρι και τους δεύτερους προγομφίους, λόγω της υψηλής αισθητικής τους απόδοσης και της μακροχρόνιας επιβίωσης. Τα κεραμικά αλουμίνας καλύπτουν ικανοποιητικά τα δυσχρωμικά δόντια λόγω της αδιαφάνειας του λευκού πυρήνα και αποτελούν μια αξιόπιστη επιλογή για την κατασκευή ενθέτων, όψεων και μεμονωμένων στεφανών στην πρόσθια περιοχή, καθώς και επιεμφυτευματικών κολοβωμάτων. Αντίστοιχες είναι οι ενδείξεις και για τα κεραμικά ζιρκονίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μεμονωμένων στεφανών και μικρής έκτασης γεφυρών στην πρόσθια ή και την οπίσθια περιοχή αλλά και επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων. Ο περιορισμένος χρόνος εφαρμογής τους σε συνδυασμό με τη γήρανση, οι επιπτώσεις της οποίας δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί κλινικά, προβληματίζουν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτεταμένων αποκαταστάσεων.
Συμπερασματικά, απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες για την επιστημονική τεκμηρίωση και την κλινική χρήση των σύγχρονων ολοκεραμικών συστημάτων σε εκτεταμένες προθετικές αποκαταστάσεις. Παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του υλικού είναι οι παραλειτουργικές έξεις, η έκταση της αποκατάστασης και οι πραγματικές αισθητικές απαιτήσεις του ασθενή.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αισθητική, επιβίωση, θερμοσυμπιεζόμενα κεραμικά, κεραμικά αλουμίνας, κεραμικά ζιρκονίας, ολοκεραμικές αποκαταστάσεις