ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 1 / Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη

Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):17-28

Τα διαστήματα μεταξύ των δοντιών αποτελούν ένα σύνηθες  αισθητικό  πρόβλημα που καλείται  να αντιμετωπίσει η Οδοντιατρική  επιστήμη. Η Ορθοδοντική  αποτελεί μια άριστη μέθοδο μετακίνησης  των δοντιών αλλά πολλές φορές οι ασθενείς δεν επιλέγουν μια τέτοια  προσέγγιση λόγω του χρόνου που απαιτείται και της αισθητικής  των ορθοδοντικών  μηχανημάτων κατά τη διάρκεια  της θεραπείας. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει, μέσω της αναφοράς δύο περιστατικών, συντηρητικούς τρόπους σύγκλεισης των διαστημάτων μεταξύ των δοντιών στην αισθητική ζώνη, χωρίς τη συμβολή της ορθοδοντικής.
Στο πρώτο περιστατικό παρουσιάζεται η σύγκλειση διαστημάτων  μεταξύ  των κυνοδόντων,  πλαγίων και κεντρικών τομέων της άνω γνάθου με τη χρήση σύνθετης ρητίνης. Στο ίδιο περιστατικό, δημιουργήθηκε η εικόνα  των ίσιων δοντιών με προσθετικό τρόπο, ενώ υπήρχε μια ελαφρά στρεβλοφυία.  Στο δεύτερο  περιστατικό, παρουσιάζεται η σύγκλειση διαστημάτων που προέρχονταν από το μικρό εύρος των πλαγίων τομέων της  άνω γνάθου, με την  τοποθέτηση ολοκεραμικών όψεων.
Οι μέθοδοι σύγκλεισης των διαστημάτων στην αισθητική ζώνη που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο, αποτελούν μια συντηρητική  προσέγγιση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ασθενών ενώ παρέχεται ικανοποιητική μακροβιότητα,  χωρις να παραβιάζονται οι βιολογικές  αρχές που διέπουν την Οδοντιατρική  επιστήμη. Σημαντικό στοιχείο στην επιτυχία των περιστατικών αποτελεί η σωστή διάγνωση, η επιλογή του κατάλληλου σχεδίου θεραπείας, πάντα μετά από την πλήρη ενημέρωση του ασθενή για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα  της κάθε μεθόδου  και η άρτια εκτέλεση της διαδικασίας από τον κλινικό Οδοντίατρο.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Διάστημα, ολομεραμικές όψεις, σύνθετες  ρητίνες