ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 3 / Συρίγγια και ενδοδοντική θεραπεία

Συρίγγια και ενδοδοντική θεραπεία

Α. Λοϊζίδης, Ε. Κοντακιώτης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:185–191

Συρίγγιο είναι ο πόρος που σχηματίζεται μεταξύ μιας παθολογικής περιοχής και μιας ανατομικής κοιλότητας του σώματος ή της επιφάνειας του δέρματος. Τα συρίγγια μπορεί να καταταχτούν ως τυπικά ή άτυπα, ενδοστοματικά ή εξωστοματικά, ενδοδοντικής ή μη ενδοδοντικής αιτιολογίας. Ένα συρίγγιο ενδοδοντικής αιτιολογίας υποδηλώνει την ύπαρξη νεκρού πολφού, μολυσμένου ριζικού σωλήνα ή ατελούς ενδοδοντικής θεραπείας. Ερεθιστικοί παράγοντες που εξέρχονται του μολυσμένου ριζικού σωλήνα προκαλούν την παραγωγή εξιδρώματος και τον σχηματισμό πύου στην περιακρορριζική περιοχή. Το πύον αυτό ακολουθεί την οδό της μικρότερης αντίστασης, ώστε να παροχετευτεί. Η οδός αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που τελικά θα καθορίσουν την ανατομική εντόπιση του στομίου του συριγγίου. Το ιστορικό, η κλινική εξέταση, ο έλεγχος ζωτικότητας και η λήψη ακτινογραφήματος μετά απο εισαγωγή κώνου γουταπέρκας στο στόμιο του συριγγίου θα βοηθήσουν ώστε να τεθεί η διάγνωση και να γίνει διαφορική διάγνωση από άλλες παθολογικές οντότητες. Η μικροβιακή χλωρίδα δοντιών με συρίγγιο αποτελείται κατά 78,44% από μικροαερόφιλα μικρόβια και κατά 21,55% απο αυστηρά αναερόβια. Σε μεγάλο ποσοστό απομονώνεται το είδος Streptococcus. Η παρουσία του είδους Bacteroides melaninogenicus (νεότερη ονομασία Prevotella) φαίνεται να σχετίζεται στενά με την ύπαρξη συριγγίου. Το 50% περίπου των συριγγίων επαλείφεται εσωτερικά με επιθήλιο το οποίο είναι επέκταση του επιθηλίου του στόματος. Βασική αρχή στην αντιμετώπιση ενός συριγγίου είναι η εξάλειψη του αιτίου που το προκάλεσε. Αυτό μπορεί να γίνει με συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία ή με εξαγωγή του υπαίτιου δοντιού. Η ενδοδοντική θεραπεία περιλαμβάνει χημικομηχανική επεξεργασία και τελική έμφραξη του σωλήνα. Το αντισηπτικό εγκλεισμού που χρησιμοποιείται είναι το υδροξείδιο του ασβεστίου, το οποίο αναμένεται να ασκήσει αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδη και οστεογενετική δράση.