ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 3 / Συντηρητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη ατελούς αδαμαντινογένεσης. Αναφορά περίπτωσης

Συντηρητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη ατελούς αδαμαντινογένεσης. Αναφορά περίπτωσης

Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(3):197-202

Η ατελής αδαμαντινογένεση είναι μια συγγενής κληρονομική διαταραχή της δομής της αδαμαντίνης των νεογιλών και των μόνιμων δοντιών, χωρίς να συνοδεύεται από προσβολή άλλων οργάνων.
Η αδαμαντίνη μπορεί να εμφανίζει απλασία, υποπλασία ή υπενασβεστίωση και να είναι λεπτή ή εύθραυστη. Παρουσιάζεται μια περίπτωση 14χρονου κοριτσιού με ατελή αδαμαντινογένεση, το οποίο παρουσίαζε έντονο αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα. Το ιατρικό ιστορικό ήταν ελεύθερο, ενώ το χρώμα των δοντιών ήταν κιτρινόφαιο και το σχήμα τους δεν ήταν κανονικό. Η επιφάνειά τους ήταν τραχεία και ανώμαλη με εκτεταμένη απώλεια αδαμαντίνης. Η σύγκλειση παρουσίαζε πρόσθια ανοικτή δήξη και οπίσθια σταυροειδή δήξη.
Η αντιμετώπιση του αισθητικού προβλήματος έγινε προσωρινά με αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης Filtek (Ζ250, 3Μ ESPE, Dental Products St. Paul, MN, USA), ενώ προγραμματίστηκε αρχικά η ορθοδοντική αποκατάσταση και σε δεύτερο χρόνο η οριστική αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση, μετά την ενηλικίωση.
Για την αισθητική αποκατάσταση των 12 πρόσθιων δοντιών χρησιμοποιήθηκαν στεφάνες κελλουλοΐτη και σύνθετη ρητίνη. Αρχικά έγινε αδροποίηση της επιφάνειας των δοντιών με φωσφορικό οξύ 35% για 30sec στην αδαμαντίνη και 15sec στην οδοντίνη και, στη συνέχεια, εφαρμόστηκε σ υνδετικός παράγοντας Scotchbond 1 (3M ESPE, Dental Products St. Paul, MN, USA) και έγινε ο φωτοπολυμερισμός. Κατόπιν, χρησιμοποιήθηκαν οι στεφάνες κελλουλοΐτη, οι οποίες αφού πληρώθηκαν με τη σύνθετη ρητίνη Filtek (Ζ250, 3Μ ESPE, Dental Products St. Paul, MN, USA) κατάλληλου χρώματος, τοποθετήθηκαν στα δόντια και ακολούθησε ο φωτοπολυμερισμός.
Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η παρουσίαση μιας περίπτωσης ατελούς αδαμαντινογένεσης, η οποία αντιμετωπίστηκε με μια μεταβατική αισθητική αποκατάσταση των προσθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Συμβάματα, οδοντικά εμφυτεύματα, διεγχειρητικές επιπλοκές, αντιμετώπιση επιπλοκών, πρόληψη επιπλοκών